Opdrachten

Stichting ICTU Junior Adviseur

Junior Adviseur

Info

Functie

Junior Adviseur

Locatie

Den Haag

Uren per week

8 uren per week

Looptijd

29.05.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

108783

Sluitingsdatum

date-icon23.05.2022 clock-icon10:05

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Inleiding en context van de opdracht
ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

VWS heeft in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen binnen de Medisch Specialistisch zorg (MSz) het programma Uitkomstgerichte zorg opgestart. Dit programma loopt van 2018 tot en met 2022 en kent een viertal actielijnen:
1.    Inzicht in uitkomsten, getrokken door de FMS
2.    Samen beslissen, getrokken door de Patiëntenfederatie
3.    Anders organiseren en betalen, getrokken door Zorgverzekeraars NL
4.    ICT en Toegankelijkheid, getrokken door VWS.
Daarnaast is er een flankerend spoor voor Leren en Veranderen (Veranderaanpak en Kennisagenda).

Actielijn 4 is gericht op betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie en moet in 2022 leiden tot de volgende resultaten:
a.    Inrichtingsprincipes voor de gewenste toekomstige inrichting van dataverzameling en – uitwisseling voor uitkomsten die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) ook is aangetoond;
b.    Ontwerpeisen voor generieke data-elementen (afgestemd op ZIBs) voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets;
c.    Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’/ zorginformatiebouwstenen
d.    Terugkoppeling van patiënt-gerapporteerde uitkomsten via PGO of anderszins communicatiekanaal naar patiënten
e.    Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen
f.    Loket voor implementatie ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak, het UZ loket)
g.    Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad)
h.    Borgen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling” in de zorg.

Kortom: De doelstelling van lijn 4 binnen het programma Uitkomstgerichte zorg (UZ) is om de technische kaders en randvoorwaarden te scheppen voor het digitaal beschikbaar maken van informatie afkomstig vanuit de door het programma ontwikkelde sets aan uitkomstindicatoren. Qua aanpak wordt er in een Proof of Concept (PoC I) en Proof of Implementability (PoC II) voorzien om de uitkomstindicatoren zoals opgesteld in lijn 1 te toetsen in de praktijk en de resultaten terug te geven aan lijn 1 en overige programmaonderdelen. PoC I is een technische beproeving rondom het verzamelen en terugkoppelen van een aandoening specifieke uitkomstenset met hierin klinische en patiëntgerapporteerde data. De invulling van PoC II wordt nader bepaald op basis van de voorbereidingen en uitvoering van PoC I en zal zich meer richten op de mate van opschaalbaarheid en voorbereiding van implementatie.

In 2022 werkt ICTU, in samenwerking met Nicitz, aan het beproeven en uitwerken van concrete use-cases met het zorgveld om de implementatie van uitkomstgerichte zorg voor te bereiden.

Rolbeschrijving Adviseur
Voor dit project zoeken we een junior adviseur met ervaring op het gebied van Uitkomstgerichte Zorg of vergelijkbare projecten. De bedoeling is om als junior adviseur een bijdrage te leveren aan Deeltraject 3: Uniform coderingssysteem PROM’s en aan Deeltraject 1: Gestructureerde vastlegging. Daarnaast zal ook inzet worden gevraagd bij het in kaart brengen van andere programma’s die die van invloed zijn op Lijn 4.


Gewenste profiel
Profielbeschrijving
De voorkeur gaat uit naar een junior adviseur die al ervaring heeft in het zorgdomein.

Kennis en vaardigheden
•    Kennis en ervaring in het zorglandschap
•    Kennis en ervaring met het werken in grote projecten.

Soft skills
De junior adviseur die wij zoeken kan:
•    Workshops helpen voorbereiden en ondersteunen in de uitvoering
•    Uitwerken van inventarisaties en rapportages
•    Inzichtelijke maken van (tussentijdse) resultaten.

Eisen
1.    Aantoonbare ervaring met werken in zorgprojecten
2.    Aantoonbare ervaring in samenwerking met partijen met tegengestelde belangen.

Wensen
Kennis en ervaring met Uitkomstgerichte zorg of vergelijkbare projecten
Ervaring met het voorbereiden van en ondersteunen bij workshops 
Ervaring met het uitwerken van inventarisaties en rapportages
Ervaring met het inzichtelijk maken van (tussentijdse) resultaten.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Inleiding en context van de opdracht
ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU realiseert concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven.

