Privacy Statement

Jouw privacy en ons beleid bij Myler bv

Jouw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van jouw gegevens te beschermen en te waarborgen. In dit privacybeleid beschrijven wij hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, niet alleen wanneer we jou helpen bij het vinden van een opdracht/project, we jou als opdrachtgever helpen een geschikte Kandidaat te vinden, maar ook als je alleen onze website bezoekt.

Wanneer is dit beleid op jou van toepassing?

Dit beleid is op jou van toepassing als:

 • je als opdrachtzoekende je bij ons registreert (Geregistreerde Professional/Leverancier zonder opdracht);
 • je door onze Medewerkers wordt benadert voor de opdrachten/projecten van onze Opdrachtgevers en hiermee toegestemd hebt om opgenomen te worden in het proces en/of onze database;
 • je via ons bedrijf als Professional/Leverancier een opdracht uitoefent bij één van onze opdrachtgevers (Geregistreerde Professional/Leverancier met opdracht);
 • wij aan jou als Opdrachtgever diensten leveren (Opdrachtgever);
 • je als Toeleverancier diensten aan ons levert (Toeleverancier);
 • je onze website bezoekt (Websitebezoeker);
 • In het geval dat wij andere mensen benaderen in het kader van een referentiecheck, of als deze door onze Medewerkers (Medewerkers) zijn opgegeven als contact bij noodgevallen (Andere mensen).
 • Dit beleid is niet van toepassing op onze Medewerkers.

Wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Het adres van Myler B.V. is: Polarisavenue 33, 2132 JH Hoofddorp, Nederland. Als jij wilt weten hoe je contact met ons opneemt, kijk dan op onze contactpagina. Waarom zou jij contact met ons opnemen?

 • Om toegang te krijgen tot jouw aangeleverde persoonsgegevens. deze te wijzigen of jouw gegevens in te trekken;
 • Indien je misbruik of verlies van-, of ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens vermoedt;
 • Om toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de rechtsgrond is waarop we jouw persoonsgegevens verwerken);
 • Met opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid.

Dit privacy beleid is naast Nederland, ook van toepassing op andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER) waarin wij werkzaam zijn. Het is mogelijk dat landen op detailniveau een andere invulling geven aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit is op basis van de lokale invoeringswet. We beschrijven daarom tevens landen specifieke onderdelen in dit privacy beleid. Deze landen specifieke informatie vind je in <Appendix 1>.

Om dit privacy beleid actueel te houden, moeten wij dit van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie vind je altijd onderaan onze websitepagina’s.

Privacy op hoofdlijnen

Welke Persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken.

GEGEVENS VAN GEREGISTREERDE PROFESSIONAL/LEVERANCIER ZONDER OPDRACHT
Wij verzamelen bepaalde informatie over jou. Dit stelt ons in staat voor jou een passend(e) opdracht/project te vinden. We beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Als jij wilt weten welke persoonsgegevens wij eventueel over jou verzamelen en gebruiken, klik dan <hier>.

GEGEVENS VAN GEREGISTREERDE PROFESSIONAL/LEVERANCIER MET OPDRACHT
Wij verzamelen bepaalde informatie over jou. Dit stelt ons in staat om je contractueel te administreren en te werk te stellen bij één van onze Opdrachtgevers. Wij beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken. Als jij wilt weten welke persoonsgegevens wij eventueel over jou verzamelen en gebruiken, klik dan <hier>.

GEGEVENS VAN OPDRACHTGEVERS
Wij verzamelen en gebruiken informatie over jou, jouw organisatie en andere individuen binnen jouw organisatie om onze diensten te leveren, zoals bij:

 • Het zoeken van Kandidaten, passend bij de behoefte binnen jouw organisatie;
 • Het voeren van een interim administratie;
 • Het verstrekken van door ons gepubliceerde content/informatie die mogelijk interessant is voor jou of jouw organisatie.

Bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk over jou verzamelen is niet uitputtend.

GEGEVENS VAN TOELEVERANCIERS
Wij verzamelen en gebruiken informatie over jou of individuen binnen jouw organisatie om met je te kunnen communiceren, diensten te kunnen ontvangen om vervolgens te betalen binnen de context van wat we samen overeengekomen zijn.

