Opdrachten

Stichting ICTU Communitymanager

Communitymanager

Info

Functie

Communitymanager

Locatie

Den Haag

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 27.06.2024

Opdrachtnummer

147750

Sluitingsdatum

date-icon04.12.2023 clock-icon09:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Bij Gebruiker Centraal zien wij community's niet enkel als online fora waarop een bepaald aantal mensen actief moet zijn. Wij zien community's als netwerken die:

 • ontstaan rondom een bepaalde thematiek,
 • bestaan uit intrinsiek gemotiveerde professionals die hierover vrijwillig inhoudelijke kennis en ervaring delen.

Vanuit deze netwerken worden mensen gemotiveerd en ondersteund om de dienstverlening van de eigen organisatie te verbeteren. Leden worden ambassadeurs én experts op de werkvloer. Dit geeft meer legitimiteit aan het onderwerp waaraan zij werken. De communitymanager heeft een leidende rol in het faciliteren van community's. Deze persoon weet steeds de juiste balans te vinden tussen sturen en helpen: de thematiek volgt de behoefte van de groep, mits het past in de kaders die we hiervoor met elkaar hebben afgesproken. De communitymanager moet kunnen motiveren, luisteren, doorvragen en, op basis van de informatie die uit deze gesprekken komt, een vertaalslag kunnen maken naar een inhoudelijk programma van kennisbijeenkomsten waar de hele community iets aan heeft.


Als communitymanager ben jij de beheerder van één of meer community's van Gebruiker Centraal. Je helpt om bestaande community's verder te activeren en/of nieuwe community's op te richten. Het is de uitdaging om leden actief te houden en (online en/of offline) bijeenkomsten te voorzien van interessante onderwerpen, sprekers en ideeën. Je helpt de leden met elkaar in gesprek te komen, en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaringen. Je werkt in een klein team, de inhoud voor activiteiten verzamel je zelfstandig. Je organiseert de bijeenkomsten zelf, en begeleidt deze soms als presentator/moderator.


Op dit moment hebben we 5 actieve community's die allemaal gericht zijn op verschillende aspecten van een mensgerichte dienstverlening en communicatie van de overheid:

 • Netwerk Direct Duidelijk (gericht op begrijpelijke taal)
 • Community Online Formulieren (gericht op gebruiksvriendelijke formulieren)
 • Community CX (gericht op toepassing van cx-vakgebied op overheidsorganisaties)
 • Community Omnichannel (gericht op gebruiksvriendelijke communicatiekanalen)
 • Community UserCentriCities (internationale samenwerking op het gebied van gebruiksvriendelijke overheidsdienstverlening)

Als communitymanager ben jij (mede) het gezicht en aanspreekpunt van een community, zowel binnen als buiten Gebruiker Centraal. Alle community's bestaan uit een mix van overheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen, marktpartijen en andere belangenorganisaties.


Je bent verantwoordelijk voor operationele taken in een community, zoals leden-, platform- en contentbeheer, en de organisatie van activiteiten. Jij bent degene die het communityplatform en de activiteitenkalender (mede) opzet en beheert. Je coördineert en creëert (mede) content voor de community. Tegelijkertijd valt ook de werving van nieuwe communityleden binnen jouw rol (groei): je denkt mee over de inzet van kanalen, middelen en netwerken om de community zichtbaar te maken en te zorgen dat deze groeit. En je denkt na over hoe je de binding met en activiteit binnen een community kan versterken (consolidatie). Je wordt hierbij geholpen door de teams van communitymanagement en communicatie.


Je krijgt energie van het opzetten en laten groeien van een community. Je bent een verbinder, motivator en kan makkelijk netwerken. Het is belangrijk dat je empathisch bent, goed kunt luisteren en weet wanneer je moet doorvragen. Je zult namelijk veel gesprekken voeren met communityleden om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Je beschikt daarom ook over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. De input van leden weet je vervolgens te vertalen in de juiste vorm naar een zinvolle bijdrage aan de community. Hiervoor is het belangrijk dat je goed overzicht kunt houden van alles wat er speelt in een community. Verder kun je een community bijsturen waar nodig en treedt je op als bewaker van de community-identiteit. Je werkt makkelijk samen in verschillende kleine teams, maar kan ook goed zelfstandig werken. Je hebt enige ervaring met en/of affiniteit met de onderwerpen van de community's waarvoor jij het aanspreekpunt bent. Ook heb je voldoende technische vaardigheden om platforms als Teams te beheren. Je vindt het leuk om met een klein team vaart te zetten achter ontwikkelingen binnen een grotere community, op een dynamische plek die veel verschillende stakeholders en ontwikkelsnelheden kent. Je bent flexibel in je werkzaamheden, kunt goed plannen en weet hoe

