Opdrachten

Stichting ICTU Full Stack Developer

Full Stack Developer

Info

Functie

Full Stack Developer

Locatie

Nederland

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

19.06.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

107210

Sluitingsdatum

date-icon15.06.2022 clock-icon10:06

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Introductie
ICTU en Discipl

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties.
Nieuwe technische ontwikkelingen hebben grote invloed op de overheid. Op haar manier van werken, maar ook op de verhouding tussen overheid en maatschappij. Dat vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. En om nieuwe (digitale) omgevingen die dat mogelijk maken. ICTU heeft zo’n omgeving ontwikkeld: het DIStributed Collaborative Information Platform (Discipl). Het is een ambitie waarin samenwerking met overheden, wetenschappelijke organisaties en andere deskundige partners aan innovatieve oplossingen centraal staat. Samen onderzoeken we oplossingen voor hedendaagse vraagstukken waarbij we het niet schuwen om de grenzen van de bestaande juridische normen en kaders op te zoeken.
We nodigen publieke én private partijen uit mee te helpen bouwen aan publieke dienstverlening van de toekomst, binnen een open source ecosysteem en volgens Discipl uitgangspunten en principes.
Een nieuw project waar Discipl nu aan werkt is: regels.overheid.nl. Dit wordt gefinancierd door het programma Innovatie in Dienstverlening van het ministerie van BZK. Op open-regels.nl tenslotte, is alvast een eerste idee gepubliceerd van wat zoal de bedoeling is.
Inzicht in regels is een recht
Terwijl de wet- en regelgeving volledig publiek toegankelijk is wetten.overheid.nl, en ook steeds meer overheidsgegevens beschikbaar komen voor publiek hergebruik data.overheid.nl, zijn de regels die de overheid gebruikt nauwelijks transparant of publiek toegankelijk. Om de beslissingen van de overheid te kunnen uitleggen en controleren is het nodig om het treintje van wet- en regelgeving naar de weergave in regels, en naar gegevens en systemen te kunnen volgen.
Een aantal overheden werkt aan het publiceren van de regels die zij nu intern gebruiken om systemen te ontwikkelen en beheren. Verschillende gemeenten publiceren hun regels al of willen dit gaan doen.
Het is handig als overheden hun regels niet alleen zelf publiceren, maar deze ook centraal vindbaar maken en met elkaar afstemmen welke begrippen en structuren in de regels worden gebruikt. Idealiter komt er een centrale vindplaats waar deze regels zijn te doorzoeken. Een vindplaats vergelijkbaar met wetten.overheid.nl voor de wetgeving of data.overheid.nl voor gegevens-bronnen van de overheid.

Regels tussen wetgeving en algoritme
Uitvoeringsorganisaties en gemeenten vertalen wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid (de invulling of interpretatie van de wet- en regelgeving) naar regels. Die regels worden gebruikt voor de ontwikkeling van slimme toepassingen en systemen, die werken met gegevens uit verschillende bronnen. Regels vormen daarmee een brug tussen twee moeilijk leesbare en complexe overheidsproducten: de wet- en regelgeving en de ICT-systemen van de uitvoerende overheid. Op basis van die regels en a.d.h.v. die systemen nemen uitvoeringsorganisaties en gemeenten besluiten over burgers.
Met regels.overheid.nl creëren we een centrale vindplaats waar regels zijn te doorzoeken. Om zodoende meer transparant en inzichtelijk te maken op basis van welke regels overheden en uitvoeringsorganisaties besluiten nemen en welke specifieke regels voor een burger gelden.

Voor dit project regels.overheid.nl is ICTU op zoek naar 1 Full Stack Developer.
Inzet 1 Full Stack Developer: 36 uur per week.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden vinden in principe plaats te Den Haag. ICTU en het Discipl team werken hybride. Dit houdt in dat de werkzaamheden ook deels vanuit huis uitgevoerd kunnen worden.

Gewenste profiel
De kandidaat is een software ontwikkelaar pur sang met een gedegen technische achtergrond die gewend is in een multidisciplinair team te opereren. Hij/zij is in staat vanuit technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten zoals ontwerp, technisch onderzoek c.q. analyse, onderhoud en ontwikkeling van de systemen, incl. build & test automation. De kandidaat beschikt daarom over goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk en heeft een goede technische achtergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken.
We vragen een (hands-on) oplossingen-mentaliteit met een sterke wil om nieuwe dingen te leren en eigen te maken en acteren met een grote mate van zelfstandigheid met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van hun deelactiviteiten. Onderwerpen als Privacy, Compliance by Design, SSI, AI en open source zijn thema’s waar de kandidaat zich graag voor inzet.

