Senior Systeemlogistiek Consultant SAP S4 HANA

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

We zijn voor onze eindklant Defensie op zoek naar een  SAP S4 HANA Ketelogistiek Consultant.

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze rol moet, alvorens te kunnen starten, een B-screening doorlopen worden die gemiddeld 6 weken duurt.

Opdrachtomschrijving:

De werkzaamheden worden verricht voor de projectgroep vooronderzoek S4HANA onder de verantwoordelijkheid van HDBV en de HDFC. Het doel van het onderzoeksteam is om te komen tot een afgewogen advies waarbij duidelijk wordt welke vorm, impact, planning en kosten van een eventuele transitie naar SAP S/4 HANA moet worden gemaakt. De projectgroep bestaat uit de migratieprojectleider, business consultants, projectleiders, verandermanagers, defensiegebruikers en SAP specialisten. Deze aanvraag is onderdeel van 4 SAP specialisten, namelijk een consultant verandermanagement, een consultant ketenlogistiek, een consultant systeemlogistiek en een consultant finance. Gunning op deze opdracht brengt geen beperkingen met zich mee voor eventuele gerelateerde opdrachten die nog in de markt worden gezet.

De Bestuursraad heeft de opdracht gegeven om op projectbasis in een samenwerkingsverband tussen de HDBV, CDS en HDFC een nadere uitwerking te maken naar de transitie naar S/4HANA. De kennis en kunde om dit door Defensie zelf uit te voeren is niet aanwezig, daarom wordt er gezocht naar een externe partij die dit samen met Defensie het project kan uitvoeren. De onderzoeksopdracht moet een antwoord gaan geven op vragen inzake de transitie naar S/4HANA door:

 • de wijze waarop deze wordt vormgegeven;
 • de scope van de bedrijfsvoering;
 • de veranderstrategie;
 • de planning;  
 • de impact op de organisatie (bedrijfsvoering & personeel) en IT;
 • de impact op de huidige ERP M&F roadmap; 
 • de relatie naar vervanging PeopleSoft;
 • de baten en kosten;
 • de randvoorwaarden voor besluitvorming.

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Functie eisen

Knock-out eisen:

 • Kandidaat heeft ervaring in het werken in een projectorganisatie in een aantoonbare rol met (eind)verantwoordelijkheid (minimaal 3 jaar ervaring);
 • Kandidaat heeft ervaring in complexe materieellogistieke en/of IV-processen. Complex d.w.z. landschap met diverse SAP modules en bedrijfsvoeringsactiviteiten (minimaal 3 jaar ervaring);
 • Kandidaat heeft vloeiende kennis van de Nederlandse, niveau moedertaal en Engelse taal, niveau C1, in woord en geschrift (dit wordt getoetst in het toelichtend gesprek)
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring bij het begeleiden van eindgebruikers bij een migratie/implementatie in het SAP S4/HANA  domein (minimaal 2 jaar ervaring);
 • Kandidaat heeft aantoonbaar/recente ervaring in het begeleiden van adviseurs in complexe ICT/veranderkundige projecten. Recente d.w.z. binnen de afgelopen 7 jaar. Complex d.w.z. landschap met diverse SAP module en bedrijfsvoeringsactiviteiten (minimaal 3 jaar ervaring);
 • Kandidaat heeft ervaring met complexe bedrijfsvoerings- en IV-vraagstukken. Complex d.w.z. landschap met diverse SAP module en bedrijfsvoeringsactiviteiten (minimaal 3 jaar ervaring);
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring met de volgende SAP Modules: PM, SD en de integratie aspecten met andere modules zoals TM, MM, FI – CO (minimaal 3 jaar ervaring);
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opzetten van trainingen en het begeleiden van medewerkers (minimaall 3 jaar ervaring);
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring met case tools ARIS en de P2toolbox;
 • Beschikbaarheid minimaal 36 uur per week.

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met complexe materieellogistieke processen. Complex d.w.z. landschap met diverse SAP modules en bedrijfsvoeringactiviteiten;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met de SAP-module MM plus de integratie FI - CO;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring van Defensie materieellogistieke  IV-systemen;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring als begeleider bij migraties/implementaties van SAP S/4HANA en “gewone” SAP implementaties.

Competenties:

 • Communiceren;
 • Plannen en organiseren;
 • Analyseren;
 • Initiatief;
 • Flexibel;
 • Nauwkeurig;
 • Organisatiegericht. 
reactie

 • SAP Logistics Execution System (SAP LES)
 • SAP Materials Management (SAP MM)
 • SAP HANA
 • SAP Consultant
 • SAP

Ministerie van Defensie (JIVC)

Gezocht: IT-professionals die klaar zijn om een ‘echte’ uitdaging aan te gaan! De impact van IT op Defensie is enorm. Zo maken IT-professionals het elke dag mogelijk om beter te communiceren, scherper met veiligheid om te gaan en efficiëntere processen te implementeren. Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en behoort tevens tot de koplopers op IT-vlak. Als IT’er werk je daarom met de nieuwste ontwikkelingen in systemen en apparatuur. Ben jij ook grensverleggend? Ben jij klaar om bij te dragen aan innovatie en efficiëntie in een dynamisch werkveld? Klik dan snel verder!