Senior Functioneel ontwerper

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Afdeling/Projectomschrijving
ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling ICTU-Softwarerealisatie (ISR) heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van ISR zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardigere dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert ISR zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

De projecten die ISR uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.

Voor één van haar projecten is ISR op zoek naar een functioneel ontwerper die in een voorfase, in samenspraak met een business architect, product owner en procesontwerpers een globaal solution design/functioneel ontwerp gaat realiseren, een backlog voorbereid en een prototype/wireframe van de beoogde oplossing maakt. Indien de voorfase tot een “go” voor realisatie leidt, ligt het in de bedoeling dat de kandidaat doorstroomt naar het Scrumteam om daar als functioneel ontwerper het team te ondersteunen.

Het project betreft de voorfase van applicatieontwikkeling in het reisdocumentendomein.

Gewenste profiel
De kandidaat is een ervaren functioneel ontwerper die gewend is in een multidisciplinair team te opereren. De kandidaat is in staat vanuit zijn technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten en een bijdrage aan de keuze van methoden en technieken. De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

De kandidaat dient een grote mate van zelfstandigheid te hebben met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten. 

Tot slot beheerst de kandidaat de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Eisen
De kandidaat heeft:

•    Minimaal 5 jaar ervaring in softwareontwikkeltrajecten, bij voorkeur in een gelijksoortige rol
•    Minimaal 2 jaar ervaring met Agile softwareontwikkeling, bij voorkeur conform Scrum
•    Minimaal HBO werk- en denkniveau
•    Aantoonbaar relevante en courante werkervaring met:
o    Opstellen en bijhouden GFO
o    Opstellen en bijhouden FO
o    Opstellen user stories
o    Definiëren van (de functionele werking van) koppelvlakken

Wensen
- Ervaring met het opstellen van Userstories
- Ervaring met het maken van prototypes/wireframes
- Ervaring met Scrum (in het bijzonder met samenwerken met een product owner)
- Ervaring met het opstellen en onderhouden van een feature map
- Ervaring als functioneel ontwerper in vergelijkbare opdrachten
- Complexiteit van de uitgevoerde opdrachten (zoals aantal ketenpartijen, aantal koppelingen, aantal stakeholders, afhankelijkheden van andere projecten, afhankelijkheden van andere software in combinatie met leveranciers)

Functie eisen

Eisen
De kandidaat heeft:
•    Minimaal 5 jaar ervaring in softwareontwikkeltrajecten, bij voorkeur in een gelijksoortige rol
•    Minimaal 2 jaar ervaring met Agile softwareontwikkeling, bij voorkeur conform Scrum
•    Minimaal HBO werk- en denkniveau
•    Aantoonbaar relevante en courante werkervaring met:
o    Opstellen en bijhouden GFO
o    Opstellen en bijhouden FO
o    Opstellen user stories
o    Definiëren van (de functionele werking van) koppelvlakken
 

Wensen
- Ervaring met het opstellen van Userstories
- Ervaring met het maken van prototypes/wireframes
- Ervaring met Scrum (in het bijzonder met samenwerken met een product owner)
- Ervaring met het opstellen en onderhouden van een feature map
- Ervaring als functioneel ontwerper in vergelijkbare opdrachten
- Complexiteit van de uitgevoerde opdrachten (zoals aantal ketenpartijen, aantal koppelingen, aantal stakeholders, afhankelijkheden van andere projecten, afhankelijkheden van andere software in combinatie met leveranciers)


  • Ontwerper
  • Functioneel ontwerper
  • Functioneel (applicatie)beheerder

ICTU

Wil jij bijdragen aan een betere digitale overheid en helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dan zoeken wij jou voor onze opdrachtgever ICTU!

Bij ICTU werk je in een innovatieve, creatieve en technologische omgeving en realiseer je kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. Een bekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van DigiD. Om te kunnen blijven innoveren en werken aan oplossingen voor deze actuele complexe maatschappelijke vraagstukken heeft ICTU een grote flexibele schil.

Bezit jij de juiste expertise voor de veelal strategische en schaarse profielen? Meld je dan nu aan!