Senior ICT beheerder

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken

Opdrachtbeschrijving
1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door:
- het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).
- uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s).
- het geven van functionele richtlijnen aan beheerders
- het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
- het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
-het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door:
- het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.
- de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
- het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
- het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
- het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders- het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden

3. Draagt zorg voor het problem management door:
- het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.

Achtergrond opdracht
Voor het beheer van Open Source DBMSen is Defensie op zoek naar een technisch specialist/consultant. In eerste instantie zullen de werkzaamheden zich toespitsen op de in beheername van een aantal PostgreSQL omgevingen.  De kandidaat zal ook ingezet worden op andere Open Source DBMSen, op basis van kennis en ervaring. De projecten varieren van het uitrollen van kassasystemen tot het ondersteunen van de nieuwe F35 - JSF.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Competenties
- Analyseren
- Samenwerken
- Communiceren
- Initiatief
- Verantwoordelijk
- Flexibel

Eisen
Werkervaring algemeen
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring rondom beheer van databases / databasemanagement technieken, zoals Postgres, SQLServer, Oracle, en MariaDB.    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Windows Server 2012r2 of hoger en met Linux. 
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen. / 2 jaar ervaring     
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met scripting en automatisering (Powershell en TSQL). / 2 jaar ervaring 
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van ITIL processen. / 2 jaar ervaring     

Vereiste kennisgebieden/opleidingen   
- Application development  / 3 jaar ervaring    
- Component integration / 3 jaar ervaring 
- Problem management / 3 jaar ervaring      
- Information and knowledge / 3 jaar ervaring      
- Aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving / 5 jaar ervaring     

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.    


Wensen
Werkervaring algemeen
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring als senior ICT beheerder.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met complexe infrastructuren op het gebied van ICT dienstverlening.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare algemene theoretische kennis van ondersteunende processen in de ICT.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur met Agile/scrum    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van overige databasemanagement technieken (zoals bijvoorbeeld Oracle).    


Functie eisen

Eisen
Werkervaring algemeen
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring rondom beheer van databases / databasemanagement technieken, zoals Postgres, SQLServer, Oracle, en MariaDB.    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Windows Server 2012r2 of hoger en met Linux. 
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen. / 2 jaar ervaring     
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met scripting en automatisering (Powershell en TSQL). / 2 jaar ervaring 
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van ITIL processen. / 2 jaar ervaring     
 

Vereiste kennisgebieden/opleidingen   
- Application development  / 3 jaar ervaring    
- Component integration / 3 jaar ervaring 
- Problem management / 3 jaar ervaring      
- Information and knowledge / 3 jaar ervaring      
- Aantoonbare meerjarige ervaring met Beheeromgeving / 5 jaar ervaring     

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/ trainingen
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.    


Wensen
Werkervaring algemeen
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring als senior ICT beheerder.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met complexe infrastructuren op het gebied van ICT dienstverlening.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare algemene theoretische kennis van ondersteunende processen in de ICT.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur met Agile/scrum    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van overige databasemanagement technieken (zoals bijvoorbeeld Oracle).   


 • Oracle
 • Database Administrator (DBA)
 • Linux

Ministerie van Defensie (JIVC)

Gezocht: IT-professionals die klaar zijn om een ‘echte’ uitdaging aan te gaan! De impact van IT op Defensie is enorm. Zo maken IT-professionals het elke dag mogelijk om beter te communiceren, scherper met veiligheid om te gaan en efficiëntere processen te implementeren. Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en behoort tevens tot de koplopers op IT-vlak. Als IT’er werk je daarom met de nieuwste ontwikkelingen in systemen en apparatuur. Ben jij ook grensverleggend? Ben jij klaar om bij te dragen aan innovatie en efficiëntie in een dynamisch werkveld? Klik dan snel verder!

Vergelijkbare opdrachten

 • Oracle en PostgreSQL DBA expert

  Gepubliceerd op:
  Locatie:
  Den Haag, Nederland

  Afdeling/projectomschrijving ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doe...

  • Oracle
  • Linux
  • PostgreSQL