Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Business Analyst

Business Analyst

Info

Functie

Business Analyst

Locatie

Utrecht

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

18.12.2022 - 17.12.2023

Opdrachtnummer

121386

Sluitingsdatum

date-icon12.10.2022 clock-icon11:10

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Extra standplaasten: Maasland, Schiphol, Den Haag, Huis ter Heide, Apeldoorn, Den Helder. Frequentie vooraf niet aan te geven.


Opdrachtbeschrijving
Rol business analyst:
Als business analist (BA) ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Informatietechnologie is hierbij vaak een essentieel onderdeel. De BA vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering.
Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de verantwoordelijkheden Verder beschrijft en analyseert de BA de bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.


Binnen de projecten van de KMar ligt er meestal een zwaar accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In veel gevallen gaat het om bedrijfsprocessen binnen de ketens van de organisatie en in ketens met meerdere organisaties (te weten de licentiehouders).
Voor het beschrijven en analyseren worden methodieken als BPMN en UML gebruikt.


Kennis en ervaring met koppelvlakken en ketenpartners in de veiligheidsketen is van belang voor deze opdracht.


Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. Werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen op verschillende locaties plaatsvinden. Hybride werken is hier inmiddels ook standaard.

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Achtergrond opdracht
Modernisering Basisregistraties KMar
Een van de veranderprojecten voor de KMar is het moderniseren van de Basisregistraties KMar, dat zich richt op IV-ondersteuning van de operatie. Onderdelen van deze modernisering zijn het upgraden van het SUMMIT platform (Module Opsporing), het vervangen van BPS doormiddel van de Module Handhaving, vervangen van VBS door de Module Vreemdelingen en het bouwen van een app t.b.v. registreren en ontsluiten van data via een mobiel device (Mobiele Toegang Basisregistraties).


Ten behoeve van het handhavingsproces bij de KMar wordt momenteel het systeem BPS gebruikt; voluit Bedrijfs Processen Systeem. Ter vervanging van BPS is besloten op basis van het SUMMIT platform een Module Handhaving KMar (MHHK) te bouwen. Bij invoering daarvan kan het huidige BPS uitgefaseerd worden. De Module Handhaving moet dan ook ten minste de functionaliteit bevatten die BPS biedt, inclusief de workarounds die binnen het handhavingsproces door de gebruikersorganisatie zijn ontwikkeld.


De KMar gebruikt het systeem VBS in het taakveld vreemdelingen. Ook dit systeem is technisch sterk verouderd en daardoor aan vervanging toe. In het project Module Vreemdelingen KMar (MVK) zal VBS worden vervangen door de Module Vreemdelingen in de basisregistratie en daarmee in SUMMIT opgenomen worden.


Middels het realiseren van de app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) wordt er gehoor gegeven aan de sterke wens binnen de KMar om (een deel van) de functionaliteiten die gerealiseerd wordt binnen de basisregistraties ook mobiel te kunnen ontsluiten. Mobiel betekent in dit geval los van de MULAN werkplek, middels een ‘app’ op een mobiel device. Het werk binnen de basisregistraties begint immers vaak ‘op straat’, waar de behoefte is om notities te kunnen maken, een foto, film of audiofragment te kunnen maken, deze veilig op te kunnen slaan en mogelijk het starten van een registratie. Dat starten van een registratie of het afmaken daarvan kan vervolgens ook terug op de MULAN werkplek, op basis van de mobiel opgeslagen gegevens.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Eisen
Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in de rol van business analyst.    
Kandidaat heeft minimaal drie jaar (aantoonbare) ervaring met het defiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen.    
Kandidaat heeft minimaal drie jaar (aantoonbare) ervaring met (op de markt standaard) koppelvlakken / koppelvlak technologie (zoals API, SOAP, REST, Webservices)    
Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.


Wensen

Kennis en ervaring met implementatie van grote systemen met een grote verandercomponent binnen een complexe gebruikersorganisatie met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.     
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG) .    
Kandidaat heeft bij voorkeur een BPMN certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een UML certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde Bachelor opleiding Bedrijfskunde of Informatiekunde.    