Achtergrond opdracht
Gebruiker Centraal is een kenniscommunity voor professionals die werken aan de (online) dienstverlening en communicatie van de overheid. We organiseren bijeenkomsten over allerlei aspecten van gebruiksvriendelijke en inclusieve dienstverlening en communicatie. Ook beheren we instrumenten om deze professionals daarin te faciliteren.

Eisen

 • Ervaring als communitymanager.
 • Ervaring met het organiseren van (online en/of offline) bijeenkomsten/activiteiten.
 • Een motivatie waarom jij bij de verschillende kenmerken van het profiel past.
 • Wensen

 • Ervaring met het opzetten en actief houden van online communityplatforms
 • Kennis en/of gevoel met de onderwerpen van de bestaande community's en thema's van Gebruiker Centraal
 • Meenemen in motivatie
 • Competenties

 • Zelfstandig: zelfstandig inhoud en koers kunnen bepalen aan de hand van input van de hele diverse community; de juiste stem kunnen geven aan de behoeftes van de mensen in die community; initiatief kunnen nemen als activiteit laag is.
 • Analytisch: adelaarsblik; hangt boven de groep, kan veel informatie snel verwerken; kan vervolgens doordachte en onderbouwde analyses geven over de juiste inhoudelijke koers, welke mate van sturing nodig is, en de vorm (mix van bijeenkomsten en platform).
 • Vertaler & bewaker: kunnen bepalen welke informatie nuttig is voor de community en welke niet; bewaakt de (inhoudelijke en vormelijke) kaders van een community en vertaalt de behoeften van leden binnen die kaders naar een activiteitenprogramma.
 • Communicatief & ondersteunend: goed kunnen luisteren, doorvragen, coachen en motiveren; leden ondersteunen bij het delen van hun kennis; kan helder de scope en het doel van de community verwoorden naar de leden en de buitenwereld.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Stichting ICTU

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Bij Gebruiker Centraal zien wij community's niet enkel als online fora waarop een bepaald aantal mensen actief moet zijn. Wij zien community's als netwerken die:

  • ontstaan rondom een bepaalde thematiek,
  • bestaan uit intrinsiek gemotiveerde professionals die hierover vrijwillig inhoudelijke kennis en ervaring delen.

  Vanuit deze netwerken worden mensen gemotiveerd en ondersteund om de dienstverlening van de eigen organisatie te verbeteren. Leden worden ambassadeurs én experts op de werkvloer. Dit geeft meer legitimiteit aan het onderwerp waaraan zij werken. De communitymanager heeft een leidende rol in het faciliteren van community's. Deze persoon weet steeds de juiste balans te vinden tussen sturen en helpen: de thematiek volgt de behoefte van de groep, mits het past in de kaders die we hiervoor met elkaar hebben afgesproken. De communitymanager moet kunnen motiveren, luisteren, doorvragen en, op basis van de informatie die uit deze gesprekken komt, een vertaalslag kunnen maken naar een inhoudelijk programma van kennisbijeenkomsten waar de hele community iets aan heeft.


  Als communitymanager ben jij de beheerder van één of meer community's van Gebruiker Centraal. Je helpt om bestaande community's verder te activeren en/of nieuwe community's op te richten. Het is de uitdaging om leden actief te houden en (online en/of offline) bijeenkomsten te voorzien van interessante onderwerpen, sprekers en ideeën. Je helpt de leden met elkaar in gesprek te komen, en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaringen. Je werkt in een klein team, de inhoud voor activiteiten verzamel je zelfstandig. Je organiseert de bijeenkomsten zelf, en begeleidt deze soms als presentator/moderator.