VWS heeft in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen binnen de Medisch Specialistisch zorg (MSz) het programma Uitkomstgerichte zorg opgestart. Dit programma loopt van 2018 tot en met 2022 en kent een viertal actielijnen:
1.    Inzicht in uitkomsten, getrokken door de FMS
2.    Samen beslissen, getrokken door de Patiëntenfederatie
3.    Anders organiseren en betalen, getrokken door Zorgverzekeraars NL
4.    ICT en Toegankelijkheid, getrokken door VWS.
Daarnaast is er een flankerend spoor voor Leren en Veranderen (Veranderaanpak en Kennisagenda).

Actielijn 4 is gericht op betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie en moet in 2022 leiden tot de volgende resultaten:
a.    Inrichtingsprincipes voor de gewenste toekomstige inrichting van dataverzameling en – uitwisseling voor uitkomsten die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) ook is aangetoond;
b.    Ontwerpeisen voor generieke data-elementen (afgestemd op ZIBs) voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets;
c.    Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’/ zorginformatiebouwstenen
d.    Terugkoppeling van patiënt-gerapporteerde uitkomsten via PGO of anderszins communicatiekanaal naar patiënten
e.    Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen
f.    Loket voor implementatie ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak, het UZ loket)
g.    Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad)
h.    Borgen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling” in de zorg.

Kortom: De doelstelling van lijn 4 binnen het programma Uitkomstgerichte zorg (UZ) is om de technische kaders en randvoorwaarden te scheppen voor het digitaal beschikbaar maken van informatie afkomstig vanuit de door het programma ontwikkelde sets aan uitkomstindicatoren. Qua aanpak wordt er in een Proof of Concept (PoC I) en Proof of Implementability (PoC II) voorzien om de uitkomstindicatoren zoals opgesteld in lijn 1 te toetsen in de praktijk en de resultaten terug te geven aan lijn 1 en overige programmaonderdelen. PoC I is een technische beproeving rondom het verzamelen en terugkoppelen van een aandoening specifieke uitkomstenset met hierin klinische en patiëntgerapporteerde data. De invulling van PoC II wordt nader bepaald op basis van de voorbereidingen en uitvoering van PoC I en zal zich meer richten op de mate van opschaalbaarheid en voorbereiding van implementatie.

In 2022 werkt ICTU, in samenwerking met Nicitz, aan het beproeven en uitwerken van concrete use-cases met het zorgveld om de implementatie van uitkomstgerichte zorg voor te bereiden.

Rolbeschrijving Adviseur
Voor dit project zoeken we een junior adviseur met ervaring op het gebied van Uitkomstgerichte Zorg of vergelijkbare projecten. De bedoeling is om als junior adviseur een bijdrage te leveren aan Deeltraject 3: Uniform coderingssysteem PROM’s en aan Deeltraject 1: Gestructureerde vastlegging. Daarnaast zal ook inzet worden gevraagd bij het in kaart brengen van andere programma’s die die van invloed zijn op Lijn 4.


Gewenste profiel
Profielbeschrijving
De voorkeur gaat uit naar een junior adviseur die al ervaring heeft in het zorgdomein.

Kennis en vaardigheden
•    Kennis en ervaring in het zorglandschap
•    Kennis en ervaring met het werken in grote projecten.

Soft skills
De junior adviseur die wij zoeken kan:
•    Workshops helpen voorbereiden en ondersteunen in de uitvoering
•    Uitwerken van inventarisaties en rapportages
•    Inzichtelijke maken van (tussentijdse) resultaten.

Eisen
1.    Aantoonbare ervaring met werken in zorgprojecten
2.    Aantoonbare ervaring in samenwerking met partijen met tegengestelde belangen.

Wensen
Kennis en ervaring met Uitkomstgerichte zorg of vergelijkbare projecten
Ervaring met het voorbereiden van en ondersteunen bij workshops 
Ervaring met het uitwerken van inventarisaties en rapportages
Ervaring met het inzichtelijk maken van (tussentijdse) resultaten.


De recruiter

Celine Correia

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(0)88 – 018 26 10
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center