Opdrachten

Ministerie van Defensie (JIVC) Technisch Verantwoordelijke

Technisch Verantwoordelijke

Info

Functie

Technisch Verantwoordelijke

Locatie

Den Helder

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

01.01.2023 - 01.01.2024

Opdrachtnummer

120050

Sluitingsdatum

date-icon07.10.2022 clock-icon15:10

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Naam hoofdstandplaats Den Helder
Extra standplaats(en) Utrecht


Opdrachtbeschrijving

1.Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwste(e)n(en); door:
-het analyseren van de technische relaties tussen de bouwstenen;
-het coördineren en afstemmen tussen de diverse technische disciplines;
-het opstellen, beheren en borgen van de technische- en beveiligingsarchitectuur (HKS sessies);
-het opstellen, beheren en inrichten van de technische ontwerpen;
-het integreren van de aangeleverde deelontwerpen tot een geheel;
-het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting en bij impactanalyses en vooronderzoeken;
-het opstellen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het invulling geven aan het proces van instand houden van een gedefinieerd niveau van beveiliging van informatie en diensten;
-het maken van afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyses vanuit het integrale defensie, IVENT en klantspecifieke beveiligingsbeleid en uit de overeenkomsten in de SLA met betrekking tot beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit;
-het laten aanpassen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van productmanagement;
-het i.s.m. de productverantwoordelijke, opstellen van de Release Kalender per bouwsteen incl. certificering, audits, controles en het verwerken van aanbevelingen;
-het organiseren van draagvlak bij productmanagement mbt nieuwe concepten en ontwikkelingen op de markt.

2.Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwste(e)n(en), door:
-het doen van voorstellen voor product innovatie;
-het maken van aanbevelingen voor verbeteringen in beveiligingsprocedures;
-het doen van verbetervoorstellen.

3.Stelt technische impact analyses op, door:
-het beoordelen van de impact op Functionaliteit (nieuwe/wijzigingen in architectuur principes, patterns);
-het beoordelen van de impact op Architectuur (wijzigingen in normering, ontheffingen, benodigde accreditaties);
-het beoordelen van de impact op de Systeemomgeving (wijzigingen in de ICT infrastructuur, Beheer (impact op beheerlast : extra inspanning dan wel besparing);
-het beoordelen van de impact op Documentatie (op te stellen/aan te passen ontwerpdocumenten en installatiedocumentatie);
-het beoordelen van de impact op Beveiligingaspecten;
-het bijdragen aan het opstellen van het adviesrapport;
-het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen.

4.Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren, door:
-het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten;
-het aanpassen van bestaande bouwstenen of componenten;
-het opstellen van testscenario's;
-het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's;
-het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
-het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
-het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
-het documenteren van opzet, bestaan en werking in een continu proces voor de bouwstenen of componenten;
-het vaststellen van de normen waaraan de bouwsteen dient te voldoen.

5.Coacht de Senior Ontwerpers binnen de Productieclusters.

Achtergrond opdracht

Door de opbouw van nieuwe IT en het operationeel houden van de huidige IT is er sprake van dubbele beheerslasten. Voor het operationeel houden van de huidige IT is er behoefte aan bovenstaande capaciteit.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers)    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het aansturen van technische multidisciplinaire teams van minimaal 5 teamleden (blijkt uit CV)    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen en ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders o.b.v. architectuur en infra techniek (blijkt uit CV)    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het vertalen van behoeftestellingen naar een oplossingsrichting op basis van Architectuurkaders    
Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met DBMS, Analytics en Visualisatie systemen    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring voor applicatie hosting benodigde infrastructuur / platform gerelateerde aandachtsgebieden (denk bijv. aan: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid aspecten (ISO 27001)    

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als System/Solution architect op het (backend) applicatie hosting aandachtsgebied    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met SQLServer & Postgres.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met PowerBI, SSIS / SSAS.    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met SCRUM methodieken    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met ITIL processen    
   

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (JIVC)

Rolomschrijving en taakafspraken

Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken.

Naam hoofdstandplaats Den Helder
Extra standplaats(en) Utrecht


Opdrachtbeschrijving

1.Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwste(e)n(en); door:
-het analyseren van de technische relaties tussen de bouwstenen;
-het coördineren en afstemmen tussen de diverse technische disciplines;
-het opstellen, beheren en borgen van de technische- en beveiligingsarchitectuur (HKS sessies);
-het opstellen, beheren en inrichten van de technische ontwerpen;
-het integreren van de aangeleverde deelontwerpen tot een geheel;
-het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting en bij impactanalyses en vooronderzoeken;
-het opstellen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het invulling geven aan het proces van instand houden van een gedefinieerd niveau van beveiliging van informatie en diensten;
-het maken van afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyses vanuit het integrale defensie, IVENT en klantspecifieke beveiligingsbeleid en uit de overeenkomsten in de SLA met betrekking tot beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit;
-het laten aanpassen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van productmanagement;
-het i.s.m. de productverantwoordelijke, opstellen van de Release Kalender per bouwsteen incl. certificering, audits, controles en het verwerken van aanbevelingen;
-het organiseren van draagvlak bij productmanagement mbt nieuwe concepten en ontwikkelingen op de markt.

2.Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwste(e)n(en), door:
-het doen van voorstellen voor product innovatie;
-het maken van aanbevelingen voor verbeteringen in beveiligingsprocedures;
-het doen van verbetervoorstellen.

3.Stelt technische impact analyses op, door:
-het beoordelen van de impact op Functionaliteit (nieuwe/wijzigingen in architectuur principes, patterns);
-het beoordelen van de impact op Architectuur (wijzigingen in normering, ontheffingen, benodigde accreditaties);
-het beoordelen van de impact op de Systeemomgeving (wijzigingen in de ICT infrastructuur, Beheer (impact op beheerlast : extra inspanning dan wel besparing);
-het beoordelen van de impact op Documentatie (op te stellen/aan te passen ontwerpdocumenten en installatiedocumentatie);
-het beoordelen van de impact op Beveiligingaspecten;
-het bijdragen aan het opstellen van het adviesrapport;
-het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen.

4.Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren, door:
-het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten;
-het aanpassen van bestaande bouwstenen of componenten;
-het opstellen van testscenario's;
-het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's;
-het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
-het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
-het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
-het documenteren van opzet, bestaan en werking in een continu proces voor de bouwstenen of componenten;
-het vaststellen van de normen waaraan de bouwsteen dient te voldoen.

5.Coacht de Senior Ontwerpers binnen de Productieclusters.

Achtergrond opdracht

Door de opbouw van nieuwe IT en het operationeel houden van de huidige IT is er sprake van dubbele beheerslasten. Voor het operationeel houden van de huidige IT is er behoefte aan bovenstaande capaciteit.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers)    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het aansturen van technische multidisciplinaire teams van minimaal 5 teamleden (blijkt uit CV)    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het opstellen en ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders o.b.v. architectuur en infra techniek (blijkt uit CV)    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het vertalen van behoeftestellingen naar een oplossingsrichting op basis van Architectuurkaders    
Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met DBMS, Analytics en Visualisatie systemen    
Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring voor applicatie hosting benodigde infrastructuur / platform gerelateerde aandachtsgebieden (denk bijv. aan: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid aspecten (ISO 27001)    

Wensen

Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als System/Solution architect op het (backend) applicatie hosting aandachtsgebied    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met SQLServer & Postgres.    
Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met PowerBI, SSIS / SSAS.    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met SCRUM methodieken    
Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met ITIL processen    
   

De recruiter

Niels Knapen

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(0)88 – 018 26 10
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center