Senior Projectmanager Informatievoorziening

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze klant de Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager.

Opdrachtomschrijving:

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.

De standplaats is Odijk. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op verschillende locaties; het reizen tussen verschillende locaties (Driebergen, Utrecht etc. ) kan deel uitmaken van de opdracht. 

Verantwoordelijkheden:

 • Als senior projectmanager sta je stevig in je schoenen. Een volwaardige gesprekspartner voor de leiding en ook voor de medewerkers, wat blijkt uit senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveau's, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit;
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van een complexe en sterk organisatorische projecten op het gebied van informatievoorziening, waarbij daarnaast zorg wordt gedragen voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken:

 • Eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en borging van portfolio van complexe ICT projecten;
 • Ontwikkelen van IV oplossingen in afstemming met de opdrachtgever en de verantwoordelijk dragen voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden);
 • Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen;
 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project;
 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten;
 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten.

Leidinggevende taken:

 • Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren;
 • Operationeel leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines;
 • De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van het project.

Werkervaring:

 • Ervaring met operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (beheerders, analisten, ontwikkelaars e.d. );
 • Ervaring als ICT projectmanager waarbij ook is geschakeld met ketenpartners;
 • Ervaring met werken op directieniveau;
 • Ervaring met verandermanagement, zoals de inbedding van nieuwe processen;
 • Ervaring in grote complexe organisaties;
 • Ervaring met de projectmanagementmethode Prince2;
 • Ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.).

Functie eisen

 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager van ICT projecten in een grote organisatie;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (beheerders, analisten, ontwikkelaars e.d.).

N.B. Indien je niet - aantoonbaar in het CV - voldoet aan de eisen (kock-out criteria) kunnen we je reactie niet in behandeling nemen

Wensen:

 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren;
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als ICT projectmanager waarbij geschakeld is met ketenpartners;
 • In de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring met projecten binnen een Agile omgeving;
 • In het bezit van een certificaat IPMA-B en/of PMI en/of PMBok en/ of CAPM of gelijkwaardig;
 • Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO-opleiding in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig.
   

De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat of gemotiveerd worden

Vereiste competenties:

 • Maatschappelijke oriëntatie: is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie;
 • Organisatiesensitiviteit: speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen;
 • Overtuigingskracht: toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën;
 • Coachen: verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen;
 • Organisatievermogen: bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij;
 • Klantgerichtheid: herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking;
 • Systeemdenken: herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.

reacties

 • Project Manager
 • IPMA B
 • PRINCE2 Practitioner
 • Agile

Politie Nederland / PDC / IV-organisatie / Dienst ICT