Competenties
Technisch sterk, spreken heldere taal, hands-on, analytisch, doorpakker, team-player, proactief, communicatief, gedreven, flexibel.

Eisen
De technologie stack die wij gaan gebruiken voor de realisatie van regels.overheid.nl staat nog niet vast. Daarom vragen we ook niet om het bekende lijstje van relevante werkervaring maar veel meer een persoonlijke invulling van de ambitie zoals hiervoor geformuleerd.
Een voor de hand liggende keuze lijken Drupal/PHP of ASP.NET maar signalen van experts uit de Code for NL community doen vermoeden dat er intelligenter keuzes te maken zijn. Denk dan aan:
•    Django + React, een stack die developer.overheid.nl gebruikt.
•    Remix
•    Wordpress icm plugins (PHP) zoals openwebconcept.nl toepast
•    Ckan python dat oa achter data.utrecht.nl zit
•    Maar ook ideeën als (bijna) een online IDE voor regels, die dan als API benaderbaar zijn komen voorbij.
Kortom, het is nog niet per se een uitgemaakte zaak wat het uiteindelijke antwoord gaat zijn. De kandidaat wordt hierbij hartelijk uitgenodigd een eigen, zelfstandige propositie te formuleren, waarbij aantoonbaar óók relevante en courante werkervaring zichtbaar wordt gemaakt.
Ter inspiratie delen we alvast een pril eerste begin van wat we gaan realiseren. Gitlab repo met issues én een content kalender.

Wensen
Kennis en ervaring met cryptografie en/of distributed systems
Afgeronde HBO of universitaire opleiding Informatica/ Computer Science / Media Technologie. Aanvullende opleiding gericht op UX.
Kennis of ervaring met een of meerdere van de relevantetechnieken

Open Regels (open-regels.nl) 
Issues · Discipl / regels.overheid.nl / regels.overheid.nl · GitLab
Focalboard (mattermost-regels.nl)


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Introductie
ICTU en Discipl

ICTU werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties.
Nieuwe technische ontwikkelingen hebben grote invloed op de overheid. Op haar manier van werken, maar ook op de verhouding tussen overheid en maatschappij. Dat vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. En om nieuwe (digitale) omgevingen die dat mogelijk maken. ICTU heeft zo’n omgeving ontwikkeld: het DIStributed Collaborative Information Platform (Discipl). Het is een ambitie waarin samenwerking met overheden, wetenschappelijke organisaties en andere deskundige partners aan innovatieve oplossingen centraal staat. Samen onderzoeken we oplossingen voor hedendaagse vraagstukken waarbij we het niet schuwen om de grenzen van de bestaande juridische normen en kaders op te zoeken.
We nodigen publieke én private partijen uit mee te helpen bouwen aan publieke dienstverlening van de toekomst, binnen een open source ecosysteem en volgens Discipl uitgangspunten en principes.
Een nieuw project waar Discipl nu aan werkt is: regels.overheid.nl. Dit wordt gefinancierd door het programma Innovatie in Dienstverlening van het ministerie van BZK. Op open-regels.nl tenslotte, is alvast een eerste idee gepubliceerd van wat zoal de bedoeling is.
Inzicht in regels is een recht
Terwijl de wet- en regelgeving volledig publiek toegankelijk is wetten.overheid.nl, en ook steeds meer overheidsgegevens beschikbaar komen voor publiek hergebruik data.overheid.nl, zijn de regels die de overheid gebruikt nauwelijks transparant of publiek toegankelijk. Om de beslissingen van de overheid te kunnen uitleggen en controleren is het nodig om het treintje van wet- en regelgeving naar de weergave in regels, en naar gegevens en systemen te kunnen volgen.
Een aantal overheden werkt aan het publiceren van de regels die zij nu intern gebruiken om systemen te ontwikkelen en beheren. Verschillende gemeenten publiceren hun regels al of willen dit gaan doen.
Het is handig als overheden hun regels niet alleen zelf publiceren, maar deze ook centraal vindbaar maken en met elkaar afstemmen welke begrippen en structuren in de regels worden gebruikt. Idealiter komt er een centrale vindplaats waar deze regels zijn te doorzoeken. Een vindplaats vergelijkbaar met wetten.overheid.nl voor de wetgeving of data.overheid.nl voor gegevens-bronnen van de overheid.