GEGEVENS VAN ANDERE MENSEN, ZOALS REFERENTIE
Wij verzamelen en gebruiken basale contactgegevens om contact op te nemen met mensen die door professionals zijn opgegeven als referent.

WEBSITEBEZOEKERS
Wij verzamelen en gebruiken basale informatie over onze websitebezoekers, die wij voornamelijk gebruiken om onze website te verbeteren. Zo kijken we hoe jij gebruik maakt van onze website, hoe vaak je onze website bezoekt en waar jouw interesses liggen. Wij gebruiken websitegegevens ook om bezoekgedrag te monitoren en onze campagnes in het kader van remarketing te optimaliseren. Zo heb jij de beste klantervaring op Myler.nl.

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

GEGEVENS VAN GEREGISTREERDE PROFESSIONAL/LEVERANCIER MET OPDRACHT
We verzamelen persoonsgegevens van Kandidaten hoofdzakelijk op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die jij ons verstrekt;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen;
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

GEGEVENS VAN OPDRACHTGEVERS
We verzamelen persoonsgegevens van Opdrachtgevers op drie manieren:

 1. Persoonsgegevens die jij ons als klant verstrekt;
 2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen;
 3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

GEGEVENS VAN TOELEVERANCIERS
We verzamelen je persoonsgegevens tijdens de contractuele relatie met jouw organisatie.

GEGEVENS VAN ANDERE MENSEN, ZOALS REFERENTIE
We verzamelen je contactgegevens uitsluitend wanneer een Professional of Opdrachtgever jouw naam opgeeft als referentiepersoon.

WEBSITEBEZOEKERS
We verzamelen je gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer jij onze website bezoekt. Dit gebeurt op basis van de cookie-instellingen in jouw browser.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

GEGEVENS VAN GEREGISTREERDE PROFESSIONAL/LEVERANCIER MET OPDRACHT
Over het algemeen gebruiken we jouw gegevens op twee manieren:

 1. Recruitmentactiviteiten
 2. Marketingactiviteiten

In uitzonderlijke gevallen zijn we genoodzaakt jouw persoonsgegeven in strafrechtelijke procedures te gebruiken.

De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens is om je te helpen bij het zoek van een opdracht/project. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden en profilering. Waar dit vereist is zullen we jouw toestemming vragen om alle, of enkele van deze activiteiten uit te voeren.

GEGEVENS VAN OPDRACHTGEVERS
We gebruiken gegevens van Opdrachtgevers voor:

 1. Recruitmentactiviteiten
 2. Marketingactiviteiten
 3. Financiële activiteiten

We gebruiken persoonsgegevens van Opdrachtgevers t.b.v. communicatie, het maken van (contractuele) afspraken en relatiemanagement. In uitzonderlijke gevallen gebruiken we jouw persoonsgegeven in strafrechtelijke procedures.

GEGEVENS VAN TOELEVERANCIERS
We gebruiken persoonsgegevens van Toeleveranciers t.b.v. communicatie, het maken van (contractuele) afspraken en relatiemanagement.

GEGEVENS VAN ANDERE MENSEN, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN
Het gebruiken van referenten is handig om Kandidaten te helpen een passend(e) opdracht/project te vinden. We gebruiken de persoonsgegevens van de contactpersonen bij noodgevallen van een Kandidaat of Personeelslid.

GEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEKERS
De gegevens van Websitebezoekers helpen ons om jouw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Zo analyseren we bijvoorbeeld jouw recente zoekcriteria om je in het vervolg nog beter passende opdrachten aan te bieden.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren en op basis van verschillende gronden delen met anderen, waar dat gepast is en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving;

 • Alle zakelijke entiteiten, vallende onder Myler B.V.;
 • In het geval van Geregistreerde Professionals/Leveranciers: Onze Opdrachtgevers;
 • In het geval van Geregistreerde Professionals/Leveranciers: Andere recruitmentbureau ’s/organisaties die als intermediair optreden voor één van onze Opdrachtgevers;
 • Individuen en organisaties, zoals huidige, voormalige of beoogde Opdrachtgevers en/of Werkgevers die informatie hebben over jouw referentie of sollicitatie die van belangrijk is in de beoordeling om bij één van onze Opdrachtgevers te werken.
 • Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting, audit en/of andere autoriteiten;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
 • Derden zoals uitbestede IT-providers en bestanden-opslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben;
 • Platformen voor marketingtechnologie en leveranciers.

