Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Business Analist

Business Analist

Info

Functie

Business Analist

Locatie

Den Haag

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

29.01.2023 - 29.01.2024

Opdrachtnummer

125082

Sluitingsdatum

date-icon30.11.2022 clock-icon07:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

Vanuit het programma Future Borders is ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de EU-verordeningen binnen de KMar behoefte aan de inzet van 1 business analist met zo mogelijk specifieke kennis van data vraagstukken en de business architectuur. Rol business analist (generiek):

Als business analist (BA) ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Informatietechnologie is hierbij vaak een essentieel onderdeel. De BA vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met
alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de verantwoordelijkheden Verder beschrijft en analyseert de BA de bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Binnen de projecten van de KMar ligt er meestal een zwaar accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In veel gevallen gaat het om bedrijfsprocessen binnen de ketens van de organisatie en in ketens met meerdere organisaties (te weten de licentiehouders).

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Den Haag, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden. Uiteraard geldt dat gedurende COVID-19 er zoveel als mogelijk vanuit huis wordt gewerkt.

Achtergrond opdracht

Business analyse t.b.v. implementatie EU-Verordeningen

Algemeen:
Het programma Future Borders is verantwoordelijk voor de implementatie van 6 eu-Verordeningen binnen het grensdomein. Met het ontwikkelen van richten naar inrichten groeit de complexiteit van de aan deze verordeningen gekoppelde IV-ontwikkeling in combinatie met de inbedding daarvan binnen de operationele bedrijfsvoering KMar.
T.b.v. de analyse en het stroomlijnen van de functionele en technische specificaties van verordeningen als VIS, EURODAC, ECRIS en Interoperabiliteit is behoefte aan 1 business analist, met kennis en vaardigheden op het gebied van data managementvraagstukken en de business architectuur.

Profiel:
Algemeen:
- Aantoonbare ervaring als business analist;
- Kennis van en ervaring met Europese regelgeving op het gebied van grensmanagement;
- Kennis van en ervaring met ambtelijke organisaties zoals J&V en Defensie;
- Is verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare (IV) oplossingen - zowel intern, tussen en over de ketens heen - inclusief het invoeren van die oplossingen;
- Vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering;
- Heeft een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen; het in de gaten houden van de
- strategische samenhang tussen alle projecten;
- Praktische ervaring met data management, -governance en -modelllering;
- Beschrijft en analyseert bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen overeenkomstig SCOPAFIJTH (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting).

Organisatorische context en cultuur

De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied en daardoor in staat is om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.

Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.

De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.

De veelheid aan taken van de Marechaussee, de snel veranderende situaties waarin hij of zij zich kan bevinden en de dynamiek daarin vereisen dat die Marechaussee steeds geïnformeerd moet zijn over zijn situatie. Eigenlijk willen we dat hij of zij steeds optimaal geïnformeerd is en daarmee beschikt over informatiedominantie. Wat gebeurt er op dit moment in mijn directe omgeving? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking om daar adequaat op te reageren? Welke handelingen kan en mag ik in dit geval uitvoeren? Waar zijn mijn collega’s op dit moment en hoe snel kunnen zij ter plaatse zijn?

Eisen

- Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in de rol van business analist binnen de overheid.     
- Kandidaat heeft drie jaar (aantoonbare) kennis en werkervaring met het defiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen.    
- Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van projectmanagement conform MSP.    
- Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met scrum agile werken.     
- Kennis van en werkervaring op het gebied van de Vreemdelingenwet.     
- Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. “Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
- Kandidaat heeft goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, niveau B2.
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Prince2 als techniek en methode voor programma- en projectmanagement.    
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile en scrum, als techniek en methode voor programma- en projectmanagement.    
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding of gewerkt op HBO werk- en denkvniveau.    

Wensen

- Kennis van en werkervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken.    
- Kennis en werkervaring met de implementatie van (innovatieve) IV-systemen en de daarmee samenhangende veranderkundige aanpak binnen een complexe gebruikersorganisatie met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare werkervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
- Aantoonbare kennis en werkervaring van TOGAF-technieken en methoden voor business architectuur en data modellering.    
- Aantoonbare kennis en werkervaring met data management en -governance.    
- Kennis van en werkervaring met het Europese programma Smart Borders.
- Kandidaat heeft bij voorkeur een BPMN en / of UML certificaat.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding bedrijfskunde of informatiekunde of vergelijkbaar (diploma).    
- Bij voorkeur recente ervaring (minder dan tien jaar oud) binnen de Openbare Orde en Veiligheid keten (Ministerie van Defensie, of Ministerie van Veiligheid en Justitie, of Politie).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG).

