Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Solution Architect

Solution Architect

Info

Functie

Solution Architect

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

04.04.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

114012

Sluitingsdatum

date-icon13.07.2022 clock-icon12:07

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
Als solution architect ben je de spil tussen de operatie van de KMar en techniek. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het IT-bedrijf JIVC in de snel veranderende operatie binnen de diverse domeinen. De regiegroep COC2 (KMar-keten) is de behoeftesteller van projecten. Met de vertegenwoordiger vanuit de business van de KMar stem je de functionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt en met de projectmanager en de informatiemanager. De projectarchitecturen zijn richting gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als solution architect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan de processen ter ondersteuning van de operatie.

Achtergrond opdracht
We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk.
We maken gebruik van een Commercial Of-the-Shelf oplossing in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar. Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speel een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
• Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als Solution Architect of Project Architect met eigen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) opgeleverde architectuurproducten: project start architectuur en / of solution architectuur en / of domein architectuur;    

• Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / Service Oriented - SOA) oplossingen en koppelingen.     

• Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD) en Risico Analyse en Data Governance     

• Beschikbaarheid kandidaat is minimaal 36 uur per week

• Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. 

• Kandidaat heeft kennis van projectmanagement-technieken en -methoden.    

• Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Agile/Scrum    

• Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met TOGAF    

• Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Archimate    

Wensen

• Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).    

• Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
- BVI en/of
- CDM en/ of
- NIM en/of
- IDA en/of
- DEMO    

• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:
- Defensie BeveiligingsBeleid en
- Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en
- Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)

• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)     

• Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .     

• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG)

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.


Opdrachtbeschrijving
Als solution architect ben je de spil tussen de operatie van de KMar en techniek. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het IT-bedrijf JIVC in de snel veranderende operatie binnen de diverse domeinen. De regiegroep COC2 (KMar-keten) is de behoeftesteller van projecten. Met de vertegenwoordiger vanuit de business van de KMar stem je de functionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt en met de projectmanager en de informatiemanager. De projectarchitecturen zijn richting gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als solution architect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan de processen ter ondersteuning van de operatie.

Achtergrond opdracht
We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk.
We maken gebruik van een Commercial Of-the-Shelf oplossing in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar. Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speel een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.


Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen
• Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als Solution Architect of Project Architect met eigen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) opgeleverde architectuurproducten: project start architectuur en / of solution architectuur en / of domein architectuur;    

• Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / Service Oriented - SOA) oplossingen en koppelingen.     

• Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD) en Risico Analyse en Data Governance     

• Beschikbaarheid kandidaat is minimaal 36 uur per week

• Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. 

• Kandidaat heeft kennis van projectmanagement-technieken en -methoden.    

• Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Agile/Scrum    

• Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met TOGAF    

• Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met Archimate    

Wensen

• Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).    

• Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
- BVI en/of
- CDM en/ of
- NIM en/of
- IDA en/of
- DEMO    

• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:
- Defensie BeveiligingsBeleid en
- Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en
- Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)

• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)     

• Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .     

• Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG)

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(023) 56 856 30
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center