Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Senior Beheerder

Senior Beheerder

Info

Functie

Senior Beheerder

Locatie

Maasland

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

22.01.2023 - 22.01.2024

Opdrachtnummer

125114

Sluitingsdatum

date-icon26.12.2022 clock-icon16:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

1. Beheert de ICT middelen door:
- het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
- het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
- het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
- het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
- het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
- het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
- het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
- het instrueren van beheerders ICT;
- het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
- het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;
- het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen;
- het, in overleg, (laten) nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
- het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
- het laten registreren van afwijkingen en problemen;
- het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
- het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.
3. Verricht ondersteunende werkzaamheden zoals:
- het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
- het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
- het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
- het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
- het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie;
- het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast;
- het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
- het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
- het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
- het (laten) testen van de geleverde ICT middelen.
4. Begeleidt en coacht collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT
- het coördineren van de werkzaamheden van collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT


Achtergrond opdracht

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie IT-Toepassingen (ITT) van de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GIT&INFRA), organisatorisch ondergebracht in het JIVC van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
De primaire doelstelling van GIT&INFRA is het exploiteren van de Defensie-infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De secties hebben binnen de doelstelling van
GIT&INFRA als doel het realiseren van de beschikbaarheid en het beheer van gekwalificeerd personeel en materieel om uitvoering te geven aan proces-, project- en resourcemanagement activiteiten op het gebied van realiseren en leveren. De kaders zijn afkomstig vanuit de sturende secties. Elke sectie houdt zich met een specifiek werkgebied bezig.

Voor de sectie ITT binnen de afdeling GIT&INFRA zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder ICT die zich gaat richten op het aandachtsgebied SAP.


Organisatorische context en cultuur

Het JIVC is dé leverancier van IV-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en bedrijfsvoering en geeft (dwingende) adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Het JIVC draagt zo bij aan realistische en haalbare IV behoeftes en opdrachten.
Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Eisen

- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring in het implementeren van SAP toepassingen.    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van ICT architecturen en - infrastructuren.   
- Kandidaat is in het bezit van een HBO diploma.     

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SAP Fiori (Frontend Server & SAP Gateway (Odata)).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SAP systeemconversies o.a. ERP naar S/4 HANA, MDG naar S/4 HANA.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Netwerkbeheer (IP-netwerken, VLAN, proxy's, firewalls, loadbalancers, protocollen zoals http/https/ sftp).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Storage, Back-up/Restore en Uitwijk.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Linux/Unix.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SSO en Encryptie.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervating met Agile en/of DevOps     
- Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een HBO diploma richting Informatica of bedrijfskunde of Business IT & Management.    

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving

1. Beheert de ICT middelen door:
- het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
- het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
- het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
- het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
- het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
- het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
- het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
- het instrueren van beheerders ICT;
- het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
- het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;
- het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen;
- het, in overleg, (laten) nemen van preventieve en correctieve maatregelen.
2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
- het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
- het laten registreren van afwijkingen en problemen;
- het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
- het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.
3. Verricht ondersteunende werkzaamheden zoals:
- het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
- het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
- het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
- het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
- het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie;
- het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast;
- het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
- het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
- het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
- het (laten) testen van de geleverde ICT middelen.
4. Begeleidt en coacht collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT
- het coördineren van de werkzaamheden van collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT


Achtergrond opdracht

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie IT-Toepassingen (ITT) van de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GIT&INFRA), organisatorisch ondergebracht in het JIVC van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
De primaire doelstelling van GIT&INFRA is het exploiteren van de Defensie-infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De secties hebben binnen de doelstelling van
GIT&INFRA als doel het realiseren van de beschikbaarheid en het beheer van gekwalificeerd personeel en materieel om uitvoering te geven aan proces-, project- en resourcemanagement activiteiten op het gebied van realiseren en leveren. De kaders zijn afkomstig vanuit de sturende secties. Elke sectie houdt zich met een specifiek werkgebied bezig.

Voor de sectie ITT binnen de afdeling GIT&INFRA zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder ICT die zich gaat richten op het aandachtsgebied SAP.


Organisatorische context en cultuur

Het JIVC is dé leverancier van IV-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en bedrijfsvoering en geeft (dwingende) adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Het JIVC draagt zo bij aan realistische en haalbare IV behoeftes en opdrachten.
Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Eisen

- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring in het implementeren van SAP toepassingen.    
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van ICT architecturen en - infrastructuren.   
- Kandidaat is in het bezit van een HBO diploma.     

Wensen

- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SAP Fiori (Frontend Server & SAP Gateway (Odata)).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SAP systeemconversies o.a. ERP naar S/4 HANA, MDG naar S/4 HANA.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Netwerkbeheer (IP-netwerken, VLAN, proxy's, firewalls, loadbalancers, protocollen zoals http/https/ sftp).    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Storage, Back-up/Restore en Uitwijk.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Linux/Unix.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SSO en Encryptie.    
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervating met Agile en/of DevOps     
- Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een HBO diploma richting Informatica of bedrijfskunde of Business IT & Management.    

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center