Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Ontwerper Alfresco

Ontwerper Alfresco

Info

Functie

Ontwerper Alfresco

Locatie

Maasland

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

21.09.2022 - 30.08.2026

Opdrachtnummer

103454

Sluitingsdatum

date-icon27.07.2022 clock-icon14:07

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
1. Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door:
* het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
* het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
* het opstellen van (inrichtings)documentatie;
* het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
* het vertalen van de niet standaardopdracht NSA in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills;
* het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten.
2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
* het controleren en verifiëren van de impactanalyse;
* het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;
* het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch);
* het voorbereiden van de implementatie van de ICT componenten en het zorgen voor de acceptatie van de ICT componenten aan de hand van de overeen gekomen specificaties
en het toetsen van de ICT componenten aan de gestelde normen (vanuit de BA) * het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overschrijdend) van de verschillende ICT
bouwstenen rekening houdend met de overige systeem- en applicatie programmatuur.
3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren:
* het bouwen van componenten;
* het aanpassen van bestaande componenten;
* het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk
* het opstellen van testscenario’s;
* het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s;
* het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
* het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
* het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
* het fungeren als laatste schakel in de derde lijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen.
* het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen
* het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten
4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:
* het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten.
* het te komen tot een optimalisatie van in gebruikzijnde ICT bouwstenen;
* het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen

Achtergrond opdracht
Ontwerpen van de Alfresco 6 systemen.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd

Eisen
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met het ontwerpen van Enterprise Content Management Systemen (ECM).    
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met Alfresco producten t/m de huidige versie 6.2.    
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van technische documentatie.    
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met Linux Server.    
Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding.    

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met GitLab CI/CD.    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Docker en/of Kubernetes    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Ubuntu 18.04    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Solr en ELK en Oracle.    
Kandidaat heeft ervaring met Security en Netwerken.     
Kandidaat heeft ervaring met ECM binnen de Rijksoverheid.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoobare kennis van DevOps    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van ITIL processen.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van projectmatig werken (Prince2).    
Kandidaat heeft bij voorkeur aatnoonbare kennis van Agile/SCRUM.    

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
1. Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door:
* het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
* het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
* het opstellen van (inrichtings)documentatie;
* het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
* het vertalen van de niet standaardopdracht NSA in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills;
* het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten.
2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
* het controleren en verifiëren van de impactanalyse;
* het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;
* het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch);
* het voorbereiden van de implementatie van de ICT componenten en het zorgen voor de acceptatie van de ICT componenten aan de hand van de overeen gekomen specificaties
en het toetsen van de ICT componenten aan de gestelde normen (vanuit de BA) * het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overschrijdend) van de verschillende ICT
bouwstenen rekening houdend met de overige systeem- en applicatie programmatuur.
3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren:
* het bouwen van componenten;
* het aanpassen van bestaande componenten;
* het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk
* het opstellen van testscenario’s;
* het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s;
* het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
* het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
* het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
* het fungeren als laatste schakel in de derde lijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen.
* het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen
* het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten
4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:
* het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten.
* het te komen tot een optimalisatie van in gebruikzijnde ICT bouwstenen;
* het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen

Achtergrond opdracht
Ontwerpen van de Alfresco 6 systemen.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd

Eisen
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met het ontwerpen van Enterprise Content Management Systemen (ECM).    
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met Alfresco producten t/m de huidige versie 6.2.    
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van technische documentatie.    
Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met Linux Server.    
Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding.    

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met GitLab CI/CD.    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Docker en/of Kubernetes    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Ubuntu 18.04    
Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Solr en ELK en Oracle.    
Kandidaat heeft ervaring met Security en Netwerken.     
Kandidaat heeft ervaring met ECM binnen de Rijksoverheid.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoobare kennis van DevOps    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van ITIL processen.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van projectmatig werken (Prince2).    
Kandidaat heeft bij voorkeur aatnoonbare kennis van Agile/SCRUM.    

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(023) 56 856 30
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center