Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Senior Tester

Senior Tester

Info

Functie

Senior Tester

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

16.10.2022 - 15.10.2023

Opdrachtnummer

116720

Sluitingsdatum

date-icon15.08.2022 clock-icon06:08

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
Binnen de projecten Module Handhaving KMAR (MHHK) en Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) zijn wij op zoek naar een enthousiaste, resultaatgerichte en daadkrachtige tester met een hands-on mentaliteit.

De tester voert uit onder aansturing van de testcoördinator/manager en werkt samen met verschillende partijen, rapporteren en adviseert over bevindingen en risico's. 

Werkzaamheden:
- Stelt testplannen op
- Schrijft en voert testscripts uit
- Bereid testcases en testdata voor en legt dit vast
- Legt testresultaten vast en rapporteert hierover
- Onderzoekt en realiseert de mogelijkheid tot testautomatisering
- Draagt algemene verbeteringen aan voor het testproces

Achtergrond opdracht
De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied. Daardoor is de KMar in staat om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.


Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.


De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.


De veelheid aan taken, de snel veranderende situaties en de dynamiek daarin vereisen dat die KMar steeds optimaal geïnformeerd moet zijn, zodat bij voorkeur een informatiedominantie ontstaat.
Wat gebeurt er op dit moment in mijn directe omgeving? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking om daar adequaat op te reageren? Welke handelingen kan en mag ik in dit geval uitvoeren? Waar zijn mijn collega’s op dit moment en hoe snel kunnen zij ter plaatse zijn?


Een van de initiatieven om de benodigde verandering door te voeren, is het moderniseren van de Basisregistraties KMar, dat zich richt op IV-ondersteuning van de operatie. Onderdelen van deze modernisering zijn het upgraden van het SUMMIT platform (Module Opsporing), het vervangen van het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) doormiddel van de Module Handhaving, vervangen van het Vreemdelingen Basis Systeem (VBS) door de Module Vreemdelingen en het bouwen van een app t.b.v. registreren en ontsluiten van data via een mobiel device (Mobiele Toegang Basisregistraties).


De Module Opsporing staat aan de vooravond van livegang en de module Vreemdelingen staat voor de toekomst gepland. Op dit moment wordt gewerkt aan de Module Handhaving en de Mobiele Toegang Basisregistraties.


Ten behoeve van het handhavingsproces bij de KMar wordt momenteel het systeem BPS gebruikt. Ter vervanging van BPS is besloten op basis van het SUMMIT platform een Module Handhaving KMar (MHHK) te bouwen. Bij invoering daarvan kan het huidige BPS uitgefaseerd worden. De Module Handhaving moet dan ook ten minste de functionaliteit bevatten die BPS biedt, inclusief de workarounds die binnen het handhavingsproces door de gebruikersorganisatie zijn ontwikkeld.


Middels het realiseren van de app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) wordt er gehoor gegeven aan de sterke wens binnen de KMar om (een deel van) de functionaliteiten die gerealiseerd wordt binnen de basisregistraties ook mobiel te kunnen ontsluiten. Mobiel betekent in dit geval los van de MULAN werkplek, middels een ‘app’ op een mobiel device. Het werk binnen de basisregistraties begint immers vaak ‘op straat’, waar de behoefte is om notities te kunnen maken, een foto, film of audiofragment te kunnen maken, deze veilig op te kunnen slaan en mogelijk het starten van een registratie. Dat starten van een registratie of het afmaken daarvan kan vervolgens ook terug op de MULAN werkplek, op basis van de mobiel opgeslagen gegevens.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
•    Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van software tester in IT-projecten 

•    Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Niveau B2    

•     Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding    


Wensen

• Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met zowel het voorbereiden (testplannen,-scripts en -data ), uitvoeren, vastleggen als rapporteren van software testen    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en ervaring met Product Risico Analyse    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met regressietesten    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met testautomation    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het begeleiden van junior testers   

•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en ervaring met het software testen van IT projecten binnen het KMar domein, de Vreemdelingenketen of de Strafrechtketen (Openbare Orde en Veiligheid: defensie, politie, justitie, IND)    
• Kandidaat heeft bij voorkeur een van de volgende certificaten:
Certificering TMAP Next Test Engineer, of ISTQB/ISEB Advanced Test Analyst of gelijkwaardig certificaat   
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van het gebruik van JIRA  

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
Binnen de projecten Module Handhaving KMAR (MHHK) en Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) zijn wij op zoek naar een enthousiaste, resultaatgerichte en daadkrachtige tester met een hands-on mentaliteit.

De tester voert uit onder aansturing van de testcoördinator/manager en werkt samen met verschillende partijen, rapporteren en adviseert over bevindingen en risico's. 