Deze lijst is niet uitputtend.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om de persoonlijke informatie die we van jou in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Indien jij misbruik of verlies van-, of ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten. Details over hoe je contact met ons opneemt vind je hier.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen indien:

 • In het geval van Geregistreerde Professionals/Leveranciers zonder opdracht: We gedurende een periode van 2 jaar geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we jouw gegevens langer bewaren.
 • In het geval van Geregistreerde Professionals/Leveranciers met opdracht: We gedurende een periode van 5 jaar geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we jouw gegevens langer bewaren.
 • In het geval van Toeleveranciers: we gedurende een periode van 5 jaar geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we jouw gegevens langer bewaren.
 • In de andere gevallen: we gedurende een periode van 2 jaar geen betekenisvol contact met jou hebben gehad, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we jouw gegevens langer bewaren.

Hoe krijg jij toegang tot jouw gedeelde persoonsgegevens, breng jij wijzigingen aan, of trek je deze in?

Onder de AVG heb je verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben. Door contact met ons op te nemen kunnen we die met jou bespreken en afhandelen volgens de termijn die daarvoor staat.

Het uitschrijven voor vacaturemeldingen.

Je kunt jezelf op elk gewenst moment uitschrijven voor e-mailalerts door in te loggen in je profiel. Binnen je profiel ga je naar de tab persoonlijke gegevens. Rechtsonder in het profiel vind je een prullenbakje. Je verwijdert het profiel door op het prullenbakje te klikken.

Het bijwerken van jouw voorkeuren voor berichtgeving.

Voor e-mailalerts doe je dat zoals hierboven beschreven. Wil je geen mailings meer ontvangen over evenementen of de nieuwsbrief? Meld je dan eenvoudig af door onderaan de mail de link ‘afmelden’ te klikken. Heb je hier nog vragen over? Mail dan naar info@myler.nl.

Jouw rechten onder de AVG

Onder de AVG heb jij de volgende rechten:

 • het recht op informatie;
 • het recht op inzage in jouw gegevens;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Als je meer wilt weten over deze rechten klik dan <hier>

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit:

Jij hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit. Details hierover vind je in <Appendix 2>

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

 • Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw systeem. We gebruiken cookies om jouw activiteit te volgen zodat we je de best mogelijke ervaring te bieden wanneer jij onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we jou bij jouw volgende bezoek opties laten zien die op jouw behoeften zijn afgestemd. Cookies gebruiken we tevens om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.
 • Indien jij wilt controleren welk type cookies jij accepteert bij het bezoek aan onze website of die van onze opdrachtgevers en in ons beheer zijn, dan kun je dit doorgaans doen in jouw browserinstellingen.
 • De tabel in <Appendix 3> toont de cookies die we gebruiken, waarom we ze gebruiken en om welk type cookies het gaat.

Hoe jij cookies verwijdert

 • Indien jij geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kun je cookies weigeren door jouw browserinstellingen te wijzigen.
 • De meeste webbrowsers accepteren cookies. Heb jij liever dat we op deze wijze geen persoonsgegevens van je verzamelen? Wijzig dan jouw privacy instellingen van jouw browser om maar enkele cookies te accepteren, of zelfs alle cookies te weigeren. Het afwijzen van enkele of alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat je niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van jouw browser om te zien hoe je jouw cookievoorkeuren wijzigt.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kun je aboutcookies.org bekijken. Hier vind je ook details over het verwijderen van cookies van jouw computer.

Onze rechtsgrond voor het verwerken van jouw gegevens.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Op basis van Art. 6 lid 1 f AVG mogen we jouw gegevens verwerken wanneer het “noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).” Jij hebt echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens op deze grond. In dat geval kun je contact met ons opnemen.

