Opdrachten

Stichting ICTU Adviseur Communicatiestrategie Leeroverzicht

Adviseur Communicatiestrategie Leeroverzicht

Info

Functie

Adviseur Communicatiestrategie Leeroverzicht

Locatie

Den Haag

Uren per week

8 uren per week

Looptijd

30.05.2024 - 27.06.2024

Opdrachtnummer

160201

Sluitingsdatum

date-icon27.05.2024 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Gewenste profiel: Je bent een ervaren adviseur. Je werkt prettig samen met (vertegenwoordigers van) OCW (beleidsmedewerkers) en het ICTU-team. Je schakelt soepel tussen het programma (inclusief de stakeholders), het ICTU-team en externe organisaties en houdt focus op het vergroten van de naamsbekendheid van Leeroverzicht. Je kent de praktijk van overheidsorganisaties. Je bent bekend met de OCW-beleidsdoelen als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen en kent de omgeving van de opleidingsmarkt. Je hebt ervaring met complexe samenwerkingsvraagstukken. Als adviseur beschik je over vaardigheden om processturing te geven aan multidisciplinaire samenwerking op uitvoerend en bestuurlijk niveau.
Voor deze opdracht maak je gebruik van de beschikbare informatie binnen het programma en werk je pragmatisch aan de genoemde werkzaamheden. Je bent zowel bestuurlijk- als omgevingssensitief. Communicatief sterk en tactvol in de omgang. Je werkt zelfstandig en kunt goed plannen en organiseren. Voor de invulling van de opdracht stem je af met het ICTU-team en het ministerie van OCW. Enige flexibiliteit in inzet is nodig omdat werkzaamheden zich waarschijnlijk niet gelijkmatig over de projectperiode zullen aandoen.

Achtergrond opdracht
Inleiding en achtergrond ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Het programma Leeroverzicht
Leeroverzicht is door ICTU gebouwd in opdracht van het ministerie van OCW (hierna; OCW) in samenwerking met het ministerie van SZW, de private en publieke onderwijskoepels en de sociale partners. Leeroverzicht is één van de instrumenten die als doel hebben het Leven Lang Ontwikkelen te ondersteunen en bevorderen. De website biedt het volgende:

Leren
Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van opleidingen voor alle mensen in Nederland die een relatie tot de arbeidsmarkt hebben. Het biedt inmiddels een overzicht van meer dan 80.000 opleidingen van zowel overheidsinstellingen als private aanbieders. Het betreft zowel diploma gerichte opleidingen als ook cursussen en trainingen al dan niet met een diploma vanuit de branche.

Geld
Leeroverzicht biedt de mogelijkheid te zoeken in meer dan 300 financiële regelingen die door werknemers, werkzoekenden en werkgevers gebruikt kunnen worden om (een deel van) de scholing te bekostigen. Het kan om alle soorten van financiële regelingen gaan zoals leningen, subsidies, tegemoetkomingen, voorschotten, kortingen etc.

Advies
Leeroverzicht maakt het vinden van loopbaanadvies voor bezoekers eenvoudiger door een overzicht te beiden van mogelijke instanties die loopbaanadvies geven zoals de leerwerk loketten. De website is in oktober 2022 live gegaan wordt nu verder doorontwikkeld. Het is de bedoeling om skills en arbeidsmarktinformatie toe te voegen aan Leeroverzicht zodat bezoekers aan de hand van skills een passende opleiding en bijbehorende financiering kunnen vinden voor de baan die ze zoeken. De meest recente ontwikkeling is de realisatie van een sectorale en regionale ingang op Leeroverzicht om het vinden van een passende opleidingen te vergemakkelijken.

