Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Projectleider

Projectleider

Info

Functie

Projectleider

Locatie

Utrecht

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

04.12.2022 - 01.12.2024

Opdrachtnummer

119957

Sluitingsdatum

date-icon04.10.2022 clock-icon08:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie met andere defensieonderdelen.

Achtergrond opdracht
Midlife Update van bestaande MRRS systemen.


De afdeling Operationele IT en Infrastructuur zorgt voor Generieke informatievoorziening en –technologie en infrastructuren binnen de operationele eenheden van Defensie. Binnen deze dienstverlening bestaat de behoefte aan een ervaren projectleider.


De binnen de krijgsmacht aanwezige MRRS '[IAF PL CDS.IV.583 MLU MRRS.xlsx]Aanvraag inhuur'!$C$36+C36 die gebruikt worden binnen het TITAAN-C36RE hebben volgens het systeemplan in 2020 hun ELOT bereikt. De huidige systemen vertonen al enige tijd technische problemen en zullen op korte termijn niet meer met de nieuwste TITAAN versie kunnen samenwerken. De Projectkaart voor de vervanging van MRRS is weliswaar al goedgekeurd, maar realisatie laat naar verwachting nog enige jaren op zich wachten. Met een aantal technische aanpassingen kan de ELOT van de huidige MRRS systemen nog een aantal jaren worden verlengd tot aan de vervanging (2026).

Momenteel staan al veel systemen stil, omdat niet meer kan worden voldaan aan de gestelde eisen,zoals betrouwbaarheid, voorzien in grotere bandbreedtes en de nodige koppelingen op TITAAN. Deze update is essentieel voor het weer operationeel inzetbaar krijgen van de MRRS systemen en hiermee een betrouwbare koppeling te maken op het TITAAN netwerk. Als onderdeel van de mix aan middelen is MRRS eigenlijk onmisbaar om op locaties waar SATCOM niet de WAN connectiviteit televeren. Bijvoorbeeld in sterk geaccidenteerd terrein (achter bergketen) en boven de poolcirkels. Zonder MRRS is de afhankelijkheid van SATCOM nog groter, wat tijdens het operationele optreden extra risico’s met zich meebrengt. Een ander afbreukrisico is dat de kennis van straalzenders verwatert, er zit een gap van minimaal 5 jaar tussen opvolgers MMRS die verwacht worden
uit het project Datatransmissie.

De kandidaat moet kennis hebben van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra. Expertise van het operationele domein van de CLAS en kennis
van de CLAS-organisatie en haar stakeholders is een pré.

De kandidaat is verantwoordelijk voor de coördinatie en realisatie van .... De kandidaat neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen.

De kandidaat is een onmisbare schakel tussen de business kant en de IT-kant. De kandidaat is in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden. Als Projectleider heeft de kandidaat een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van de business, de projectstuurgroep, verantwoordelijke en leverende afdelingen van JIVC en stuurt op resultaten.

Vanzelfsprekend houdt de Projectleider de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in de projectadministratie van Defensie (PTB/FCC).

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software    
Kandidaat heeft aantoonbaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair).    
Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal drie jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten: software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en -implementatie.    
Kandidaat moet aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring hebben met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra.    
Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.
Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau    
Kandidaat heeft PRINCE2 en/of IPMA gevolgd    


Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT.    
Kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)    
Kandidaat is bij voorkeur Prince2 gecertificeerd.    
Kkandidaat heeft bij voorkeur kennis van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra en kennis van het operationele domein van de CLAS en kennis van de CLAS-organisatie en haar stakeholders.    


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie met andere defensieonderdelen.

Achtergrond opdracht
Midlife Update van bestaande MRRS systemen.


De afdeling Operationele IT en Infrastructuur zorgt voor Generieke informatievoorziening en –technologie en infrastructuren binnen de operationele eenheden van Defensie. Binnen deze dienstverlening bestaat de behoefte aan een ervaren projectleider.


De binnen de krijgsmacht aanwezige MRRS '[IAF PL CDS.IV.583 MLU MRRS.xlsx]Aanvraag inhuur'!$C$36+C36 die gebruikt worden binnen het TITAAN-C36RE hebben volgens het systeemplan in 2020 hun ELOT bereikt. De huidige systemen vertonen al enige tijd technische problemen en zullen op korte termijn niet meer met de nieuwste TITAAN versie kunnen samenwerken. De Projectkaart voor de vervanging van MRRS is weliswaar al goedgekeurd, maar realisatie laat naar verwachting nog enige jaren op zich wachten. Met een aantal technische aanpassingen kan de ELOT van de huidige MRRS systemen nog een aantal jaren worden verlengd tot aan de vervanging (2026).

Momenteel staan al veel systemen stil, omdat niet meer kan worden voldaan aan de gestelde eisen,zoals betrouwbaarheid, voorzien in grotere bandbreedtes en de nodige koppelingen op TITAAN. Deze update is essentieel voor het weer operationeel inzetbaar krijgen van de MRRS systemen en hiermee een betrouwbare koppeling te maken op het TITAAN netwerk. Als onderdeel van de mix aan middelen is MRRS eigenlijk onmisbaar om op locaties waar SATCOM niet de WAN connectiviteit televeren. Bijvoorbeeld in sterk geaccidenteerd terrein (achter bergketen) en boven de poolcirkels. Zonder MRRS is de afhankelijkheid van SATCOM nog groter, wat tijdens het operationele optreden extra risico’s met zich meebrengt. Een ander afbreukrisico is dat de kennis van straalzenders verwatert, er zit een gap van minimaal 5 jaar tussen opvolgers MMRS die verwacht worden
uit het project Datatransmissie.

De kandidaat moet kennis hebben van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra. Expertise van het operationele domein van de CLAS en kennis
van de CLAS-organisatie en haar stakeholders is een pré.

De kandidaat is verantwoordelijk voor de coördinatie en realisatie van .... De kandidaat neemt beslissingen over de wijze van projectmanagement, aansturing mensen en over de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen.

De kandidaat is een onmisbare schakel tussen de business kant en de IT-kant. De kandidaat is in staat om alle trajecten parallel aan te sturen en overzicht en inzicht te behouden. Als Projectleider heeft de kandidaat een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en kan schakelen tussen het management van de business, de projectstuurgroep, verantwoordelijke en leverende afdelingen van JIVC en stuurt op resultaten.

Vanzelfsprekend houdt de Projectleider de dimensies Product, Tijd en Geld hierbij scherp in de gaten en weet bij afwijkingen welk escalatie pad bewandeld dient te worden en zorgt voor vastlegging van de voortgang o.a. in de projectadministratie van Defensie (PTB/FCC).

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software    
Kandidaat heeft aantoonbaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair).    
Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal drie jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten: software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en -implementatie.    
Kandidaat moet aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring hebben met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra.    
Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.
Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau    
Kandidaat heeft PRINCE2 en/of IPMA gevolgd    


Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT.    
Kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)    
Kandidaat is bij voorkeur Prince2 gecertificeerd.    
Kkandidaat heeft bij voorkeur kennis van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra en kennis van het operationele domein van de CLAS en kennis van de CLAS-organisatie en haar stakeholders.    


De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center