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Extra standplaasten: Maasland, Schiphol, Den Haag, Huis ter Heide, Apeldoorn, Den Helder. Frequentie vooraf niet aan te geven.


Opdrachtbeschrijving
Rol business analyst:
Als business analist (BA) ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Informatietechnologie is hierbij vaak een essentieel onderdeel. De BA vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering.
Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de verantwoordelijkheden Verder beschrijft en analyseert de BA de bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.


Binnen de projecten van de KMar ligt er meestal een zwaar accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijke ICT component. In veel gevallen gaat het om bedrijfsprocessen binnen de ketens van de organisatie en in ketens met meerdere organisaties (te weten de licentiehouders).
Voor het beschrijven en analyseren worden methodieken als BPMN en UML gebruikt.


Kennis en ervaring met koppelvlakken en ketenpartners in de veiligheidsketen is van belang voor deze opdracht.


Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. Werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen op verschillende locaties plaatsvinden. Hybride werken is hier inmiddels ook standaard.

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Achtergrond opdracht
Modernisering Basisregistraties KMar
Een van de veranderprojecten voor de KMar is het moderniseren van de Basisregistraties KMar, dat zich richt op IV-ondersteuning van de operatie. Onderdelen van deze modernisering zijn het upgraden van het SUMMIT platform (Module Opsporing), het vervangen van BPS doormiddel van de Module Handhaving, vervangen van VBS door de Module Vreemdelingen en het bouwen van een app t.b.v. registreren en ontsluiten van data via een mobiel device (Mobiele Toegang Basisregistraties).


Ten behoeve van het handhavingsproces bij de KMar wordt momenteel het systeem BPS gebruikt; voluit Bedrijfs Processen Systeem. Ter vervanging van BPS is besloten op basis van het SUMMIT platform een Module Handhaving KMar (MHHK) te bouwen. Bij invoering daarvan kan het huidige BPS uitgefaseerd worden. De Module Handhaving moet dan ook ten minste de functionaliteit bevatten die BPS biedt, inclusief de workarounds die binnen het handhavingsproces door de gebruikersorganisatie zijn ontwikkeld.


De KMar gebruikt het systeem VBS in het taakveld vreemdelingen. Ook dit systeem is technisch sterk verouderd en daardoor aan vervanging toe. In het project Module Vreemdelingen KMar (MVK) zal VBS worden vervangen door de Module Vreemdelingen in de basisregistratie en daarmee in SUMMIT opgenomen worden.


Middels het realiseren van de app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) wordt er gehoor gegeven aan de sterke wens binnen de KMar om (een deel van) de functionaliteiten die gerealiseerd wordt binnen de basisregistraties ook mobiel te kunnen ontsluiten. Mobiel betekent in dit geval los van de MULAN werkplek, middels een ‘app’ op een mobiel device. Het werk binnen de basisregistraties begint immers vaak ‘op straat’, waar de behoefte is om notities te kunnen maken, een foto, film of audiofragment te kunnen maken, deze veilig op te kunnen slaan en mogelijk het starten van een registratie. Dat starten van een registratie of het afmaken daarvan kan vervolgens ook terug op de MULAN werkplek, op basis van de mobiel opgeslagen gegevens.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Eisen
Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in de rol van business analyst.    
Kandidaat heeft minimaal drie jaar (aantoonbare) ervaring met het defiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen.    
Kandidaat heeft minimaal drie jaar (aantoonbare) ervaring met (op de markt standaard) koppelvlakken / koppelvlak technologie (zoals API, SOAP, REST, Webservices)    
Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.


Wensen

Kennis en ervaring met implementatie van grote systemen met een grote verandercomponent binnen een complexe gebruikersorganisatie met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.     
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG) .    
Kandidaat heeft bij voorkeur een BPMN certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een UML certificaat     
Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde Bachelor opleiding Bedrijfskunde of Informatiekunde.    


De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(023) 56 856 30
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center