DBA wetgeving

Informatie over de Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Vanaf deze datum geldt een overgangstermijn die verlengd is tot minimaal 1 juli 2018. Op deze pagina lees je wat wij doen om samen met onze opdrachtgevers en zelfstandige IT-professionals die via ons werken om te gaan met de Wet DBA. 

Implementatietermijn Wet DBA verlengd tot minimaal 1 juli 2018

Informatie over de DBA wetgeving bij Myler
Informatie over de Wet DBA

Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de implementatietermijn van de Wet DBA verlengd, in ieder geval tot 1 januari 2018. De termijn is verlengd vanwege de toenemende en aanhoudende onrust over de Wet DBA. Je kunt hier in de onderstaande blog meer over lezen:  'Opschorting handhaving Wet DBA opnieuw verlengd'.

Werken via Myler
Myler sluit met iedere opdrachtgever een raamovereenkomst. Daarnaast sluit Myler per opdracht een tussenkomst overeenkomst af met de zelfstandige IT-professional. Sinds 7 juni 2016 - de datum waarop de Belastingdienst de Modelovereenkomst van Myler heeft goedgekeurd – is deze tussenkomst overeenkomst bij een nieuwe opdracht en bij verlengingen in principe de Modelovereenkomst. Dit is volledig in lijn met de Wet DBA.

Voortgang implementatie Wet DBA
In de afgelopen maanden hebben wij onze klanten geïnformeerd over, en begeleid bij de implementatie van de Wet DBA. En met succes! Inmiddels is het grootste deel van de zelfstandige professionals die via Myler bij opdrachtgevers aan de slag is, gecontracteerd via de Modelovereenkomst. Dat aantal neemt tegen het eind van het jaar gestaag toe, aangezien verlengingen in principe ook volgens de Modelovereenkomst worden ingeregeld. Hoewel de implementatietermijn is verlengd tot minimaal 1 juli 2018, werken wij met onze klanten en zelfstandige IT-professionals onverminderd verder aan het afronden van het implementatietraject. 

Beheersmaatregelen Myler
Myler hanteert samen met de opdrachtgever een aantal beheersmaatregelen zodat de risico’s van opdrachtgevers ook overgenomen worden onder de Wet DBA. Het gaat om de volgende maatregelen:
1. Myler maakt gebruik van zijn door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst;
2. Myler controleert of de zelfstandige professional ondernemer is. Zo checken wij de aanwezigheid van onder andere het btw-nummer, de KvK-registratie en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
3. Myler toetst de door de opdrachtgever (al dan niet in samenspraak met de zelfstandige professional) aangeleverde opdracht- en resultaatomschrijving voor de start op de Wet DBA; 
4. Myler houdt de gebruikelijke duur per opdracht in de gaten en informeert zijn opdrachtgever hierover;
5. Myler checkt periodiek op compliance met de Wet DBA middels zijn geavanceerde IT-omgeving.

Modelovereenkomst Myler
Op 7 juni 2016 is de door Myler ingediende Modelovereenkomst als één van de eerste goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit betekent dat de Modelovereenkomst die wordt gesloten met de zelfstandige professional voldoet aan de Wet DBA. De goedkeuring geldt van 7 juni 2016 tot en met 7 juni 2021 en heeft het kenmerk 905161917910 gekregen. De Belastingdienst heeft het goedkeuringskenmerk opgenomen op in een register. Download hier de Myler Modelovereenkomst. Heb je vragen over onze Modelovereenkomst? Neem dan contact met ons op.

Informatie & communicatie Wet DBA

Wij organiseren diverse informatiesessies over de Wet DBA voor ons netwerk van zelfstandige IT- professionals en onze opdrachtgevers. Deze vinden bij ons op kantoor of onze opdrachtgevers plaats. Daarnaast organiseren wij webinars. In oktober 2016 hebben wij bijvoorbeeld een live Q&A geheel in het kader van de Wet DBA georganiseerd. Deze kun je terugkijken op ons YouTube-kanaal of via onze blog 'Myler organiseert Live Q&A over DBA-wetgeving'. Daarbij informeren wij onze leden en opdrachtgevers proactief over de Wet DBA via mailcampagnes. Natuurlijk zijn wij per mail en telefonisch bereikbaar voor vragen over de Wet DBA. Tot slot is een FAQ opgesteld op basis van wat op dit moment bekend is over de Wet DBA. Wij kunnen niet uitsluiten dat in de toekomst een aantal zaken veranderen, die tot nieuwe inzicht kunnen leiden. We hebben op Myler.nl de meest gestelde vragen over de Wet DBA in een FAQ-pagina voor je geclusterd.

Waarom de Wet DBA de VAR vervangt
Voor 1 mei 2016 kregen veel zelfstandige professionals vroeg of laat te maken met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dit was een document dat liet zien of de opdrachtgever(s) van een zelfstandige professional loonheffingen moest inhouden en betalen. Anders gezegd: in de VAR stond of de Belastingdienst een zelfstandige professional aanmerkte als (volledig) zelfstandig ondernemer of als werknemer. Hiermee was de opdrachtgever gevrijwaard van eventuele boetes en naheffingen vanwege niet afgedragen loonbelasting.

Om een VAR te ontvangen, moest een zelfstandige professional aan een aantal voorwaarden voldoen. De moeilijkheid hierin zat in het feit dat de zelfstandige professional pas in de praktijk kon voldoen aan die voorwaarden. Het kon dus zo zijn dat uiteindelijk niet aan alle voorwaarden werd voldaan. Een van de voorwaarden van de VAR-WUO was bijvoorbeeld: werk verrichten voor minimaal drie opdrachtgevers binnen een jaar. Als de zelfstandige professional dat niet haalde, werd zijn/haar VAR ingetrokken en waren de bijkomende kosten voor de zelfstandige professional. Hierdoor zorgde de VAR voor schijnzekerheid. Bovendien bleek de controle en handhaving in de praktijk voor de Belastingdienst erg lastig.

De overheid heeft daarom een alternatief bedacht voor de VAR: de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Sindsdien maakt Myler samen met de zelfstandige professional gebruik van de door de Fiscus goedgekeurde Modelovereenkomst. Dit scheelt veel administratieve rompslomp. Daarnaast zorgt de Wet DBA voor evenwicht in de verdeling van het financiële risico van de zelfstandige professional en opdrachtgever op moment dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zowel zelfstandige professional als opdrachtgever is verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie waarbij de zelfstandigheid van de zelfstandige professional in stand blijft. De Wet DBA geeft daarbij een aantal richtlijnen, waaraan zelfstandige professional en opdrachtgever zich moeten houden. Deze zijn verwerkt in de beheersmaatregelen van Myler.

Het laatste DBA-nieuws

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020, de beoogde datum waarop het alternatief van de Wet DBA in werking treedt. Wij vertellen je in dit artikel meer over de vervanging van de Wet DBA.

Onze opdrachtgevers

  • Logo Achmea
  • Logo ASML
  • Logo Fujitsu
  • Logo Universiteit Utrecht
  • Logo Politie
  • Logo CAK
  • Logo Wehkamp
  • Logo Nutreco