Privacy Statement

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

Myler B.V. - Vliegend Hertlaan 65-67 - 3526 KT Utrecht (The Netherlands), info@myler.nl

1. Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, Btw-nummer, naam bedrijf, beroep, land, staat, provincie, Postcode, verschillende Gegevenstypes, stad, werkveld, Gebruikersidentificatie, aantal werknemers, website, gebruikersnaam, wachtwoord, afbeelding, werkplek, huisnummer, netnummer, taal en profielfoto.

Overige verzamelde Persoonsgegevens kunnen in andere bepalingen van dit privacy beleid of in een specifieke uitleg in samenhang met de verzameling van de gegevens worden beschreven.
De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze Applicatie.

Gebruik van cookies - of andere tracking tools - door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie, dienen, tenzij anderszins wordt aangegeven, om Gebruikers te identificeren en hun voorkeuren op te slaan, met uitsluitend als doel de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen.

Door het niet verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan deze Applicatie de diensten mogelijk niet verlenen. De gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens van derden die worden gepubliceerd of gedeeld door middel van deze Applicatie en verklaart het recht te hebben om deze te publiceren of uit te zenden, waarmee de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens van alle aansprakelijkheid wordt ontheven.

2. Wijze en plaats van de Gegevensverwerking

2.1. Verwerkingsmethode

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verwerkt de Gegevens van de Gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens worden aangevraagd.

2.2. Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden. die bij de verwerking zijn betrokken Neem voor meer informatie contact op met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens.

2.3. Bewaartijd

De Gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De Gebruiker kan te allen tijde de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Gegevensverwerking op te schorten of de Gegevens te verwijderen.

3. Gebruik van de verzamelde Gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Analyses, Contacten beheren en berichten verzenden, Contact met de Gebruiker, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Registratie en verificatie, Adverteren, Heatmaps en registratie van sessies, Verwerking van betalingen en Weergave van content van externe platforms.
De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

4. Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

4.1. Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

4.1.1. Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert jouw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacy beleid – Opt Out

4.1.2. Google AdWords conversietracking (Google Inc.)

De conversietracking van Google AdWords is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Google AdWords koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Applicatie.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacy beleid

4.1.3. Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een analyseservice die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat jouw browser het script kan vertellen geen data van jou op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. Jij kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: Malta – Privacy beleid – Opt Out

4.2. Heatmaps en registratie van sessies

Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd. Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

4.3.1. Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat jouw browser het script kan vertellen jouw data niet op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. Jij kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacy beleid van de service zijn omschreven.
Verwerkingslocatie: Malta – Privacy beleid – Opt Out

4.3. Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

4.3.1. MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid

4.3.2. Mandrill (The Rocket Science Group, LLC.)

Mandrill is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group, LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacy beleid

4.4. Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclameactiviteiten beheren. Bepaalde diensten bieden een remarketing optie op basis van lijsten met e-mailadressen. (hieronder vallen ook fb custom audience en twitter tailored audience).

4.4.1. AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacy beleid – Opt Out

4.5. Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Applicatie ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Applicatie toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

4.5.1. Rechtstreekse registratie (Deze Applicatie)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks te verstrekken aan deze Applicatie.

Verzamelde Persoonsgegevens:
aantal werknemers, achternaam, afbeelding, Btw-nummer, e-mailadres, geboortedatum, Gebruikersidentificatie, gebruikersnaam, geslacht, huisnummer, land, naam bedrijf, netnummer, postcode, profielfoto, provincie, staat, stad, taal, telefoonnummer, beroep, verschillende Gegevenstypes rond opdracht matching zoals expertises en tarief, voornaam, wachtwoord, website, werkplek en werkveld. 

4.6. Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

Met de diensten in dit onderdeel kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van deze Applicatie.

4.6.1. Visual Website Optimizer (Wingify)

Visual Website Optimizer is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Wingify Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacy beleid

4.7. Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kun je content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

4.7.1. Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacy beleid

4.7.2. YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacy beleid

4.8. Verwerking van betalingen

Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze Applicatie betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt deze Applicatie uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

 

5. Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

5.1. Juridische procedures

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.
De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

5.2. Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Op verzoek van de Gebruiker en naast de informatie die in dit privacy beleid is opgenomen, kan deze Applicatie de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

5.3. Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

5.4. Niet in dit beleid opgenomen informatie

U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens aanvragen bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

5.5. Rechten van Gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun Persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om het anonimiseren hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. Jij dient jouw verzoeken hiertoe te richten aan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie.

Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om jouw browseverkeer niet bij te houden. Lees het privacy beleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om jouw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

5.6. Wijzigingen van dit privacy beleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden jou aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacy beleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

6. Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

6.1. Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

6.2. Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

6.3. Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

6.4. Gegevensverwerker (of Gegevenssupervisor)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid.

6.5. Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze Applicatie. De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

6.6. Deze Applicatie

Het hardware- of softwaregereedschap waardoor de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

6.7. Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

6.8. Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacy beleid heeft uitsluitend betrekking op Myler.nl.

Meest recente update: 4 juli 2017