Projectmanager

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze klant ICTU zijn wij op zoek naar een Projectmanager.

Opdrachtomschrijving:

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers (de directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS) een Projectmanager. De directie Informatiebeleid (DI) stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijks brede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sector brede afstemming en prioritering. Daarnaast ontwikkelt DI-kaders voor informatie en ICT activiteiten en toetst deze. Binnen DI speelt een groot aantal projecten rond informatieveiligheid en gegevensuitwisseling in de zorg.

Taakomschrijving:

DI zoekt een projectmanager die de realisatie van TVS kan begeleiden zodat vanaf 1 januari 2020 zorgaanbieders kunnen aansluiten. Voorts wordt van de projectmanager verwacht dat vanaf 1 januari 2020 ook alle processen kunnen starten voor de feitelijke aansluiting van zorgaanbieders op TVS en via die weg op diensten zoals DigID.

De Projectmanager:

 • Is verantwoordelijk voor de oplevering van de Routeringsvoorziening welke per 1 januari 2020 gereed is voor grootschalig gebruik;
 • Is verantwoordelijk voor pilots welke worden uitgevoerd voor het gereed maken van de routeringsvoorziening per 1 januari 2020;
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van handreikingen en procesbeschrijvingen voor de aansluiting van zorgaanbieders;
 • Verzorgt alle projectdocumenten voor het project, waaronder planning, activiteiten en verantwoordelijkheden en risico’s;
 • Is verantwoordelijk voor notities en voortgangsrapportages m.b.t de oplevering van de routeringsvoorziening en de betreffende pilots;
 • Weet tijdig te escaleren (betreft een politiek gevoelig traject) en zorgt voor (ambtelijke) afstemming;
 • Stemt af met het programmateam en de diverse projectleiders;
 • Rapporteert aan (nog aan te stellen) Programmamanager Implementatie Digitale Toegang.

De projectmanager heeft kennis van en ervaring in het overheidsdomein en politiek-bestuurlijke processen. Hij/zij heeft ervaring met het implementeren van ICT-oplossingen. Bij voorkeur kennis van informatievoorziening in de zorg.

Toelichting:

De zorg digitaliseert en in de komende jaren worden aanzienlijke stappen gezet om de mogelijkheden te creëren die de burger nodig heeft om meer regie te krijgen over zijn of haar gegevens. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de burger veilig en betrouwbaar toegang krijgt tot de eigen medische gegevens.

Digitale toegang op een hoog beveiligingsniveau moet eind 2020 geïmplementeerd zijn bij de zorgaanbieders in Nederland. Om dit te realiseren is VWS bezig met het inrichten van een programma Implementatie Digitale Toegang. Vooruitlopend en tijdens de implementatie is nog onder andere een groot aantal beleidskeuzen te maken en juridische vragen te beantwoorden. Hiervoor werkt het programma nauw samen met het beleidsprogramma Digitale Toegang.

Een van de al gestarte projecten binnen het implementatieprogramma is de realisatie van een zogenaamde routeringsdienst voor de zorg, TVS. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op TVS om via die weg de authenticatie van patiënten, bijvoorbeeld met DigID, te kunnen doen. TVS is een bestaande dienst van het ministerie van Economische Zaken die geschikt gemaakt moet worden voor aansluiting van de zorg.

De werkzaamheden vinden plaats in een complexe omgeving waarbij er sterke afhankelijkheden zijn van veel ambtelijke en niet ambtelijke partijen met soms sterk uiteenlopende belangen. Gelijktijdig met de implementatie vindt nog veel beleidsvorming plaats. Het tijdig kunnen signaleren van beleidsvragen is een must. Goede samenwerking met het beleidsprogramma is voorwaarde voor het succes van de implementatie en het realiseren van de politieke doelstellingen.

Functie eisen

De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante en courante kennis en werkervaring als/met:

 • Projectmanager in het overheidsdomein;
 • Implementatie van IT-systemen;
 • Politiek-bestuurlijke processen;
 • Minimaal WO werk/denkniveau en ervaring.

Wensen:

 • Aantoonbare kennis van informatievoorziening in de zorg (voorkeur minimaal 5 jaar);
 • Aantoonbare ervaring als projectmanager in de gezondheidszorg (voorkeur minimaal 5 jaar);
 • Aantoonbare kennis en ervaring met vergelijkbare rollen en opdrachten (voorkeur minimaal 5 jaar);
 • Aantoonbaar (schriftelijk en mondeling) communicatief vaardig.

Competenties:

 • Sterk in plannen en organiseren;
 • Contactueel sterk, in staat om verbindingen te leggen;
 • Analytische vaardigheden;
 • Bestuurlijk sensitief en positief ingesteld (can-do mentaliteit);
 • Grote mate van zelfstandigheid, denker en doener;
 • Kan goed omgaan met flexibiliteit;
 • Goed thuis bij de overheid en/of zorgdomein;
 • Affiniteit met I-vraagstukken.
reactie

 • Project Manager
 • Informatievoorziening
 • Implementatie specialist

ICTU

Wil jij bijdragen aan een betere digitale overheid en helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dan zoeken wij jou voor onze opdrachtgever ICTU!

Bij ICTU werk je in een innovatieve, creatieve en technologische omgeving en realiseer je kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. Een bekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van DigiD. Om te kunnen blijven innoveren en werken aan oplossingen voor deze actuele complexe maatschappelijke vraagstukken heeft ICTU een grote flexibele schil.

Bezit jij de juiste expertise voor de veelal strategische en schaarse profielen? Meld je dan nu aan!