Doel en aanpak van deze opdracht
OCW wil het aantal bezoekers van Leeroverzicht vergroten, door de naambekendheid, de vindbaarheid en het terugkerend bezoek te vergroten. Om de naamsbekendheid te vergroten is OCW voornemens een aantal communicatie-uitingen uit te voeren (als onderdeel van de LLO communicatieaanpak), met gebruikmaking van zowel online als offline kanalen. Vanuit het programma Leeroverzicht wordt ondersteuning aan OCW aangeboden bij de planvorming en de uitvoering van de communicatieaanpak specifiek voor Leeroverzicht.

Resultaten van de opdracht zijn:
- Communicatieadvies: het ontwikkelen en (deels) invullen van een communicatieplan met als doelen:

 • vergroten naamsbekendheid bij opleiders en het brede publiek
 • gerichte verbindingen tot stand brengen met ministeries, uitvoeringsorganisaties, andere overheden en sociale partners om bestaande of toekomstige opleidingsoverzichten bij Leeroverzicht onder te brengen of via Leeroverzicht te ontsluiten
 • heldere positionering van Leeroverzicht t.o.v. andere (commerciële) opleidingsportalen.

- Jaarlijks evenement: de organisatie van een jaarlijks evenement die de rol en meerwaarde van Leeroverzicht in het LLO-beleid duidelijk maakt en versterkt


- Strategisch advies: als lid van een te vormen adviesgroep met stakeholders van Leeroverzicht onder aansturing van OCW die 2 of 3 keer per jaar bij elkaar komt.

Eisen

 • Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare (werk)ervaring op het gebied van marketing- en communicatieadvies in het speelveld van overheidsorganisaties, beleid en marktwerking. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Afgeronde academische of hbo-opleiding.
 • Aantoonbare kennis van marketing- en communicatieadvies specifiek bij overheidsinstantie of non- profit organisatie.
 • Wensen

 • Een eigen netwerk opgebouwd binnen het opleidingendomein (nader toegelicht in de motiveringsbrief)
 • Kennis van en werkervaring met het programma Leeroverzicht
 • Bekend met de ICTU kwaliteitsaanpak voor opdrachten (nader toegelicht in de motiveringsbrief)
 • Competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Actiegerichtheid
 • Pragmatisch handelen
 • Plannen & organiseren
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Stichting ICTU

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Gewenste profiel: Je bent een ervaren adviseur. Je werkt prettig samen met (vertegenwoordigers van) OCW (beleidsmedewerkers) en het ICTU-team. Je schakelt soepel tussen het programma (inclusief de stakeholders), het ICTU-team en externe organisaties en houdt focus op het vergroten van de naamsbekendheid van Leeroverzicht. Je kent de praktijk van overheidsorganisaties. Je bent bekend met de OCW-beleidsdoelen als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen en kent de omgeving van de opleidingsmarkt. Je hebt ervaring met complexe samenwerkingsvraagstukken. Als adviseur beschik je over vaardigheden om processturing te geven aan multidisciplinaire samenwerking op uitvoerend en bestuurlijk niveau.
  Voor deze opdracht maak je gebruik van de beschikbare informatie binnen het programma en werk je pragmatisch aan de genoemde werkzaamheden. Je bent zowel bestuurlijk- als omgevingssensitief. Communicatief sterk en tactvol in de omgang. Je werkt zelfstandig en kunt goed plannen en organiseren. Voor de invulling van de opdracht stem je af met het ICTU-team en het ministerie van OCW. Enige flexibiliteit in inzet is nodig omdat werkzaamheden zich waarschijnlijk niet gelijkmatig over de projectperiode zullen aandoen.

  Achtergrond opdracht
  Inleiding en achtergrond ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

  Het programma Leeroverzicht
  Leeroverzicht is door ICTU gebouwd in opdracht van het ministerie van OCW (hierna; OCW) in samenwerking met het ministerie van SZW, de private en publieke onderwijskoepels en de sociale partners. Leeroverzicht is één van de instrumenten die als doel hebben het Leven Lang Ontwikkelen te ondersteunen en bevorderen. De website biedt het volgende:

  Leren
  Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van opleidingen voor alle mensen in Nederland die een relatie tot de arbeidsmarkt hebben. Het biedt inmiddels een overzicht van meer dan 80.000 opleidingen van zowel overheidsinstellingen als private aanbieders. Het betreft zowel diploma gerichte opleidingen als ook cursussen en trainingen al dan niet met een diploma vanuit de branche.