GEGEVENS VAN GEREGISTREERDE PROFESSIONAL/LEVERANCIER ZONDER OPDRACHT

We zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat als jij op zoek bent naar een opdracht/project, of jij jouw cv op onze, of een externe vacature- en/of netwerksite hebt geplaatst, jij er akkoord mee gaat dat we jouw gegevens verzamelen. Deze gebruiken we om je onze dienstverlening aan te bieden. Wanneer wij denken een goede match te kunnen maken op één van onze opdrachten, dan zullen we jouw persoonsgegevens delen met de betreffende Opdrachtgever. Daarnaast zullen we jouw vaardigheden toetsen aan onze wensen van de Opdrachtgever. Deze stappen zullen we te allen tijde ondergaan bij het maken van een succesvolle match, wat ten goede komt aan jou en aan Myler, gezien de commerciële belangen van onze organisatie.

TOESTEMMING

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht toestemming te verkrijgen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met jouw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming betreffen.

Art. 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:

 

 • jij moet ons jouw toestemming vrijelijk te geven, zonder dat wij jou onder enige vorm van druk zetten;
 • jij moet weten waar je mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we jou voldoende informatie geven;
 • jij zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor jou toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor jij geen toestemming geeft;
 • jij moet toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens. Dit doen we door je door middel van een ‘vinkje’ onze privacy statement, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier, te laten accepteren. We zullen de toestemmingen die jij op deze manier gegeven hebt registreren in onze database.

We hebben reeds vermeld dat we in sommige gevallen kunnen vertrouwen op soft opt-in toestemming. Het is ons toegestaan om je producten of diensten, die samenhangen met de recruitmentdiensten die we leveren, aan te bieden zolang jij je niet actief afmeldt voor deze berichten.

Recht op het intrekken van toestemming.

Wanneer we jouw toestemming hebben verkregen om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kun je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Vanaf dat moment zetten we de activiteit waarvoor jij toestemming gegeven had stop. Wanneer we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van jouw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel, dan zullen we jouw verzoek tot intrekking weigeren. In dat geval zullen we jou over deze voorwaarde informeren.

HET FORMULEREN, UITVOEREN OF VERDEDIGEN VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”

APPENDIX 1 – Landen specifieke variaties in ons privacy beleid.

Nederland:
NB: DEZE APPENDIX ZAL WORDEN GEUPDATED WANNEER DE LOKALE WETGEVING IS GEÏMPLEMENTEERD.

APPENDIX 2 – Hoe kun jij contact opnemen met jouw lokale toezichthoudende autoriteit.

Landen waarin jij onze diensten gebruikt of waaraan wij diensten leveren:
Nederland – Details van jouw lokale toezichthoudende autoriteit:
De Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 • Telefonisch:      (+31) 900 2001 201
 • Online:              hier beschikbaar
 • Per post:           Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

APPENDIX 3 - Lijst met typen gebruikte cookies en tools

Naam tools – Om een volledige lijst met de specificaties van de bovenstaande cookies in te zien, kijk dan in onze cookiebar.

 • MailChimp
 • Mandrill
 • Hippo CMS
 • Workspace
 • Power BI
 • Eventbrite
 • SurveyMonkey
 • Gotowebinar
 • Live agent
 • Google AdWords
 • Google analytics
 • Google tag manager
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

Begrippenlijst

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en van elke verwijzing ernaar moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is.
 • Andere mensen met wie wij contact op zouden kunnen nemen – Hieronder zouden referenties van Kandidaten vallen. We zullen uitsluitend contact met hen opnemen indien de situatie daarom vraagt.
 • Geregistreerde professionals/leveranciers zonder opdracht – Hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door ons geadverteerd of gepromoot worden.
 • Opdrachtgevers  – Hieronder vallen onze Klanten en anderen aan wie wij diensten verlenen bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.
 • Personeel – hieronder vallen Medewerkers en stagiair(e)s die direct betrokken zijn bij ons (of die een aanbod om direct betrokken te worden hebben geaccepteerd), alsmede bepaalde andere mensen die betrokken zijn bij dienstverlening aan ons (ook al vallen zij niet in de categorie Medewerkers in onze dienst). Op dezelfde manier vallen onafhankelijke Opdrachtnemers en Consultants die diensten voor ons verlenen onder de definitie van ‘Toeleverancier’ voor de doeleinden van dit Privacy beleid.
 • Toeleveranciers – Verwijst naar partners en bedrijven (inclusief zelfstandigen) en atypische werknemers zoals onafhankelijke Opdrachtnemers en Freelancers die diensten aan ons verlenen. In bepaalde omstandigheden zullen wij de diensten die wij verlenen aan Opdrachtgevers uitbesteden aan externe Leveranciers die diensten namens ons uitvoeren.
 • Websitegebruikers  – Elk individu dat een van onze websites bezoekt.

