Informatie over de wet DBA

DBA wetgeving

Op 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Hoewel er sinds de invoering van deze wet veel gediscussieerd wordt over wanneer iemand nou wel of geen zzp'er is, geldt de wet nog steeds. Op deze pagina lees je hoe wij samen met onze opdrachtgevers en zelfstandig IT-professionals omgaan met de Wet DBA. 

Handhaving Wet DBA opgeschort 1 januari 2020

Informatie over de DBA wetgeving bij Myler
Informatie over de Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020. Sinds 1 juli 2018 wordt de Wet DBA echter wel gehandhaafd ten aanzien van kwaadwillenden. De reden hiervoor is de onzekerheid die onder zzp’ers en opdrachtgevers bestaat over de relatie die zij met elkaar aangaan. In dit blog kun jer hier meer over lezen.

Werken via Myler

Myler sluit met iedere opdrachtgever een raamovereenkomst. Daarnaast sluit Myler per opdracht een tussenkomst overeenkomst af met de zelfstandig professional. Sinds 7 juni 2016 - de datum waarop de Belastingdienst de Modelovereenkomst van Myler heeft goedgekeurd – is deze tussenkomst overeenkomst bij een nieuwe opdracht en bij verlengingen in principe de Modelovereenkomst. Dit is volledig in lijn met de Wet DBA.

Voortgang implementatie Wet DBA

In de afgelopen periode hebben wij onze klanten geïnformeerd over, en begeleid bij de implementatie van de Wet DBA. En met succes! Inmiddels is het grootste deel van de zelfstandig professionals die via Myler bij opdrachtgevers aan het werk is, gecontracteerd via de Modelovereenkomst. Dat aantal neemt tegen het eind van het jaar gestaag toe, aangezien verlengingen in principe ook volgens de Modelovereenkomst worden ingeregeld. Hoewel de handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020, werken wij met onze klanten en zelfstandig professionals onverminderd verder aan het afronden van het implementatietraject.

Beheersmaatregelen Myler

Myler hanteert samen met de opdrachtgever een aantal beheersmaatregelen zodat de risico’s van opdrachtgevers ook overgenomen worden onder de Wet DBA. Het gaat in ieder geval om de volgende maatregelen:

 1. Myler maakt gebruik van zijn door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst;
 2. Myler controleert of de zelfstandig professional ondernemer is. Zo checken wij de aanwezigheid van onder andere het btw-nummer, de KvK-registratie en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 3. Myler toetst de door de opdrachtgever (al dan niet in samenspraak met de zelfstandig professional) aangeleverde opdracht- en resultaatomschrijving voor de start op de Wet DBA; 
 4. Myler houdt de gebruikelijke duur per opdracht in de gaten en informeert zijn opdrachtgever hierover;
 5. Myler checkt periodiek op compliance met de Wet DBA middels zijn geavanceerde IT-omgeving.

Modelovereenkomst Myler

Op 7 juni 2016 is de door Myler ingediende Modelovereenkomst als één van de eerste goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit betekent dat de Modelovereenkomst die wordt gesloten met de zelfstandig professional voldoet aan de Wet DBA. De goedkeuring geldt van 7 juni 2016 tot en met 7 juni 2021 en heeft het kenmerk 905161917910 gekregen. De Belastingdienst heeft het goedkeuringskenmerk opgenomen op in een register. Download hier de Myler Modelovereenkomst. Heb je vragen over onze Modelovereenkomst? Neem dan contact met ons op.

Communicatie over de Wet DBA

In oktober 2016 hebben wij een live Q&A in het kader van de Wet DBA georganiseerd. Dit webinar kun je hier terugkijken.

Ook informeren wij zelfstandig professionals en opdrachtgevers pro-actief over de Wet DBA via mailcampagnes.

Verder hebben we de veelgestelde vragen over de wet DBA beantwoord en op onze site gepubliceerd.

Uiteraard kun je ons tijdens kantooruren altijd benaderen als je nog vragen hebt!
030 - 711 4777 | info@myler.nl

Webinar over de wet DBA - oktober 2016

Waarom de Wet DBA de VAR heeft vervangen

Voor 1 mei 2016 kregen veel zelfstandig professionals vroeg of laat te maken met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dit was een document dat liet zien of de opdrachtgever(s) van een zelfstandig professional loonheffingen moest inhouden en betalen. Anders gezegd: in de VAR stond of de Belastingdienst een zelfstandig professional aanmerkte als (volledig) zelfstandig ondernemer of als werknemer. Hiermee was de opdrachtgever gevrijwaard van eventuele boetes en naheffingen vanwege niet afgedragen loonbelasting.

Om een VAR te ontvangen, moest een zelfstandig professional aan een aantal voorwaarden voldoen. De moeilijkheid hierin zat in het feit dat de zelfstandig professional pas in de praktijk kon voldoen aan die voorwaarden. Het kon dus zo zijn dat uiteindelijk niet aan alle voorwaarden werd voldaan. Een van de voorwaarden van de VAR-WUO was bijvoorbeeld: werk verrichten voor minimaal drie opdrachtgevers binnen een jaar. Als de zelfstandig professional dat niet haalde, werd zijn/haar VAR ingetrokken en waren de bijkomende kosten voor de zelfstandig professional. Hierdoor zorgde de VAR voor schijnzekerheid. Bovendien bleek de controle en handhaving in de praktijk voor de Belastingdienst erg lastig.

De overheid heeft daarom een alternatief bedacht voor de VAR: de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Sindsdien maakt Myler samen met de zelfstandig professional gebruik van de door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst. Dit scheelt veel administratieve rompslomp. Daarnaast zorgt de Wet DBA voor evenwicht in de verdeling van het financiële risico van de zelfstandig professional en opdrachtgever op moment dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zowel zelfstandig professional als opdrachtgever is verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie waarbij de zelfstandigheid van de zelfstandig professional in stand blijft. De Wet DBA geeft daarbij een aantal richtlijnen, waaraan zelfstandig professional en opdrachtgever zich moeten houden. Deze zijn verwerkt in de beheersmaatregelen van Myler.

Een greep uit onze opdrachtgevers

 • Logo Achmea
 • Logo ASML
 • Logo Fujitsu
 • Logo Universiteit Utrecht
 • Logo Politie
 • Logo CAK
 • Logo Wehkamp
 • Logo Nutreco