  Geld
  Leeroverzicht biedt de mogelijkheid te zoeken in meer dan 300 financiële regelingen die door werknemers, werkzoekenden en werkgevers gebruikt kunnen worden om (een deel van) de scholing te bekostigen. Het kan om alle soorten van financiële regelingen gaan zoals leningen, subsidies, tegemoetkomingen, voorschotten, kortingen etc.

  Advies
  Leeroverzicht maakt het vinden van loopbaanadvies voor bezoekers eenvoudiger door een overzicht te beiden van mogelijke instanties die loopbaanadvies geven zoals de leerwerk loketten. De website is in oktober 2022 live gegaan wordt nu verder doorontwikkeld. Het is de bedoeling om skills en arbeidsmarktinformatie toe te voegen aan Leeroverzicht zodat bezoekers aan de hand van skills een passende opleiding en bijbehorende financiering kunnen vinden voor de baan die ze zoeken. De meest recente ontwikkeling is de realisatie van een sectorale en regionale ingang op Leeroverzicht om het vinden van een passende opleidingen te vergemakkelijken.

  Doel en aanpak van deze opdracht
  OCW wil het aantal bezoekers van Leeroverzicht vergroten, door de naambekendheid, de vindbaarheid en het terugkerend bezoek te vergroten. Om de naamsbekendheid te vergroten is OCW voornemens een aantal communicatie-uitingen uit te voeren (als onderdeel van de LLO communicatieaanpak), met gebruikmaking van zowel online als offline kanalen. Vanuit het programma Leeroverzicht wordt ondersteuning aan OCW aangeboden bij de planvorming en de uitvoering van de communicatieaanpak specifiek voor Leeroverzicht.

  Resultaten van de opdracht zijn:
  - Communicatieadvies: het ontwikkelen en (deels) invullen van een communicatieplan met als doelen:

  • vergroten naamsbekendheid bij opleiders en het brede publiek
  • gerichte verbindingen tot stand brengen met ministeries, uitvoeringsorganisaties, andere overheden en sociale partners om bestaande of toekomstige opleidingsoverzichten bij Leeroverzicht onder te brengen of via Leeroverzicht te ontsluiten
  • heldere positionering van Leeroverzicht t.o.v. andere (commerciële) opleidingsportalen.

  - Jaarlijks evenement: de organisatie van een jaarlijks evenement die de rol en meerwaarde van Leeroverzicht in het LLO-beleid duidelijk maakt en versterkt


  - Strategisch advies: als lid van een te vormen adviesgroep met stakeholders van Leeroverzicht onder aansturing van OCW die 2 of 3 keer per jaar bij elkaar komt.

  Eisen

 • Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare (werk)ervaring op het gebied van marketing- en communicatieadvies in het speelveld van overheidsorganisaties, beleid en marktwerking. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Afgeronde academische of hbo-opleiding.
 • Aantoonbare kennis van marketing- en communicatieadvies specifiek bij overheidsinstantie of non- profit organisatie.
 • Wensen

 • Een eigen netwerk opgebouwd binnen het opleidingendomein (nader toegelicht in de motiveringsbrief)
 • Kennis van en werkervaring met het programma Leeroverzicht
 • Bekend met de ICTU kwaliteitsaanpak voor opdrachten (nader toegelicht in de motiveringsbrief)
 • Competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Actiegerichtheid
 • Pragmatisch handelen
 • Plannen & organiseren
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Celine Correia

  Myler

  Deel deze opdracht

  Plaats jouw bieding op Striive

  https://login.striive.com/

  Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

  Privacy Preference Center