Leveranciersmanager

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze eindklant UWV zijn we op zoek naar een Leveranciersmanager

 

Opdrachtomschrijving

De Leveranciersmanager richt zich op de relatie met de leverancier en houdt zich bezig met de totale performance van een leverancier. De grotere leveranciers hebben meerdere contracten bij UWV met meerdere bedrijfsonderdelen. De Leveranciersmanager zorgt ervoor dat de dienstverlening aan de UWV bedrijfsonderdelen een actuele afspiegeling is van de klantbehoefte.
De ICT Leveranciersmanager is vanuit zijn rol verantwoordelijk voor een aanwezig en goed functionerende ICT Sourcingcyclus en houdt deze up-to-date. Daarbij is hij op professionele wijze in staat om het strategisch en tactisch niveau binnen én buiten UWV hierop in te richten, van de juiste informatie te voorzien, te faciliteren en te sturen. Daarnaast zodanig adequaat en daadkrachtig interveniëren bij conflicten tussen UWV en haar ICT Leveranciers dat deze worden geslecht, de continuïteit van dienstverlening is gegarandeerd en het risico voor UWV wordt geminimaliseerd. Binnen deze functie heeft de leveranciersmanager een ruime mate van onderhandelingsvrijheid. De leveranciersmanager kent de belangen van UWV en stemt met de steakholders af over de wijze van onderhandelen en het beoogde resultaat. Binnen die grenzen kan de leveranciersmanager werken.

Functie eisen

Vakinhoudelijke competenties:

 Functioneert minimaal op academisch niveau;

 Uitstekende advies- en consultancyvaardigheden, nodig voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers, directie en management

 Uitstekende en up-to-date kennis van theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft brede kennis van andere specialismen.

 Brede kennis van informatie- en communicatietechnologie.

 Goed en snel verbanden kunnen leggen (helikopterview) tussen techniek, functionaliteit en organisatie

 Grondige kennis van en ruime ervaring in onderhandelingsmethoden en technieken.

 Kan een breed spectrum van Interventie Vaardigheden effectief inzetten.

 Uitstekende kennis van overeenkomsten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

 Goede kennis van juridische aspecten in relatie tot ICT Sourcing.

 5-10 jaar relevante werkervaring in ICT Sourcing.

 Ruime ervaring met ICT leveranciersmanagement met aanzienlijke portefeuillewaardes (> 10 miljoen)

 Gedegen commerciële ervaring en ruime ervaring met Europese aanbestedingen.

 Grondige kennis van de business van UWV

 Ruime ervaring en uitstekende kennis op het gebied van sales, financieel management en inkoop.

 Relevante opleidingen zoals verandermanagement, bedrijfskunde, financieel management, NEVI III of IT Sourcing opleiding

 Ruime ervaring met kwaliteitsmanagement en procesmanagement

reactie

  • Inkoper
  • Europese Aanbestedingen
  • NEVI 3 - Purchasing Leadership Programme

UWV via CGI Nederland B.V.