Verkenner eOverdracht (Programmamanager)

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers  (het ministerie van VWS, Den Haag) een Verkenner eOverdracht.

Het Programma InZicht bij VWS geeft vorm aan een subsidieregeling met als doel te komen tot een betere informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en deze informatie beter toegankelijk te maken voor de cliënt.

Het programma InZicht richt zich op de gegevensuitwisseling tussen Care en Cure en de gegevensuitwisseling naar patiënt/cliënt vanuit de Care. Deze uitwisseling is gebaseerd op de implementatie van drie informatiestandaarden:

 1. PGO;
 2. eOverdracht;
 3. medicatieproces.

Momenteel voert ICTU in opdracht van VWS een verkenning uit naar inrichting van het programmabureau InZicht. Specifiek voor het onderdeel eOverdracht is een nadere verkenning nodig.

Vanuit V&VN is een referentie-implementatie eOverdracht geïnitieerd (mei 2018). Deze referentie-implementatie is onderdeel geworden van het programma InZicht. De referentie-implementatie was gericht op cross-sectorale gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals (verpleegkundigen en verzorgenden). Via het programma InZicht wordt een versnelling van de implementatie in gang gezet. Eén van de doelen is te komen tot een landelijke implementatie van eOverdracht. De resultaten van de referentie-implementatie eOverdracht dienen hierbij als uitgangspunt.

Om een goed beeld te vormen van de mogelijk- en onmogelijkheden voor landelijke uitrol wordt gevraagd hiervoor een eerste verkenning uit te voeren.

De volgende stappen worden hierin onderkend:

 1. Vooronderzoek bestaande uit inventarisatie en analyse van de verschillende regionale samenwerkingsverbanden inclusief nulmeting op regionaal niveau bezien vanuit eOverdracht;
 2. Strategiebepaling inclusief aanbeveling vervolg.

Taken:

 • Inventarisatie regionale samenwerkingsverbanden gerelateerd aan gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals vanuit de langdurige zorg i.r.t. eOverdracht;
 • Inventarisatie lopende programma’s m.b.t. gegevensuitwisseling die eveneens voorzien in een landelijke uitrol;
 • Inventarisatie overige stakeholders naast bovengenoemde en hen betrekken bij het plan van aanpak;
 • Opstellen criteria voorlopers implementatie eOverdracht;
 • Inventarisatie potentiele regio’s (voorlopers) voor implementatie eOverdracht;
 • Opstellen en analyse 0-meting regionale samenwerking, analyse is o.a. gebaseerd op instellingen, ICT systemen, informatiestandaarden, samenwerkingsverbanden;
 • Quick scan inventarisatie ervaringen, best-practices uit de verschillende samenwerkingsverbanden;
 • Quick scan bottlenecks in de ICT waar ook naar generieke oplossingen
 • toegewerkt kan worden;
 • Opstellen randvoorwaarden en implementatiestrategie landelijke uitrol eOverdracht inclusief aanbeveling.

Dit leidt tot een gedragen plan van aanpak landelijke uitrol eOverdracht. De dagelijkse aansturing is belegd bij V&VN. Deze opdracht gebeurt in nauwe samenwerking met het team bij ICTU dat de verkenning voor het programmabureau uitvoert. Tussentijdse producten en resultaten worden gedeeld met het team bij ICTU, zodat dit mee kan in het advies naar aanleiding van de verkenning vanuit ICTU. We denken aan een programmamanager/programmadirecteur op zwaar senior niveau met ervaring met implementaties van veranderingen met een ICT-component.

Functie eisen

Gewenste profiel

 • Programmamanager/programmadirecteur op zwaar senior niveau, minimaal IPMA-B gecertificeerd
 • Bekend met het krachtenveld, Care en Cure;
 • Aantoonbare ervaring met implementaties van veranderingen met een ICT-component
 • Bestuurlijk- en politiek sensitief;
 • Kan verbinden om draagvlak te creëren vanuit het belang van de patiënt en zorgverlener
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Beschikt over de volgende competenties (zie https://ipma.nl/kba/international-competence-baseline-icb4/)

Vakinhoudelijke en technische expertise over eOverdracht is beschikbaar bij V&VN en NICTIZ.

Knock-out eisen:

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het zorgdomein
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met implementaties van veranderingen met een ICT-component
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Minimaal 2 jaar ervaring als programmamanager/programmadirecteur, minimaal IPMA-B gecertificeerd

Wensen

 • Brede ervaring in de zorg
 • Aantoonbaar ervaring met verbinden van partijen in een divers bestuurlijk krachtenveld
 • Ervaring met implementatie- / veranderprojecten
 • Aantoonbaar communicatief vaardig.
reacties

 • Programma Manager
 • IPMA B
 • Implementatie specialist

ICTU

Wil jij bijdragen aan een betere digitale overheid en helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dan zoeken wij jou voor onze opdrachtgever ICTU!

Bij ICTU werk je in een innovatieve, creatieve en technologische omgeving en realiseer je kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. Een bekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van DigiD. Om te kunnen blijven innoveren en werken aan oplossingen voor deze actuele complexe maatschappelijke vraagstukken heeft ICTU een grote flexibele schil.

Bezit jij de juiste expertise voor de veelal strategische en schaarse profielen? Meld je dan nu aan!

Vergelijkbare opdrachten

 • Kwartiermaker VIPP Farmacie

  Gepubliceerd op:
  Locatie:
  Den Haag

  Voor onze klant ICTU zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker VIPP Farmacie. Opdrachtomschrijving: ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers een ...

  Reacties:
  2 reacties
  • Programma Manager
  • Informatievoorziening
  • Stakeholder Management