SAP M&F logistieke medewerkers

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Voor onze klant Defensie zijn wij op zoek naar een SAP M&F logistieke medewerkers 

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze rol moet, alvorens te kunnen starten, een B-screening doorlopen worden die gemiddeld 6 weken duurt. 

 

Ben jij een SAP Logistiek specialist met ervaring met modules als MM en WM. Wil je werken binnen een nieuw te vormen team van 37 man, reageer dan!

Opdrachtomschrijving:

Defensie heeft besloten de IV-ondersteuning bij de bevoorrading van munitie onder te brengen in het geïntegreerde SAP-M&F systeem. In 2016 is hiertoe een project gestart dat vanaf 2019 voorziet in de overgang naar SAP. De verwachte behoefte zal variëren verdeeld over diverse SAP deskundigheden.
De projectleiding heeft niet zelf de capaciteit om deze deskundigen op individuele basis uit te vragen en te selecteren. Daarnaast is de capaciteitsbehoefte afhankelijk van de exacte planning van de parallel lopende deelprojecten en de verschillende afhankelijkheden hiertussen. Hierdoor is de behoefte om een gedeelte van de capaciteit flexibel in te kunnen inzetten. Daarom worden de mantelpartijen uitgenodigd om een aanbieding te doen voor een team waarin zowel de continuïteit, de planning van resources (inclusief in- en uitstroom), de kennisopbouw en –behoud, als de meer flexibele capaciteit zijn voorzien. De resourcepool zal door 1 mantelpartij worden geleverd.

De resourcepool bestaat uit drie onderdelen:
1. Het kernteam, gericht op continuïteit van de resourcepool en de contacten met de Defensie Onderdelen, kennisbehoud en functionele aansturing van de medewerkers in de verschillende migraties
2. Binnenring, gericht op de continuïteit en capaciteit om de verschillende migratieprojecten uit te voeren
3. Flexibele schil, gericht op (tijdelijk) aanvullende capaciteit of specifieke kennis.
> Voor deze schil geldt dat er gewerkt wordt op basis van de inhoudelijke behoefte en derhalve een kandidaat 8 weken van te voren te horen krijgt wanneer inzet verwacht en benodigd is. De projectleider is (mede)verantwoordelijk voor deze planning.

Functieomschrijving/Werkzaamheden Kernteam
Voor het kernteam van de resoucepool zijn wij op zoek naar 2 projectleiders met SAP ervaring en 5 SAP leadconsultants, waarvan 4 met kennis en ervaring op het gebied van ketenlogistiek (SAP MM/WM) en 1 met kennis en ervaring op het gebied van systeemlogistiek (SAP PM/ILS). De consultants zullen werkzaam zijn aan de BV-zijde, dus bij een betreffende Defensieonderdeel waar de migratie wordt uitgevoerd.
Toelichting op de rol:
1. De 2 projectleiders treden op als resourcepool coordinator/planner respectievelijk als kennismanager binnen het gehele migratieproject inclusief de resourcepool.
Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
Resourcepool coordinator:
- Is centraal aanspreekpunt voor de Projectleider Ketenmigratie.
- Heeft vertegenwoordiging in het centrale projectteam en adviseert de projectleider over inzet, instroom, doorstroom en uitstroom van externe de capaciteitdeskundigen.
- Plant/programmeert de vulling van de pool externe deskundigen op basis van een rolling forecast met een horizon die minimaal 3 maanden bedraagt.
- Is mede verantwoordelijk voor het tot stand komen en bijhouden van deze rolling forcast
- Zorgt voor de inrichting, vulling en het beheer van de resourcepool, zowel aan de Defensie als aan de leverancierszijde.
Kennismanager:
- Is centraal aanspreekpunt voor de Projectleider Ketenmigratie Munitie.
- Zorgt voor het delen van kennis en ervaringen bij de realisatie van de deelprojecten over alle bij het programma betrokken medewerkers (intern èn extern personeel), in samenwerking met intern Defensiepersoneel.
- Zorgt voor de tijdige onboarding van de nieuwe medewerkers.
- Participeert in de aanpak en werkwijze van de projecten, om de snelle productiviteit van nieuwe medewerkers te borgen.
- Zorgt voor het actueel houden van de centrale projectbibliotheek en draagt daaruit bij aan het tot stand van de projectdocumentatie.
2. De leadconsultants treden op als adviseur van het betreffende Defensieonderdeel en als teamlead van de betreffende migratieprojecten. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering voor, tijdens en na het ERP-migratieproject van de betrokken materieel-logistieke processen. De leadconsultants sturen de migratieteams aan en ondersteunen en begeleiden de projectleider van het Defensieonderdeel bij het implemeteren/migreren van nieuwe en bestaande (gestandaardiseerde) processen en functionaliteiten.
Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden:
- Het adviseren en rapporteren aan projectleider Ketenmigratie en projectleide Defensie Onderdeel
- Het leiding geven aan en het aansturen/adviseren van collega's binnen migratie-projecten,
- Voorbereiden/organiseren/begeleiden kennissessies/workshops t.a.v. advies-trajecten t.b.v. FIT/GAP, datamigraties, migratietesten en
- Het begeleiden en ondersteunen van organisatie-onderdelen bij de invoering van nieuwe functionaliteit in het ERP-domein.
Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit het begeleiden van migratietrajecten waarbij de consultant vooral oog moet hebben dat de gekozen migratieinrichting past in het ontwerp van onze ERP-kernel en de defensie (nieuwe geïntegreerde) bedrijfsvoering. Hierin zal hij ook worden begeleidt door een of meer Senior Consultants van het ketenteam M&F. Een migratie-project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen een Defensieonderdeel (de klant, BV) en het ketenteam M&F.
Om de rollen goed te kunnen uitvoeren moeten de projectleiders en consultants ten eerste ervaring hebben met ERP-migraties en het begeleiden van verschillende ERP-migratie-trajecten. Daarbij moeten de consultants – afhankelijk van het gevraagde niveau - kennis en/of ervaring hebben van SAP (op gebied van ketenlogistiek danwel systeemlogistiek) inclusief integratieaspecten. Van de projectleiders wordt verwacht dat zijn ervaring en kennis van SAP logistiek hebben en ervaring binnen meerdere ERP projecten. Ten tweede moeten de consultants voldoende communicatieve vaardigheden beheersen omdat contact met zowel het Defensieonderdeel (BV) als met de SAP-consultants van het ketenteam M&F cruciaal is bij migratie-projecten, afstemming over rolverdeling en samenwerking is essentieel. (zie hiervoor ook de eisen, wensen en competenties in deze aanvraag).
Speelruimte
Consultants worden onder verantwoordelijkheid van de Projectleider Ketenmigratie ingezet bij de verschillende defensie onderdelen op verschillende migratieprojecten danwel in het centrale project ketenmigratie.
De specifieke kaders waarbinnen gewerkt wordt betreffen: ERP-implementatie, de Defensie bedrijfsprocessen en alle relevante documentatie.