Verwijzingen eerder gemaakt in dit privacy beleid

Ons beleid

Op basis van de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG”) zorgen wij er voor dat elke verwerking van jouw persoonsgegevens in lijn is met de volgende beginselen:

 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is met het oog op het bereiken van specifiek in de AVG genoemde doelen, dan wel dat je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het gerechtvaardigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan doen we dat netjes en verantwoord. Wij maken jou duidelijk voor welke doelen jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.
 2. Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer we jouw gegevens later eventueel voor een ander doel gebruiken, dan zorgen wij er voor dat dat jouw doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.
 3. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke.
 4. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als jouw gegevens dat niet (meer) zijn, dan wissen wij of corrigeren wij die.
 5. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.
 6. Wij zorgen er voor dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle bovenstaande beginselen en kunnen aantonen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in lijn is met deze beginselen. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG jou diverse rechten, welke je tegen ons kan uitoefenen als jij het niet eens bent met onze uitvoering van dit privacy beleid.

Welke Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

GEGEVENS VAN GEREGISTREERDE PROFESSIONAL/LEVERANCIER ZONDER OPDRACHT
Wij verzamelen bepaalde informatie over jou om ons in staat te stellen een passend(e) opdrachten/project te vinden. Wij beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken. Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over jou kunnen verzamelen en gebruiken:

 • Naam;
 • Roepnaam;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Leeftijd/geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Foto;
 • Contactgegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Arbeidsverleden;
 • Referentiedetails;
 • Immigratiestatus (of jij een werkvergunning nodig hebt of niet);
 • Nationaliteit;
 • Details over jouw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
 • Informatie over jouw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die jou op onze website gelezen heeft;
 • Aanvullende informatie die jou aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die jouw referentie over jou aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die onze Klanten over jou aan ons zouden kunnen vertellen of die we op bronnen van derden vinden, zoals op vacaturesites;
 • IP-adres;

Bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk over jou verzamelen is niet uitputtend.

GEGEVENS VAN GEREGISTREERDE PROFESSIONAL/LEVERANCIER MET OPDRACHT
Wij verzamelen bepaalde informatie over jou om ons in staat te stellen je te faciliteren met een compliant contractadministratie. Wij beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken. Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over jou kunnen verzamelen en gebruiken:

 • Voornaam;
 • Roepnaam;
 • Achternaam;
 • Leeftijd/geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens;
 • Referentiedetails;
 • Nationaliteit;
 • Financiële informatie (wanneer we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen);
 • Details over jouw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
 • Informatie over jouw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die jou op onze website gelezen heeft;
 • Aanvullende informatie die jou aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die jouw referentie over jou aan ons vertelt;
 • Aanvullende informatie die onze Opdrachtgevers over jou aan ons zouden kunnen vertellen of die we op bronnen van derden vinden, zoals op vacaturesites;

Bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk over jou verzamelen is niet uitputtend.

Jouw rechten onder de AVG

Recht op informatie

Wij hebben de plicht jou te informeren over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Meer specifiek heb jij het recht om te weten wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Middels dit privacy beleid willen wij jou bewust maken van de risico’s van de gegevensverwerking, de regels die ervoor gelden, onze waarborgen en de manier waarop jij jouw rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens kan uitoefenen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in te zien. Jij mag daarom met redelijke tussenpozen aan ons vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens wij van jou verwerken. Wij zijn verplicht om gehoor te geven aan dergelijke verzoeken en de beschikbare informatie binnen een termijn van een maand te verstrekken. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden tot 2 maanden

Bij het indienen van een verzoek zullen wij jou een kopie van de gegevens verstrekken, of wel je op afstand toegang bieden tot de gegevens in een beveiligde omgeving (zoals bijvoorbeeld een persoonlijk account/portal). Wij brengen je hiervoor geen kosten in rekening. Wanneer jij meerdere kopieën wil ontvangen, dan zullen wij jou daarvoor op basis van administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Wij zullen je de kopie schriftelijk (waaronder begrepen in elektronische vorm) aanbieden. Wanneer wij een inzageverzoek krijgen, dan zullen wij controleren of jij degene bent die het verzoek doet. Hiertoe zullen wij jouw identiteit vaststellen. Dit geldt in het bijzonder bij online diensten.

