Myler is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Myler gebruikt deze voor het optimaliseren van de website, het integreren van social media en gebruik van video materiaal. Lees meer in onze privacy verklaring.

Informatie over de Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA). Sindsdien geldt een overgangstermijn die inmiddels verlengd is tot ten minste 1 januari 2018. Op deze pagina lees je wat Myler onderneemt om samen met zijn opdrachtgevers en zzp’ers om te gaan met de Wet DBA. 

 

Implementatietermijn Wet DBA verlengd tot ten minste 1 januari 2018

Op 18 november 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de implementatietermijn van de Wet DBA verlengd, in ieder geval tot 1 januari 2018. De termijn is verlengd vanwege de toenemende en aanhoudende onrust over de Wet DBA. Lees hier de details in ons uitgebreide blog. 
 

Werken via Myler
 


Myler sluit met iedere opdrachtgever een raamovereenkomst. Per opdracht sluit Myler een tussenkomst overeenkomst af met de zzp’er. Sinds 7 juni 2016 - de datum waarop de Belastingdienst de Modelovereenkomst van Myler heeft goedgekeurd – is deze tussenkomst overeenkomst bij nieuwe inzetten en verlengingen in principe de Modelovereenkomst. Dit is volledig in lijn met de Wet DBA.
 

Voortgang implementatie Wet DBA

In de afgelopen maanden heeft Myler zijn klanten geïnformeerd over, en begeleid bij de implementatie van de Wet DBA. En met succes! Inmiddels is het grootste deel van de zzp’ers die via Myler bij opdrachtgevers aan de slag is, gecontracteerd via de Modelovereenkomst. Dat aantal neemt tegen het eind van het jaar gestaag toe, aangezien verlengingen in principe ook volgens de Modelovereenkomst worden ingeregeld. Hoewel de implementatietermijn is verlengd tot minimaal 1 januari 2018, wordt het implementatietraject dat Myler met zijn klanten en zzp’ers in gang heeft gezet onverminderd gecontinueerd. 
 

Beheersmaatregelen Myler

Myler hanteert samen met de opdrachtgever een aantal beheersmaatregelen zodat de risico’s van opdrachtgevers ook overgenomen worden onder de Wet DBA. Het gaat om de volgende maatregelen:
1. Myler maakt gebruik van zijn door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst;
2. Myler controleert of de zzp’er ondernemer is. Zo checken wij de aanwezigheid van onder andere het btw-nummer, de KvK-registratie en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
3. Myler toetst de door de opdrachtgever (al dan niet in samenspraak met de zzp’er) aangeleverde opdracht- en resultaatomschrijving voor de start op de Wet DBA; 
4. Myler houdt de gebruikelijke duur per opdracht in de gaten en informeert zijn opdrachtgever hierover;
5. Myler checkt periodiek op compliance met de Wet DBA middels zijn geavanceerde IT-omgeving.


Modelovereenkomst Myler

Op 7 juni 2016 is de door Myler ingediende Modelovereenkomst als één van de eerste goedgekeurd door de Belastingdienst. Dit betekent dat de Modelovereenkomst die wordt gesloten met de zzp’er voldoet aan de Wet DBA. De goedkeuring geldt van 7 juni 2016 tot en met 7 juni 2021 en heeft het kenmerk 905161917910 gekregen. De Belastingdienst heeft het goedkeuringskenmerk opgenomen op in een register. Je kunt de Myler Modelovereenkomst hier downloaden. Heb je vragen over onze Modelovereenkomst? Neem dan contact met ons op.
 

Informatie & communicatie Wet DBA

Myler organiseert diverse informatiesessies over de Wet DBA voor zijn netwerk van zelfstandige IT- professionals en zijn opdrachtgevers. Deze vinden bij Myler op kantoor plaats en bij de opdrachtgever op locatie. Daarnaast organiseert Myler online (live) events. In oktober hebben wij bijvoorbeeld een live Q&A geheel in het kader van de Wet DBA georganiseerd. Klik hier voor meer informatie. Daarbij informeert Myler zijn leden en opdrachtgevers pro-actief over de Wet DBA via mailings en is Myler uiteraard per mail en telefonisch bereikbaar voor vragen over de Wet DBA. Tot slot is een FAQ opgesteld aan de hand van hetgeen dat tot op heden bekend is over de Wet DBA. Wij kunnen niet uitsluiten dat in de toekomst een aantal zaken veranderen, die tot nieuwe inzicht kunnen leiden.

We hebben hier de meest gestelde vragen over de Wet DBA (FAQ) voor je geclusterd.
 

Waarom de Wet DBA de VAR vervangt

Voor 1 mei 2016 kregen veel zzp’ers vroeg of laat te maken met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Dit was een document dat liet zien of de opdrachtgever(s) van een zzp'er loonheffingen moest inhouden en betalen. Anders gezegd: in de VAR stond of de Belastingdienst een zzp'er aanmerkte als (volledig) zelfstandig ondernemer of als werknemer. Hiermee was de opdrachtgever gevrijwaard van eventuele boetes en naheffingen vanwege niet afgedragen loonbelasting.

Om een VAR te ontvangen, moest een zzp'er aan een aantal voorwaarden voldoen. De moeilijkheid hierin zat in het feit dat de zzp’er pas in de praktijk kon voldoen aan die voorwaarden. Het kon dus zo zijn dat uiteindelijk niet aan alle voorwaarden werd voldaan. Een van de voorwaarden van de VAR-WUO was bijvoorbeeld: werk verrichten voor minimaal drie opdrachtgevers binnen een jaar. Als de zzp'er dat niet haalde, werd zijn/haar VAR ingetrokken en waren de bijkomende kosten voor de zzp'er. Hierdoor zorgde de VAR voor schijnzekerheid. Bovendien bleek de controle en handhaving in de praktijk voor de Belastingdienst erg lastig.

De overheid heeft een alternatief bedacht voor de VAR: de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Sindsdien maakt Myler samen met de zzp’er gebruik van de door de Fiscus goedgekeurde Modelovereenkomst. Dit scheelt veel administratieve rompslomp. Daarnaast zorgt de Wet DBA voor evenwicht in de verdeling van het financiële risico van zzp’er en opdrachtgever op moment dat toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zowel zzp'er als opdrachtgever is verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie waarbij de zelfstandigheid van de zzp'er in stand blijft. De Wet DBA geeft daarbij een aantal richtlijnen, waaraan zzp'er en opdrachtgever zich dienen te houden. Deze zijn verdisconteerd in de beheersmaatregelen van Myler.