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

Vanuit het programma Future Borders is ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de EU-verordeningen binnen de KMar behoefte aan de inzet van 1 business analist met zo mogelijk specifieke kennis van data vraagstukken en de business architectuur. Rol business analist (generiek):

Als business analist (BA) ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Informatietechnologie is hierbij vaak een essentieel onderdeel. De BA vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met
alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de verantwoordelijkheden Verder beschrijft en analyseert de BA de bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Binnen de projecten van de KMar ligt er meestal een zwaar accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In veel gevallen gaat het om bedrijfsprocessen binnen de ketens van de organisatie en in ketens met meerdere organisaties (te weten de licentiehouders).

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Den Haag, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden. Uiteraard geldt dat gedurende COVID-19 er zoveel als mogelijk vanuit huis wordt gewerkt.

Achtergrond opdracht

Business analyse t.b.v. implementatie EU-Verordeningen

Algemeen:
Het programma Future Borders is verantwoordelijk voor de implementatie van 6 eu-Verordeningen binnen het grensdomein. Met het ontwikkelen van richten naar inrichten groeit de complexiteit van de aan deze verordeningen gekoppelde IV-ontwikkeling in combinatie met de inbedding daarvan binnen de operationele bedrijfsvoering KMar.
T.b.v. de analyse en het stroomlijnen van de functionele en technische specificaties van verordeningen als VIS, EURODAC, ECRIS en Interoperabiliteit is behoefte aan 1 business analist, met kennis en vaardigheden op het gebied van data managementvraagstukken en de business architectuur.

Profiel:
Algemeen:
- Aantoonbare ervaring als business analist;
- Kennis van en ervaring met Europese regelgeving op het gebied van grensmanagement;
- Kennis van en ervaring met ambtelijke organisaties zoals J&V en Defensie;
- Is verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare (IV) oplossingen - zowel intern, tussen en over de ketens heen - inclusief het invoeren van die oplossingen;
- Vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering;
- Heeft een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen; het in de gaten houden van de
- strategische samenhang tussen alle projecten;
- Praktische ervaring met data management, -governance en -modelllering;
- Beschrijft en analyseert bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen overeenkomstig SCOPAFIJTH (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting).

Organisatorische context en cultuur

De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied en daardoor in staat is om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.

Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.

De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.

De veelheid aan taken van de Marechaussee, de snel veranderende situaties waarin hij of zij zich kan bevinden en de dynamiek daarin vereisen dat die Marechaussee steeds geïnformeerd moet zijn over zijn situatie. Eigenlijk willen we dat hij of zij steeds optimaal geïnformeerd is en daarmee beschikt over informatiedominantie. Wat gebeurt er op dit moment in mijn directe omgeving? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking om daar adequaat op te reageren? Welke handelingen kan en mag ik in dit geval uitvoeren? Waar zijn mijn collega’s op dit moment en hoe snel kunnen zij ter plaatse zijn?

Eisen

- Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in de rol van business analist binnen de overheid.     
- Kandidaat heeft drie jaar (aantoonbare) kennis en werkervaring met het defiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen.    
- Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van projectmanagement conform MSP.    
- Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met scrum agile werken.     
- Kennis van en werkervaring op het gebied van de Vreemdelingenwet.     
- Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. “Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
- Kandidaat heeft goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, niveau B2.
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Prince2 als techniek en methode voor programma- en projectmanagement.    
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Agile en scrum, als techniek en methode voor programma- en projectmanagement.    
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding of gewerkt op HBO werk- en denkvniveau.    

Wensen

- Kennis van en werkervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken.    
- Kennis en werkervaring met de implementatie van (innovatieve) IV-systemen en de daarmee samenhangende veranderkundige aanpak binnen een complexe gebruikersorganisatie met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare werkervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
- Aantoonbare kennis en werkervaring van TOGAF-technieken en methoden voor business architectuur en data modellering.    
- Aantoonbare kennis en werkervaring met data management en -governance.    
- Kennis van en werkervaring met het Europese programma Smart Borders.
- Kandidaat heeft bij voorkeur een BPMN en / of UML certificaat.     
- Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding bedrijfskunde of informatiekunde of vergelijkbaar (diploma).    
- Bij voorkeur recente ervaring (minder dan tien jaar oud) binnen de Openbare Orde en Veiligheid keten (Ministerie van Defensie, of Ministerie van Veiligheid en Justitie, of Politie).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG).

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(023) 56 856 30
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center