Opdrachten

Stichting ICTU Adviseur Marktmeester

Adviseur Marktmeester

Info

Functie

Adviseur Marktmeester

Locatie

Den Haag

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

11.06.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

137818

Sluitingsdatum

date-icon06.06.2023 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

Programma Interbestuurlijke Datastrategie – Federatief Datastelsel
Eind 2021 is de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) aan de Tweede Kamer aangeboden, nadat die werd opgesteld met verschillende departementen, uitvoeringsorganisaties en koepels van medeoverheden. Centraal staat een verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven. Dat vereist meer regie op datadeling en ontwikkeling van data-systeemfuncties voor alle overheden. De IBDS wil ambitieus databeleid van de overheid realiseren, met een stip op de horizon in 2025.

Het programma IBDS wordt uitgevoerd door het ministerie van BZK, binnen de directie Digitale
Samenleving, Team publieke waarden, AI, data en algoritmen.
ICTU ondersteunt BZK bij de uitvoering van het programma door verschillende projecten te initiëren en andere ondersteuning te bieden.

Complexe maatschappelijke opgaven vragen steeds vaker om samenwerking in ketens en netwerken, waarin gegevens gezamenlijk worden gebruikt. De IBDS werkt daarom aan een uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van een federatief datastelsel. Het doel is een stelsel dat via afspraken en oplossingen, data beschikbaar maakt voor zo breed mogelijk gebruik.

Fasering van het programma
In 2021 is de IBDS aangeboden aan de 2e kamer en omarmd. Eind 2021 is een Programmaplan opgesteld om in 2022 ‘van de kant’ te komen met het programma IBDS en de toegevoegde waarde van de aanpak tastbaar te maken. De ambitie is groot, er is voor gekozen om klein en wendbaar te beginnen. Waarbij duidelijke keuzes zijn gemaakt waar in 2022 is gestart.

Inmiddels zijn we de volgende fase in, we bouwen aan meerjarig programma waar het federatief datastelsel deel van uitmaakt. Het doel is een stelsel dat via afspraken en oplossingen, data beschikbaar maakt voor zo breed mogelijk gebruik.

De inbreng van de Adviseur – Marktmeester bestaat uit: de verbinding leggen met de buitwereld van vraag en aanbod, hier pro-actief in optreden. Dit op basis van kennis van/over de actoren en het speelveld van de IBDS (zo mogelijke interbestuurlijk), met behlup van kennis van/over informatiehuishouding en data-gedreven projecten, beleidsmatige kennis, procesbegeleiding en ervaring met de omzetting naar een concrete aanpak bij maatschappelijke vraagstukken.

De Adviseur – Marktmeester zal ondersteunen bij het aanmelden van nieuwe behoeften aansluitend op de Marktmeesterfunctie, de stelselfunctie, die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Deze toetst het gebruikspotentieel en bepaalt vanuit vraag- en aanbodperspectief welke volgende stap nodig is. De belangrijkste taak is het bevorderen van het gebruik van de stelseldata door datavraag en data-aanbod met elkaar te verbinden.


De taken van de Adviseur – Marktmeester omvatten o.a. de volgende onderdelen:
•    Het formuleren van de use case en business case bij vraag gestuurde verzoeken.
•    Brengt behoeften, wensen en eisen vanuit het federatief datastelsel en sectoren in kaart.
•    Draagt het gedachtengoed uit van het federatief datastelsel in de publieke sector.
•    Het behartigen van de gebruikersbelangen binnen de stelsel-governance.
•    Afstemming met het team voor maatschappelijke opgaven
•    Doet verbetervoorstellen richting datastelsel.
•    Signaleert risico’s en knelpunten en adviseert partijen over de te nemen weg.
•    Bemiddelt tussen alle belanghebbenden.

Gewenste profiel

De Adviseur – Marktmeester dient te beschikken over de volgende kennis, ervaring en competenties,

Kennis en ervaring:
•    WO werk en denkniveau
•    Ruime kennis en ervaring met het verbinden van partijen, het in kaart brengen behoeften, wensen en eisen
•    Vertaling daarvan in impactanalyses en concrete plannen van aanpak en realisatie daarvan bij de digitale overheid
•    Bekend met de informatiehuishouding van de overheid
•    Bij voorkeur interbestuurlijk actief (geweest) bijvoorbeeld bij (koepels van) gemeenten
•    Ervaring met registraties en datavraagstukken in den brede, het doorgronden van modellen en vertaling naar verbindende oplossingen

Competenties:
•    Klantgerichtheid
•    Communicatief
•    Analytisch
•    Adviseren
•    Samenwerken
•    Stressbestendig
•    Kwaliteitsgerichtheid

Eisen
- WO werk- en denkniveau
- Minimaal 5 jaar werkervaring in de publieke sector met IT (bestuurlijk)
- 16 tot 24 uur in de week beschikbaar
- Ervaring met werken in interbestuurlijke omgevingen en vertaling van behoeften, wensen en eisen naar impactanalyses, concrete plannen van aanpak en realisatie daarvan (blijkende uit motivatie/CV)

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan


Wensen

Relevante werkervaring keten samenwerking / verandermanagement (in de digitale overheid)
Ruime ervaring in doorgronden ketenprocessen (interbestuurlijk), datamanagement en vertaling naar werkbare aanpak en modellen
Ervaring met Interbestuurlijke programma’s


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

Taakomschrijving

Programma Interbestuurlijke Datastrategie – Federatief Datastelsel
Eind 2021 is de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) aan de Tweede Kamer aangeboden, nadat die werd opgesteld met verschillende departementen, uitvoeringsorganisaties en koepels van medeoverheden. Centraal staat een verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven. Dat vereist meer regie op datadeling en ontwikkeling van data-systeemfuncties voor alle overheden. De IBDS wil ambitieus databeleid van de overheid realiseren, met een stip op de horizon in 2025.

