Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Projectleider

Projectleider

Info

Functie

Projectleider

Locatie

Utrecht

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

04.12.2022 - 03.12.2023

Opdrachtnummer

120002

Sluitingsdatum

date-icon27.09.2022 clock-icon17:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving


1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;
2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;
3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.
4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie zoals met Politie, JenV, Schiphol en het BITAchtergrond opdracht


Audio Visuele Registratie in verhoorruimtes van KMar.


Het doorontwikkelen en implementeren van een Common Intelligence Picture (CIP) om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te voorzien in de intelligencebehoefte van de KMar.Organisatorische context en cultuur


De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied. Daardoor is de KMar in staat om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.
Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.
De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.
De veelheid aan taken, de snel veranderende situaties en de dynamiek daarin vereisen dat die KMar steeds optimaal geïnformeerd moet zijn, zodat bij voorkeur een informatiedominantie ontstaat. Wat gebeurt er op dit moment in mijn directe omgeving? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking om daar adequaat op te reageren? Welke handelingen kan en mag ik in dit geval uitvoeren? Waar zijn mijn collega’s op dit moment en hoe snel kunnen zij ter plaatse zijn?
Eisen
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het management van I(C)T-projecten binnen een applicatie-hosting infrastructuur omgeving.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie en implementatie van (nieuwe) softwareproducten.
Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding, of een vergelijkbare militaire opleiding binnen NLDA, danwel vergelijkbaar niveau verkregen door werkervaring.
Kandidaat heeft goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift). Niveau B2


Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken (b.v. Prince2, Agile/Scrum).
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met implementatie van grote systemen (meer dan 100 eindgebruikers) met een grote verandercomponent (meer dan vijf releases per jaar) binnen een complexe gebruikersorganisatie (meer dan drie verschillende afdelingen) met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) domein: Politie en/of Justitie en/of Defensie.
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kennisoverdracht en –borging.
Kandidaat heeft - minimaal - een afgeronde HBO opleiding in de specifieke richting informatica, techniek of bedrijfskunde, of een gelijkwaardige opleiding aan de NLDA.
Kandidaat heeft ervaring met Agile werkwijze.
Kandidaat heeft bij voorkeur (recente - in de afgelopen vijf jaar) kennis door werkzaamheden / inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Opdrachtbeschrijving


1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;
2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;
3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.
4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie zoals met Politie, JenV, Schiphol en het BITAchtergrond opdracht


Audio Visuele Registratie in verhoorruimtes van KMar.


Het doorontwikkelen en implementeren van een Common Intelligence Picture (CIP) om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te voorzien in de intelligencebehoefte van de KMar.Organisatorische context en cultuur


De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied. Daardoor is de KMar in staat om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.
Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.
De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.
De veelheid aan taken, de snel veranderende situaties en de dynamiek daarin vereisen dat die KMar steeds optimaal geïnformeerd moet zijn, zodat bij voorkeur een informatiedominantie ontstaat. Wat gebeurt er op dit moment in mijn directe omgeving? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking om daar adequaat op te reageren? Welke handelingen kan en mag ik in dit geval uitvoeren? Waar zijn mijn collega’s op dit moment en hoe snel kunnen zij ter plaatse zijn?
Eisen
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het management van I(C)T-projecten binnen een applicatie-hosting infrastructuur omgeving.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie en implementatie van (nieuwe) softwareproducten.
Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding, of een vergelijkbare militaire opleiding binnen NLDA, danwel vergelijkbaar niveau verkregen door werkervaring.
Kandidaat heeft goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift). Niveau B2


Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken (b.v. Prince2, Agile/Scrum).
Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met implementatie van grote systemen (meer dan 100 eindgebruikers) met een grote verandercomponent (meer dan vijf releases per jaar) binnen een complexe gebruikersorganisatie (meer dan drie verschillende afdelingen) met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) domein: Politie en/of Justitie en/of Defensie.
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kennisoverdracht en –borging.
Kandidaat heeft - minimaal - een afgeronde HBO opleiding in de specifieke richting informatica, techniek of bedrijfskunde, of een gelijkwaardige opleiding aan de NLDA.
Kandidaat heeft ervaring met Agile werkwijze.
Kandidaat heeft bij voorkeur (recente - in de afgelopen vijf jaar) kennis door werkzaamheden / inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center