Regels tussen wetgeving en algoritme
Uitvoeringsorganisaties en gemeenten vertalen wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid (de invulling of interpretatie van de wet- en regelgeving) naar regels. Die regels worden gebruikt voor de ontwikkeling van slimme toepassingen en systemen, die werken met gegevens uit verschillende bronnen. Regels vormen daarmee een brug tussen twee moeilijk leesbare en complexe overheidsproducten: de wet- en regelgeving en de ICT-systemen van de uitvoerende overheid. Op basis van die regels en a.d.h.v. die systemen nemen uitvoeringsorganisaties en gemeenten besluiten over burgers.
Met regels.overheid.nl creëren we een centrale vindplaats waar regels zijn te doorzoeken. Om zodoende meer transparant en inzichtelijk te maken op basis van welke regels overheden en uitvoeringsorganisaties besluiten nemen en welke specifieke regels voor een burger gelden.

Voor dit project regels.overheid.nl is ICTU op zoek naar 1 Full Stack Developer.
Inzet 1 Full Stack Developer: 36 uur per week.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden vinden in principe plaats te Den Haag. ICTU en het Discipl team werken hybride. Dit houdt in dat de werkzaamheden ook deels vanuit huis uitgevoerd kunnen worden.

Gewenste profiel
De kandidaat is een software ontwikkelaar pur sang met een gedegen technische achtergrond die gewend is in een multidisciplinair team te opereren. Hij/zij is in staat vanuit technische en inhoudelijke kennis een bijdrage c.q. ondersteuning te verlenen aan de verschillende teamactiviteiten zoals ontwerp, technisch onderzoek c.q. analyse, onderhoud en ontwikkeling van de systemen, incl. build & test automation. De kandidaat beschikt daarom over goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk en heeft een goede technische achtergrond in het gebruik van de gevraagde methoden en technieken.
We vragen een (hands-on) oplossingen-mentaliteit met een sterke wil om nieuwe dingen te leren en eigen te maken en acteren met een grote mate van zelfstandigheid met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van hun deelactiviteiten. Onderwerpen als Privacy, Compliance by Design, SSI, AI en open source zijn thema’s waar de kandidaat zich graag voor inzet.

Competenties
Technisch sterk, spreken heldere taal, hands-on, analytisch, doorpakker, team-player, proactief, communicatief, gedreven, flexibel.

Eisen
De technologie stack die wij gaan gebruiken voor de realisatie van regels.overheid.nl staat nog niet vast. Daarom vragen we ook niet om het bekende lijstje van relevante werkervaring maar veel meer een persoonlijke invulling van de ambitie zoals hiervoor geformuleerd.
Een voor de hand liggende keuze lijken Drupal/PHP of ASP.NET maar signalen van experts uit de Code for NL community doen vermoeden dat er intelligenter keuzes te maken zijn. Denk dan aan:
•    Django + React, een stack die developer.overheid.nl gebruikt.
•    Remix
•    Wordpress icm plugins (PHP) zoals openwebconcept.nl toepast
•    Ckan python dat oa achter data.utrecht.nl zit
•    Maar ook ideeën als (bijna) een online IDE voor regels, die dan als API benaderbaar zijn komen voorbij.
Kortom, het is nog niet per se een uitgemaakte zaak wat het uiteindelijke antwoord gaat zijn. De kandidaat wordt hierbij hartelijk uitgenodigd een eigen, zelfstandige propositie te formuleren, waarbij aantoonbaar óók relevante en courante werkervaring zichtbaar wordt gemaakt.
Ter inspiratie delen we alvast een pril eerste begin van wat we gaan realiseren. Gitlab repo met issues én een content kalender.

Wensen
Kennis en ervaring met cryptografie en/of distributed systems
Afgeronde HBO of universitaire opleiding Informatica/ Computer Science / Media Technologie. Aanvullende opleiding gericht op UX.
Kennis of ervaring met een of meerdere van de relevantetechnieken

Open Regels (open-regels.nl) 
Issues · Discipl / regels.overheid.nl / regels.overheid.nl · GitLab
Focalboard (mattermost-regels.nl)


De recruiter

Celine Correia

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(0)88 – 018 26 10
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center