Het programma IBDS wordt uitgevoerd door het ministerie van BZK, binnen de directie Digitale
Samenleving, Team publieke waarden, AI, data en algoritmen.
ICTU ondersteunt BZK bij de uitvoering van het programma door verschillende projecten te initiëren en andere ondersteuning te bieden.

Complexe maatschappelijke opgaven vragen steeds vaker om samenwerking in ketens en netwerken, waarin gegevens gezamenlijk worden gebruikt. De IBDS werkt daarom aan een uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van een federatief datastelsel. Het doel is een stelsel dat via afspraken en oplossingen, data beschikbaar maakt voor zo breed mogelijk gebruik.

Fasering van het programma
In 2021 is de IBDS aangeboden aan de 2e kamer en omarmd. Eind 2021 is een Programmaplan opgesteld om in 2022 ‘van de kant’ te komen met het programma IBDS en de toegevoegde waarde van de aanpak tastbaar te maken. De ambitie is groot, er is voor gekozen om klein en wendbaar te beginnen. Waarbij duidelijke keuzes zijn gemaakt waar in 2022 is gestart.

Inmiddels zijn we de volgende fase in, we bouwen aan meerjarig programma waar het federatief datastelsel deel van uitmaakt. Het doel is een stelsel dat via afspraken en oplossingen, data beschikbaar maakt voor zo breed mogelijk gebruik.

De inbreng van de Adviseur – Marktmeester bestaat uit: de verbinding leggen met de buitwereld van vraag en aanbod, hier pro-actief in optreden. Dit op basis van kennis van/over de actoren en het speelveld van de IBDS (zo mogelijke interbestuurlijk), met behlup van kennis van/over informatiehuishouding en data-gedreven projecten, beleidsmatige kennis, procesbegeleiding en ervaring met de omzetting naar een concrete aanpak bij maatschappelijke vraagstukken.

De Adviseur – Marktmeester zal ondersteunen bij het aanmelden van nieuwe behoeften aansluitend op de Marktmeesterfunctie, de stelselfunctie, die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Deze toetst het gebruikspotentieel en bepaalt vanuit vraag- en aanbodperspectief welke volgende stap nodig is. De belangrijkste taak is het bevorderen van het gebruik van de stelseldata door datavraag en data-aanbod met elkaar te verbinden.


De taken van de Adviseur – Marktmeester omvatten o.a. de volgende onderdelen:
•    Het formuleren van de use case en business case bij vraag gestuurde verzoeken.
•    Brengt behoeften, wensen en eisen vanuit het federatief datastelsel en sectoren in kaart.
•    Draagt het gedachtengoed uit van het federatief datastelsel in de publieke sector.
•    Het behartigen van de gebruikersbelangen binnen de stelsel-governance.
•    Afstemming met het team voor maatschappelijke opgaven
•    Doet verbetervoorstellen richting datastelsel.
•    Signaleert risico’s en knelpunten en adviseert partijen over de te nemen weg.
•    Bemiddelt tussen alle belanghebbenden.

Gewenste profiel

De Adviseur – Marktmeester dient te beschikken over de volgende kennis, ervaring en competenties,

Kennis en ervaring:
•    WO werk en denkniveau
•    Ruime kennis en ervaring met het verbinden van partijen, het in kaart brengen behoeften, wensen en eisen
•    Vertaling daarvan in impactanalyses en concrete plannen van aanpak en realisatie daarvan bij de digitale overheid
•    Bekend met de informatiehuishouding van de overheid
•    Bij voorkeur interbestuurlijk actief (geweest) bijvoorbeeld bij (koepels van) gemeenten
•    Ervaring met registraties en datavraagstukken in den brede, het doorgronden van modellen en vertaling naar verbindende oplossingen

Competenties:
•    Klantgerichtheid
•    Communicatief
•    Analytisch
•    Adviseren
•    Samenwerken
•    Stressbestendig
•    Kwaliteitsgerichtheid

Eisen
- WO werk- en denkniveau
- Minimaal 5 jaar werkervaring in de publieke sector met IT (bestuurlijk)
- 16 tot 24 uur in de week beschikbaar
- Ervaring met werken in interbestuurlijke omgevingen en vertaling van behoeften, wensen en eisen naar impactanalyses, concrete plannen van aanpak en realisatie daarvan (blijkende uit motivatie/CV)

Doorleenconstructie(s) zijn niet toegestaan


Wensen

Relevante werkervaring keten samenwerking / verandermanagement (in de digitale overheid)
Ruime ervaring in doorgronden ketenprocessen (interbestuurlijk), datamanagement en vertaling naar werkbare aanpak en modellen
Ervaring met Interbestuurlijke programma’s


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Celine Correia

Myler

Deel deze opdracht