 

Functie eisen

Eisen (knock- out) - voor alle domeinen en levels

 • Werk- en denkniveau op minimaal HBO niveau.
 • Minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Eisen (knock out) – Projectleiders (2 FTE)

 • Minimaal 7 jaar ervaring als projectleider in SAP of ERP implementaties.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met SAP in een logistieke omgeving.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het adviseren/begeleiden van organisatie(-onderdelen) in het verandertraject bij een migratie naar een SAP/ERP-omgeving.

Eisen leadconsultants Ketenlogistiek (4 FTE)

 • Meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring met de SAP-modules MM en WM. Ervaring mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Meer dan 2 jaar aantoonbare kennis van Systeemlogistiek binnen SAP of meer dan 2 jaar aantoonbare ervaring met integratiemanagement binnen SAP.
 • Meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring bij het begeleiden van eindgebruikers, bij een migratie van een Legacy applicatie naar SAP en/of een implementatie van nieuwe functionaliteiten in het SAP-domein. ervaring mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Meer dan 2 jaar aantoonbare ervaring in een rol als teamlead of vergelijkbaar. Ervaring mag niet ouder zijn dan 10 jaar. 

 

Eisen leadconsultants Systeemlogistiek (1 FTE)

 • Meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring met de SAP-module PM/ILS. Ervaring mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Meer dan 2 jaar aantoonbare kennis van ketenlogistiek binnen SAP (MM & WM).
 • Meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring bij het begeleiden van eindgebruikers, bij een migratie van een Legacy applicatie naar SAP en/of een implementatie van nieuwe functionaliteiten in het SAP-domein. Ervaring mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Meer dan 2 jaar aantoonbare ervaring in een rol als teamlead of vergelijkbaar. Ervaring mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Wensen Projectleiders

 • Aantoonbare ervaring in een vergelijkebare rol als resourcepool coordinator danwel kennismanager.
 • Aantoonbare ervaring in een projectleidersrol binnen een mulit-diciplinair programma met een omvang groter dan 5 miljoen euro.
 • Aantoonbare ervaring in het omgaan met verschillende (tegenstrijdige) belangen vanuit verschillende in- en externe partners/markpartijen.

Wensen Leadconsultants (maximaal 10 punten te behalen)

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de SAP-module MM en WM (voor ketenlogistiek) of SAP PM / ILS (voor systeemlogistiek).
 • Aantoonbare kennis en ervaring met de SAP-module DFPS.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de SAP module QM.
 • Aantoonbare ervaring als migratie begeleider (waaronder FIT/GAP analyses, dataconversies, migratietesten en gebruikersondersteuning) in het SAP domein.
 • Werkervaring binnen het ketenlogistieke danwel systeemlogstieke domein in een lijn- of staffucntie bij het bedrijfsleven of overheid.
37 
reacties

 • SAP Materials Management (SAP MM)
 • SAP Warehouse Management (SAP WM)
 • SAP Consultant

Ministerie van Defensie (JIVC)

Gezocht: IT-professionals die klaar zijn om een ‘echte’ uitdaging aan te gaan! De impact van IT op Defensie is enorm. Zo maken IT-professionals het elke dag mogelijk om beter te communiceren, scherper met veiligheid om te gaan en efficiëntere processen te implementeren. Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en behoort tevens tot de koplopers op IT-vlak. Als IT’er werk je daarom met de nieuwste ontwikkelingen in systemen en apparatuur. Ben jij ook grensverleggend? Ben jij klaar om bij te dragen aan innovatie en efficiëntie in een dynamisch werkveld? Klik dan snel verder!