Test Automation Engineer

Opdrachtnummer: MY20082006-2   |   Sluitingstijd: 31-12-2020

calendar_icon

07-09-2020 t/m 31-12-2020

pin_icon

Apeldoorn

clock_icon

36 uur per week

Opdrachtbeschrijving

Het CoE Web Development is op zoek naar een test automation engineer met aantoonbare ervaring op het gebied van testautomatisering en Robot Framework/Python. Binnen het CoE Web Development lever je een bijdrage aan een moderne geautomatiseerde ondersteuning voor de Belastingdienst, door het realiseren en integreren van maatwerk applicaties. In samenwerking met de business en andere teams zorg je voor de realisatie en de exploitatie van nieuwe oplossingen voor de Belastingdienst. Verder ben je kritisch en loop je niet klakkeloos achter de menigte aan, maar zonder de goede sfeer binnen het team uit het oog te verliezen.
Je acteert op pro-actieve wijze en toont eigenaarschap in deze snel veranderende omgeving. Ten gunste van (de snelheid van) het voortbrengingsproces ben je in staat om de grenzen van de zorgvuldigheid op te zoeken en efficiency in voorkomende gevallen ondergeschikt laten zijn aan effectiviteit. De te behalen resultaten stem je in veel gevallen rechtstreeks af met de afnemer. Dit vraagt ook het nodige van je communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen. Hierom zoeken wij mensen die juist goed tot hun recht komen in een dergelijke omgeving. Mensen die voor resultaat gaan, niet bang zijn om fouten te maken, en hiervan leren. Mensen die ruimte en verantwoordelijkheid durven te nemen en de bijbehorende bevoegdheid pakken. Mensen die op deze wijze willen bijdragen aan de innovatie binnen IV-accent.

Achtergrond opdracht

CoE Web Development Het Center of Excellence (CoE) Web Development is een onderdeel van IV-accent dat verantwoordelijk is voor het realiseren van allerlei applicaties, zowel maatwerk-applicaties als applicaties met een heel generiek karakter. Voor deze applicaties wordt in het algemeen Java gebruikt voor de back-end, en Typescript/Angular voor de front-end. Voor het geautomatiseerd testen van de applicaties wordt voornamelijk gebruik gemaakt van Robot Framework. CoE Web Development werkt volgens Scrum en DevOps. In sprints van 2 weken wordt een aantal wensen van de product-owners gerealiseerd. In samenspraak met de business worden de applicaties niet alleen ontwikkeld, maar ook na iedere sprint in de productieomgeving geïnstalleerd.

Organisatorische context en cultuur

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. IV-accent IV-accent, het nieuwe en innovatieve organisatieonderdeel van de Belastingdienst heeft de ambitie om op een snelle en wendbare manier nieuwe ondersteuning voor de primaire processen van de Belastingdienst te realiseren. 

Daarom hebben we ontzettend veel te bieden; een nieuwe omgeving en alle mogelijkheden om ruimte en verantwoordelijkheid te nemen voor innovatie, ontwikkeling, acceptatie, test, productie en beheer en exploitatie van informatievoorzieningen! Naast de specifieke expertise binnen de verschillende onderdelen binnen IV-accent is er een aantal houdings- en gedragsaspecten die wij belangrijk vinden. De werkomgeving kenmerkt zich door zaken als wendbaarheid, snelheid en resultaatgerichtheid en daarmee dus ook onzekerheid, verandersnelheid 

Het CoE Web Development is op zoek naar een test automation engineer met aantoonbare ervaring op het gebied van testautomatisering en Robot Framework/Python. Het gaat hierbij niet alleen om het autoriseren van UI's met Robot Framework, maar ook om het automatiseren van testen van API's en databasecontroles. Ervaring met het zelfstandig initeel opzetten van een raamwerk voor testautomatisering is een pré. Het is ook zeker een pluspunt als je thuis bent in het realiseren van unittesten middels Junit en/of testen voor Angular applicaties middels Protractor/Karma/Jasmine

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

- TMAP of ISTQB

- Robot Framework/Python (Aantoonbaar 3 tot 4 jaar werkervaring met Robot Framework)

Werk- en denkniveau

- HBO werk en denkniveau - aantoonbaar

Wensen
Competenties

• Testautomatisering i.c.m. Robot Framework / Python 

• Testontwerp- en uitvoering 

• Kennis van SQL 

• Kennis van Java, Angular, Javascript/Typescript, IBM Websphere/Openshift is een pré. 

• Ervaring met Agile (Scrum) werken in een DevOps team, 

• JIRA, 

• GIT.