  Op dit moment hebben we 5 actieve community's die allemaal gericht zijn op verschillende aspecten van een mensgerichte dienstverlening en communicatie van de overheid:

  • Netwerk Direct Duidelijk (gericht op begrijpelijke taal)
  • Community Online Formulieren (gericht op gebruiksvriendelijke formulieren)
  • Community CX (gericht op toepassing van cx-vakgebied op overheidsorganisaties)
  • Community Omnichannel (gericht op gebruiksvriendelijke communicatiekanalen)
  • Community UserCentriCities (internationale samenwerking op het gebied van gebruiksvriendelijke overheidsdienstverlening)

  Als communitymanager ben jij (mede) het gezicht en aanspreekpunt van een community, zowel binnen als buiten Gebruiker Centraal. Alle community's bestaan uit een mix van overheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen, marktpartijen en andere belangenorganisaties.


  Je bent verantwoordelijk voor operationele taken in een community, zoals leden-, platform- en contentbeheer, en de organisatie van activiteiten. Jij bent degene die het communityplatform en de activiteitenkalender (mede) opzet en beheert. Je coördineert en creëert (mede) content voor de community. Tegelijkertijd valt ook de werving van nieuwe communityleden binnen jouw rol (groei): je denkt mee over de inzet van kanalen, middelen en netwerken om de community zichtbaar te maken en te zorgen dat deze groeit. En je denkt na over hoe je de binding met en activiteit binnen een community kan versterken (consolidatie). Je wordt hierbij geholpen door de teams van communitymanagement en communicatie.


  Je krijgt energie van het opzetten en laten groeien van een community. Je bent een verbinder, motivator en kan makkelijk netwerken. Het is belangrijk dat je empathisch bent, goed kunt luisteren en weet wanneer je moet doorvragen. Je zult namelijk veel gesprekken voeren met communityleden om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Je beschikt daarom ook over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. De input van leden weet je vervolgens te vertalen in de juiste vorm naar een zinvolle bijdrage aan de community. Hiervoor is het belangrijk dat je goed overzicht kunt houden van alles wat er speelt in een community. Verder kun je een community bijsturen waar nodig en treedt je op als bewaker van de community-identiteit. Je werkt makkelijk samen in verschillende kleine teams, maar kan ook goed zelfstandig werken. Je hebt enige ervaring met en/of affiniteit met de onderwerpen van de community's waarvoor jij het aanspreekpunt bent. Ook heb je voldoende technische vaardigheden om platforms als Teams te beheren. Je vindt het leuk om met een klein team vaart te zetten achter ontwikkelingen binnen een grotere community, op een dynamische plek die veel verschillende stakeholders en ontwikkelsnelheden kent. Je bent flexibel in je werkzaamheden, kunt goed plannen en weet hoe

  Achtergrond opdracht
  Gebruiker Centraal is een kenniscommunity voor professionals die werken aan de (online) dienstverlening en communicatie van de overheid. We organiseren bijeenkomsten over allerlei aspecten van gebruiksvriendelijke en inclusieve dienstverlening en communicatie. Ook beheren we instrumenten om deze professionals daarin te faciliteren.

  Eisen

 • Ervaring als communitymanager.
 • Ervaring met het organiseren van (online en/of offline) bijeenkomsten/activiteiten.
 • Een motivatie waarom jij bij de verschillende kenmerken van het profiel past.
 • Wensen

 • Ervaring met het opzetten en actief houden van online communityplatforms
 • Kennis en/of gevoel met de onderwerpen van de bestaande community's en thema's van Gebruiker Centraal
 • Meenemen in motivatie
 • Competenties

 • Zelfstandig: zelfstandig inhoud en koers kunnen bepalen aan de hand van input van de hele diverse community; de juiste stem kunnen geven aan de behoeftes van de mensen in die community; initiatief kunnen nemen als activiteit laag is.
 • Analytisch: adelaarsblik; hangt boven de groep, kan veel informatie snel verwerken; kan vervolgens doordachte en onderbouwde analyses geven over de juiste inhoudelijke koers, welke mate van sturing nodig is, en de vorm (mix van bijeenkomsten en platform).
 • Vertaler & bewaker: kunnen bepalen welke informatie nuttig is voor de community en welke niet; bewaakt de (inhoudelijke en vormelijke) kaders van een community en vertaalt de behoeften van leden binnen die kaders naar een activiteitenprogramma.
 • Communicatief & ondersteunend: goed kunnen luisteren, doorvragen, coachen en motiveren; leden ondersteunen bij het delen van hun kennis; kan helder de scope en het doel van de community verwoorden naar de leden en de buitenwereld.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Celine Correia

  Myler

  Deel deze opdracht