Senior Systeemontwikkelaar

Opdracht status
Deze opdracht is gesloten

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

 

Opdrachtbeschrijving
WERKZAAMHEDEN
1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:
- het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken;
- het doen van aanbevelingen;
- het ontwerpen informatiefuncties;
- het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;
- het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen
- het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;
- het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;
- het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;
- het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;
- het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;
- het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer.

2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:
- het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;
- het beheren van systeemtestplannen;
- het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;
- het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;
- het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;
- het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;
- het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;
- het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;

3. Analyseert en lost storingen op, door:
- het analyseren van problemen in informatiesystemen;
- het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;
- het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;
- het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;
- het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;
- het bewaken van de voortgang.

4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:
- het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;
- het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;
- het onderhouden van gebruikershandleidingen;
- het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;
- het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen.
                        

Achtergrond opdracht
Binnen het JIVC bestaat de afdeling Besturen & Overige Ondersteuning (BOO IT) en deze is samen met de andere afdelingen van de functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering, gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden opdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging ervan.

De OpenSource ontwikkelstraat is onderdeel van de sectie Projecten en Ontwikkeling van BOO-IT. Binnen de ontwikkelstraat wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken;
- CakePHP
- Angular
- GIT (versiebeheer)
- Docker
- OWASP (security)
- Scrum en Agile werkwijze            

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.   
 

Competenties
- Analyseren    
- Conceptueel denken    
- Flexibel    
- Samenwerken    
- Klantgericht werken    
- Plannen en organiseren    
                      

Eisen
Werkervaring algemeen
- De kandidaat dient aantoonbaar kennis te hebben van systeem-programmatuur, ontwikkelplatformen en minimaal 3 programmeertalen (bij voorkeur Frame cake PAP, Java Script en HTML 5) / 2 jaar ervaring 
- De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Agile, Scrum en Prince II methodieken. / 1 jaar ervaring 
- De kandidaat dient aantoonbaar programmeerervaring te hebben (incl compileren, testen en implementeren). / 2 jaar ervaring 
- De kandidaat dient aantoonbaar ervaring te hebben op het gebied van kwaliteitsborging. / 2 jaar ervaring     
- De kandidaat dient aantoonbaar vaardigheid te hebben in het analyseren van informatiseringvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen. / 1 jaar ervaring 
- De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van ITIL, ASL en BISL frameworks. / 1 jaar ervaring 

Opleiding/certificaat
- De kandidaat dient te beschikken over een HBO-diploma.

Wensen
Relevante werkervaring 
- De kandidaat heeft vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen.    
- De kandidaat heeft kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen.    
- De kandidaat heeft vaardigheid in het beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen.    

Functie eisen

Eisen
Werkervaring algemeen
- De kandidaat dient aantoonbaar kennis te hebben van systeem-programmatuur, ontwikkelplatformen en minimaal 3 programmeertalen. / 2 jaar ervaring 
- De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Agile, Scrum en Prince II methodieken. / 1 jaar ervaring 
- De kandidaat dient aantoonbaar programmeerervaring te hebben (incl compileren, testen en implementeren). / 2 jaar ervaring 
- De kandidaat dient aantoonbaar ervaring te hebben op het gebied van kwaliteitsborging. / 2 jaar ervaring     
- De kandidaat dient aantoonbaar vaardigheid te hebben in het analyseren van informatiseringvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen. / 1 jaar ervaring 
- De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van ITIL, ASL en BISL frameworks. / 1 jaar ervaring 

Opleiding/certificaat
- De kandidaat dient te beschikken over een HBO-diploma.

Wensen
Relevante werkervaring 
- De kandidaat heeft vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen.    
- De kandidaat heeft kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen.    
- De kandidaat heeft vaardigheid in het beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen.    


  • Systeemontwikkelaar
  • Agile
  • Scrum
  • ITIL V3
  • ASL
  • BISL
  • Angular

Ministerie van Defensie (JIVC)

Gezocht: IT-professionals die klaar zijn om een ‘echte’ uitdaging aan te gaan! De impact van IT op Defensie is enorm. Zo maken IT-professionals het elke dag mogelijk om beter te communiceren, scherper met veiligheid om te gaan en efficiëntere processen te implementeren. Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en behoort tevens tot de koplopers op IT-vlak. Als IT’er werk je daarom met de nieuwste ontwikkelingen in systemen en apparatuur. Ben jij ook grensverleggend? Ben jij klaar om bij te dragen aan innovatie en efficiëntie in een dynamisch werkveld? Klik dan snel verder!