Recht op rectificatie

Wanneer de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet (meer) kloppen, heb jij het recht ons op te dragen deze gegevens te corrigeren. Ook heb jij het recht om de gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn. Wanneer wij jouw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van de wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning van ons vergt. Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door jouw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd, et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren.

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om jouw gegevens zo snel mogelijk door ons te laten wissen, maar alleen in één van de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • Jij trekt jouw toestemming voor het verwerken in en er is geen andere geldige reden voor ons om de verwerking voort te zetten;
 • Jij hebt gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking (zie recht op bezwaar);
 • Jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • Jouw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Naast het recht op verwijdering heb jij het recht om ‘vergeten te worden’. In situaties waarbij wij jouw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt (bijvoorbeeld door ze online te zetten) en jij ons vraagt de gegevens te wissen, nemen wij, naast het wissen van de gegevens uit onze eigen systemen, redelijke technische en organisatorische maatregelen. Zo stellen wij andere verwerkingsverantwoordelijken die jouw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte dat jij vergeten wilt worden. Dit betekent dat iedere koppeling naar, en kopie of reproductie van, de gegevens gewist moet worden.

Op basis van de AVG zijn er een aantal situaties waarin wij geen gevolg hoeven te geven aan jouw verzoek tot verwijdering en het verzoek om vergeten te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust. Wanneer naar onze mening zo’n situatie van toepassing is zullen wij jouw verzoek gemotiveerd afwijzen.

Wanneer wij jouw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van het feit dat de gegevens op jouw verzoek verwijderd moeten worden, tenzij dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning van ons vergt. Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door jouw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren. Wij hebben alleen het recht te weigeren aan jouw verzoek te voldoen op basis van in de AVG genoemde redenen.

Het recht op beperking van de verwerking

Jij kunt jouw recht op beperking van de verwerking inroepen in de volgende situaties:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door jou betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en jou verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Jij hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van jou.

In bovengenoemde situaties zorgen wij er voor een zodanige beperking van de verwerking dat de persoonsgegevens niet verder kunnen worden verwerkt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. Wanneer wij de beperking opheffen, stellen wij jou hiervan vooraf in kennis stellen.

Recht op bezwaar

Van de drie situaties die in de AVG beschreven zijn, waarin jou jouw recht op bezwaar kan uitoefenen, zijn er twee op jou als Geregistreerde Professional/Leverancier met/zonder opdracht, Opdrachtgever, Toeleverancier of Websitebezoeker van toepassing:

 1. Je kunt vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen in dat geval de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan jouw belang de verwerking te laten stoppen;
 2. Je kunt/kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, wanneer wij die gebruiken voor direct marketing. Wij zullen hier altijd gehoor aan geven. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen).

Het recht op overdracht van jouw gegevens (dataportabiliteit);

Jij hebt, als je dat wenst, het recht jouw persoonsgegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken. Feitelijk betekent dit dat je de gegevens die van jou zijn opgeslagen mee kan nemen naar de provider van een ander online platform (afhankelijk van de aard van de gegevens en datasystemen). Om jou in staat te stellen dit te doen zullen wij jou de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is. Indien gewenst kunnen we de gegevens direct voor jouw doorgeven. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • De ondubbelzinnige dan wel uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
 • De noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst.

Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering
Jij hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel op geautomatiseerde verwerking, (waaronder profilering), gebaseerd besluit, wanneer dit:

 • Rechtsgevolgen heeft voor jou;
 • Het jou anderszins in aanzienlijke mate treft.

In de volgende situaties kunnen wij gebruik maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder ook profilering:

 1. Als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons;
 2. Als je jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven;
 3. Als dit aan ons is toegestaan op basis van een toepasselijk wet die ook voorziet in de bescherming van Jouw gerechtvaardigde belangen.