Code of Conduct

Waar wij voor staan

De visie van Myler komt tot uitdrukking in onze kernwaarden. Door deze waarden oprecht na te streven, willen we onze opdrachtgevers en IT-professionals optimaal bedienen. Onze kernwaarden zijn daarom te vertalen naar ons handelen als organisatie als geheel - en in het bijzonder naar onze opdrachtgevers, partners, IT-professionals én onze medewerkers.

Onze missie

Myler verbindt. Wij verbinden IT’ers en opdrachtgevers met elkaar. Mensen verbinden is voor ons veel meer dan pure dienstverlening en ‘het schuiven van de poppetjes’. Ons doel is om van mensen die samenwerken echt een team te maken. Niet alleen je expertise is dan belangrijk, vooral ook wie je bent en hoe je bent. Als dit optimaal op elkaar afgestemd is, zijn IT’er en opdrachtgever een sterk team.En hoe sterker het team, hoe beter het resultaat.

Myler - Where great people team up.

Betrouwbaar, bonding met ambitie en lef

Deze vier kernwaarden geven richting aan het gedrag van de medewerkers van Myler. Het verbinden van onze opdrachtgevers met IT’ers willen we voortreffelijk doen, en vooral; ijzersterk blijven doen. Als houvast dient hierbij onze kernwaarde;

(ver)binding. Of beter: ‘bonding’. Deze waarde zit diep en vormt ons fundament. Daardoor kunnen en moeten wij steeds opnieuw veranderen om zo de beste diensten aan te bieden aan opdrachtgevers en aan IT’ers. Hiervoor is lef en ambitie nodig, vooral ook vanuit de medewerkers. Maar ook betrouwbaarheid. Begrijpen dat onze opdrachtgevers veel vertrouwen bij ons belegd hebben.

Betrouwbaar

Onder betrouwbaar verstaan wij eerlijk zaken doen. Op een transparante manier, door ethisch handelen, waarbij verantwoording afleggen aan onze opdrachtgevers en IT’ers zeer belangrijk is.

 

 

Lef en Ambitie

Myler wil telkens meer opdrachtgevers en IT’ers optimaal bedienen. Klantsucces en klantervaringen veranderen continu. Dat betekent dat Myler ook met ambitie en lef vernieuwingen en veranderingen ondergaat en omarmt. Het is belangrijk dat onze werknemers hierin begeleid, ondersteund en gecoacht worden. En dat bij de besluitvorming en in de communicatie de medewerkers telkens betrokken worden en hierin voldoende ruimte is voor interactie en het delen van gevoelens hierbij.

Lef en ambitie betekent ook dienend leiding geven. Managers van Myler geven teams de ruimte om te verbeteren, verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen en mogelijkheden te ontwikkelen en te bieden. Voor Myler werknemers betekent dit het lef hebben / vertrouwen voelen om de leiding te nemen als de situatie hierom vraagt. Wij hebben de overtuiging dat een verbonden en betrouwbare werkomgeving werknemers de kans biedt te floreren.

Bonding

Myler is betrokken bij mens en maatschappij. Door kwalitatief goede dienstverlening te bieden en maatschappelijk relevante projecten te realiseren leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Op basis van deze mentaliteit creëren we een band met IT’ers en met onze opdrachtgevers. In het Engels heet dit ‘bonding’ en dat is Myler’s kernwaarde en de belangrijkste leidraad voor ons gedrag naar de IT’er, de opdrachtgever en onze medewerkers. 

Verbondenheid komt daarnaast tot uitdrukking in de onderlinge verhoudingen. Medewerkers hebben oog en oor voor elkaar en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van Myler. Wij inspireren elkaar en zijn bereid elkaar aan te spreken. Zo vergroten wij de kwaliteit van onze dienstverlening.

Een greep uit onze opdrachtgevers

  • Logo Achmea
  • Logo ASML
  • Logo Fujitsu
  • Logo Universiteit Utrecht
  • Logo Politie
  • Logo CAK
  • Logo Wehkamp
  • Logo Nutreco