Beleidsmedewerker

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze klant ICTU zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker.

Opdrachtomschrijving:

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers (de directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS) een beleidsmedewerker.

De directie Informatiebeleid (DI) stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijks brede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sector brede afstemming en prioritering. Daarnaast ontwikkelt DI-kaders voor informatie en ICT activiteiten en toetst deze. Binnen DI speelt een groot aantal projecten rond informatieveiligheid en gegevensuitwisseling in de zorg.

De zorg digitaliseert en in de komende jaren worden aanzienlijke stappen gezet om de mogelijkheden te creëren die de burger nodig heeft om meer regie te krijgen over zijn of haar gegevens. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de burger veilig en betrouwbaar toegang krijgt tot de eigen medische gegevens. Om die toegang te realiseren en waar nodig te verbeteren heeft VWS alle onderwerpen rondom het thema ‘ digitale toegang’ samengevoegd in een beleidsprogramma.  Het betreft vraagstukken rondom de vormgeving en verspreiding van authenticatiemiddelen en machtigingsvoorzieningen, de aansluiting van zorgaanbieders op het toegangsstelsel en de doorontwikkeling van bestaande middelen. VWS heeft voor het programma Toegang behoefte aan een ervaren Beleidsmedewerker. Digitale toegang moet eind 2020 geïmplementeerd zijn in de zorg. Vooruitlopend en tijdens de implementatie is nog onder andere een groot aantal beleidskeuzen te maken en juridische vragen te beantwoorden. De gezochte beleidsmedewerker moet in staat zijn zelfstandig de beleidskeuzen voor te bereiden en beantwoording van bijvoorbeeld de juridische vragen voor te bereiden.

De werkzaamheden vinden plaats in een complexe omgeving waarbij er sterke afhankelijkheden zijn van veel ambtelijke en niet ambtelijke partijen met soms sterk uiteenlopende belangen. Gelijktijdig met de beleidsvoorbereiding wordt de implementatie vormgegeven en uitgevoerd. Nauwe afstemming met de projecten op dat terrein is een vereiste om de doelstellingen te realiseren.

De op te leveren resultaten betreffen:

 • De bewindslieden en de ambtelijke top voorzien van voorbereiding en advies op dit beleidsterrein.
 • Visievorming en signaleren van kansen op onderwerpen die onder het programma Toegang vallen (inloggen en machtigen)
 • Het organiseren van een uitvoeringstoets van de komende regelgeving onder de wet Digitale overheid bij de zorgsector en het deelnemen aan interdepartementale werkgroepen daaromtrent.
 • Stuurt op het realiseren van de beleidsmatige randvoorwaarden om de doelstellingen van het programma Toegang te kunnen behalen.

Functie eisen

 • Universitair werk/denkniveau; 
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante en courante kennis en werkervaring binnen de Rijksoverheid;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar relevante en courante kennis en werkervaring als beleidsmedewerker in een complex politiek bestuurlijke omgeving.
 • De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen:

 • Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen en opdrachten (voorkeur minimaal 3 jaar);
 • Kennis van en ervaring met de ontwikkelingen rondom eID en machtigen (voorkeur minimaal 3 jaar);
 • Ervaring in of met de zorgsector (voorkeur minimaal 3 jaar).

Competenties:

 • Samenwerkingsgerichtheid;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Analytisch;
 • Schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheid;
 • Pro-activiteit;
 • Omgevingsbewust;
 • Flexibel.
reacties

 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Informatievoorziening

ICTU

Wil jij bijdragen aan een betere digitale overheid en helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dan zoeken wij jou voor onze opdrachtgever ICTU!

Bij ICTU werk je in een innovatieve, creatieve en technologische omgeving en realiseer je kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. Een bekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van DigiD. Om te kunnen blijven innoveren en werken aan oplossingen voor deze actuele complexe maatschappelijke vraagstukken heeft ICTU een grote flexibele schil.

Bezit jij de juiste expertise voor de veelal strategische en schaarse profielen? Meld je dan nu aan!