Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Solution Architect

Solution Architect

Info

Functie

Solution Architect

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

11.12.2022 - 10.12.2023

Opdrachtnummer

117041

Sluitingsdatum

date-icon16.09.2022 clock-icon06:00

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
Als vast onderdeel en key speler binnen het projectteam ga je op basis van het Project Start Architectuur (PSA) document en eisen en voorschriften vanuit de Defensie/KMar organisatie aan de slag met een concrete solution (component/service) architectuur.

We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over nieuwe Enterprise architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk.

We maken gebruik van een combinatie van verschillende software oplossingen in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar.

Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speelt een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.

Achtergrond opdracht

Daar zijn waar het er op aankomt. Daarvoor staat de KMar. Om hier nu en in de toekomst invulling aan te kunnen geven, maakt de Koninklijke Marechaussee momenteel een transformatie door van gebiedsgebonden naar Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Hiervoor zijn informatieproducten benodigd die relevante, correcte en actuele informatie leveren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Informatie die onder andere door het Landelijk Tactisch Commando (LTC) gebruikt wordt voor de besluitvorming om mensen en middelen effectief en efficient in te zetten.

De ontwikkeling naar een informatie gestuurde organisatie is voor een deel een ICT gerelateerd onderwerp. De Kmar heeft met haar programma Future Borders een visie uitgewerkt over een vernieuwing van het grensbewakingsproces.Kmar werkt daarin nauw samen met het ministerie van Jusitie en Veiligheid en Schiphol. Het grensproces is aan veel wijzingen onderhevig die vaak voortvloeien uit regelgeving vanuit de Europese Unie. Daarbij is de KMar vaak gebonden aan deadlines als het gaat om implementatie van een verordening. JIVC, in bijzonder de afdeling COC2 (Civiel Operationeel Command and Controll) is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de technische invulling van het vernieuwd grensconcept.

In het IV-landschap van de KMar wordt meer en meer informatie uitgewisseld tussen systemen en met systemen van ketenpartners. Hierbij wordt van de kandidaat verwacht dat invulling gegeven wordt aan de betreffende functionaliteit en rekening gehouden wordt met beveiligingsaspecten. De kandidaat is een onmisbare schakel tussen, niet alleen aan de business kant, maar ook de IT kant en de bijbehorende verwervingskant.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
•   Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als zelfstandig acterend (zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de betreffende producten) Solution Architect of Project Architect.    

•  Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / Service Oriented - SOA) oplossingen en koppelingen.     

• Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2    

•  Kandidaat heeft kennis van projectmanagement-technieken en -methoden.     

•  Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Agile/Scrum    

•  Kandidaat heeft kennis van en ervaring met TOGAF    

•  Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Archimate    


Wensen

• Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden:
- business-
- applicatie-
- data-
- infrastructuur-architectuur.    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
- BVI en/of
- CDM en/ of
- NIM en/of
- IDA en/of
- DEMO    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:
Defensie BeveiligingsBeleid en Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)
•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)     
•  Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG) .    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur een DEMO certificaat     
•  Kandidaat heeft bij voorkeur een BCS Solution Architectuur certificaat     
•  Kandidaat heeft bij voorkeur een CISSP en/of CRISC en/of SABSA certificaat

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
Als vast onderdeel en key speler binnen het projectteam ga je op basis van het Project Start Architectuur (PSA) document en eisen en voorschriften vanuit de Defensie/KMar organisatie aan de slag met een concrete solution (component/service) architectuur.

We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over nieuwe Enterprise architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk.

We maken gebruik van een combinatie van verschillende software oplossingen in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar.

Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speelt een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.

Achtergrond opdracht

Daar zijn waar het er op aankomt. Daarvoor staat de KMar. Om hier nu en in de toekomst invulling aan te kunnen geven, maakt de Koninklijke Marechaussee momenteel een transformatie door van gebiedsgebonden naar Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Hiervoor zijn informatieproducten benodigd die relevante, correcte en actuele informatie leveren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Informatie die onder andere door het Landelijk Tactisch Commando (LTC) gebruikt wordt voor de besluitvorming om mensen en middelen effectief en efficient in te zetten.

De ontwikkeling naar een informatie gestuurde organisatie is voor een deel een ICT gerelateerd onderwerp. De Kmar heeft met haar programma Future Borders een visie uitgewerkt over een vernieuwing van het grensbewakingsproces.Kmar werkt daarin nauw samen met het ministerie van Jusitie en Veiligheid en Schiphol. Het grensproces is aan veel wijzingen onderhevig die vaak voortvloeien uit regelgeving vanuit de Europese Unie. Daarbij is de KMar vaak gebonden aan deadlines als het gaat om implementatie van een verordening. JIVC, in bijzonder de afdeling COC2 (Civiel Operationeel Command and Controll) is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de technische invulling van het vernieuwd grensconcept.

In het IV-landschap van de KMar wordt meer en meer informatie uitgewisseld tussen systemen en met systemen van ketenpartners. Hierbij wordt van de kandidaat verwacht dat invulling gegeven wordt aan de betreffende functionaliteit en rekening gehouden wordt met beveiligingsaspecten. De kandidaat is een onmisbare schakel tussen, niet alleen aan de business kant, maar ook de IT kant en de bijbehorende verwervingskant.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
•   Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als zelfstandig acterend (zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de betreffende producten) Solution Architect of Project Architect.    

•  Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / Service Oriented - SOA) oplossingen en koppelingen.     

• Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2    

•  Kandidaat heeft kennis van projectmanagement-technieken en -methoden.     

•  Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Agile/Scrum    

•  Kandidaat heeft kennis van en ervaring met TOGAF    

•  Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Archimate    


Wensen

• Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden:
- business-
- applicatie-
- data-
- infrastructuur-architectuur.    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
- BVI en/of
- CDM en/ of
- NIM en/of
- IDA en/of
- DEMO    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:
Defensie BeveiligingsBeleid en Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)
•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)     
•  Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG) .    
•  Kandidaat heeft bij voorkeur een DEMO certificaat     
•  Kandidaat heeft bij voorkeur een BCS Solution Architectuur certificaat     
•  Kandidaat heeft bij voorkeur een CISSP en/of CRISC en/of SABSA certificaat

De recruiter

Anita Egmond

Myler

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center