Werkzaamheden:
- Stelt testplannen op
- Schrijft en voert testscripts uit
- Bereid testcases en testdata voor en legt dit vast
- Legt testresultaten vast en rapporteert hierover
- Onderzoekt en realiseert de mogelijkheid tot testautomatisering
- Draagt algemene verbeteringen aan voor het testproces

Achtergrond opdracht
De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied. Daardoor is de KMar in staat om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten.


Technologische of juridische veranderingen leiden tot vernieuwing in bestaande operationele capabilities. Een voorbeeld hiervan is de grenspassage op vliegvelden. De essentie van het optreden blijft gelijk, maar technologische ontwikkelingen dwingen de KMar haar werkwijze, infrastructuur en informatievoorziening voortdurend aan te passen en daarmee ook de hulpmiddelen en de opleiding van het personeel.


De toename van mobiliteit en communicatiemogelijkheden maken dreigingen minder lokaal en nopen tot een andere besturing. Het belang van samenwerking neemt daardoor toe. Niet alleen verbetert samenwerking de prestaties van de KMar, het stelt ook eisen aan de werkwijze in het algemeen en het gebruik en delen van informatie in het bijzonder. Bovendien neemt het aantal partijen waarmee samengewerkt wordt steeds toe.


De veelheid aan taken, de snel veranderende situaties en de dynamiek daarin vereisen dat die KMar steeds optimaal geïnformeerd moet zijn, zodat bij voorkeur een informatiedominantie ontstaat.
Wat gebeurt er op dit moment in mijn directe omgeving? Welke middelen heb ik tot mijn beschikking om daar adequaat op te reageren? Welke handelingen kan en mag ik in dit geval uitvoeren? Waar zijn mijn collega’s op dit moment en hoe snel kunnen zij ter plaatse zijn?


Een van de initiatieven om de benodigde verandering door te voeren, is het moderniseren van de Basisregistraties KMar, dat zich richt op IV-ondersteuning van de operatie. Onderdelen van deze modernisering zijn het upgraden van het SUMMIT platform (Module Opsporing), het vervangen van het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) doormiddel van de Module Handhaving, vervangen van het Vreemdelingen Basis Systeem (VBS) door de Module Vreemdelingen en het bouwen van een app t.b.v. registreren en ontsluiten van data via een mobiel device (Mobiele Toegang Basisregistraties).


De Module Opsporing staat aan de vooravond van livegang en de module Vreemdelingen staat voor de toekomst gepland. Op dit moment wordt gewerkt aan de Module Handhaving en de Mobiele Toegang Basisregistraties.


Ten behoeve van het handhavingsproces bij de KMar wordt momenteel het systeem BPS gebruikt. Ter vervanging van BPS is besloten op basis van het SUMMIT platform een Module Handhaving KMar (MHHK) te bouwen. Bij invoering daarvan kan het huidige BPS uitgefaseerd worden. De Module Handhaving moet dan ook ten minste de functionaliteit bevatten die BPS biedt, inclusief de workarounds die binnen het handhavingsproces door de gebruikersorganisatie zijn ontwikkeld.


Middels het realiseren van de app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) wordt er gehoor gegeven aan de sterke wens binnen de KMar om (een deel van) de functionaliteiten die gerealiseerd wordt binnen de basisregistraties ook mobiel te kunnen ontsluiten. Mobiel betekent in dit geval los van de MULAN werkplek, middels een ‘app’ op een mobiel device. Het werk binnen de basisregistraties begint immers vaak ‘op straat’, waar de behoefte is om notities te kunnen maken, een foto, film of audiofragment te kunnen maken, deze veilig op te kunnen slaan en mogelijk het starten van een registratie. Dat starten van een registratie of het afmaken daarvan kan vervolgens ook terug op de MULAN werkplek, op basis van de mobiel opgeslagen gegevens.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
•    Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de rol van software tester in IT-projecten 

•    Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Niveau B2    

•     Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding    


Wensen

• Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met zowel het voorbereiden (testplannen,-scripts en -data ), uitvoeren, vastleggen als rapporteren van software testen    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en ervaring met Product Risico Analyse    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met regressietesten    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met testautomation    
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het begeleiden van junior testers   

•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en ervaring met het software testen van IT projecten binnen het KMar domein, de Vreemdelingenketen of de Strafrechtketen (Openbare Orde en Veiligheid: defensie, politie, justitie, IND)    
• Kandidaat heeft bij voorkeur een van de volgende certificaten:
Certificering TMAP Next Test Engineer, of ISTQB/ISEB Advanced Test Analyst of gelijkwaardig certificaat   
• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van het gebruik van JIRA  

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(023) 56 856 30
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center