Technisch Applicatie Specialist

Opdrachtnummer: MY20070729-2   |   Sluitingstijd: 14-10-2021

calendar_icon

14-10-2020 t/m 14-10-2021

pin_icon

Maasland

clock_icon

36 uur per week

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving
Wij zoeken een technisch specialist die in staat is om binnen het vakgebied IT adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Als technisch specialist ben je verantwoordelijk voor de basis productontwikkeling van IT-componenten en de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer. Je lost (aangereikte) problemen op door de toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken. Je krijgt te maken met het technisch beheer van applicaties, bijbehorende databases en middleware producten. Hiervoor participeer je in ontwikkeltrajecten in het kader van lifecyclemanagement en in programma's en/of projecten. Je stelt documentatie van de IT-componenten op en voert testroutines uit. Je houdt deze up-to-date, doet het technisch beheer en je doet capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement. Je toetst de architectuurontwerpen en doet verbetervoorstellen. Je signaleert, analyseert en verhelpt zelfstandig storingen van de IT-componenten. Hiervoor moet je soms bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. Verder doe je voorstellen vanuit de praktijk voor verbetering van de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer- en productontwikkeling werkzaamheden en implementeert deze.

Achtergrond opdracht
Vanuit de afdelingen van JIVC komen veel aanvragen binnen voor het hosten van applicaties en het uitvoeren van technisch applicatiebeheer. Daar hebben wij binnen GIT&INFRA extra capaciteit voor nodig.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting
De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Competenties
- Analyseren
- Flexibel
- Initiatief
- Klantgericht
- Leervermogen
- Communiceren

Eisen
Werkervaring algemeen
    
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met installatie en configuratie (infra gerelateerd) van opensource software (geen OS);  / 3 jaar ervaring 
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het verrichten van installatie en configuratie van software op het operating systeem Linux en Windows;  / 3 jaar ervaring
- De kandidaat heeft werkervaring met complexe infrastructeren van minimaal 300 eindgebruikers in een IT omgeving;  / 2 jaar ervaring
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de setup en configuratie van de applicatie, webserver, Oracle middleware en DBMS pakketten;  / 3 jaar ervaring  
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de volgende drie genoemde scripting talen: Linux shell, SQL, Windows powershell;  / 3 jaar ervaring
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers;  / 2 jaar ervaring    

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen
- De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.   
- Kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling. Nederlands: niveau moedertaal; wordt in toelichtend gesprek getoetst.    

Wensen
Relevante Werkervaring 
- De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met de technisch inrichting van een van de volgende genoemde applicaties: Thinkwise, Puppet, Zabbix, Docker, GIT, MariaDB, Control-M, ERP pakketten 
- De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met projectmatig werken;    
- De kandidaat heeft werkervaring met complexe infrastructeren van minimaal 300 eindgebruikers in een IT omgeving;    
- De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaringe met ITIL processen;    
- De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met ketenmonitoring (metrics, baseline, trends, dashboards, etc.);    
- De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie landschappen;    
- De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen;    
 

Kennis, opleidingen
- De kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van ICT.     
- De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met een overheidsorganisatie.