Opdrachten

Stichting ICTU Senior Adviseur Strategie Implementatie

Senior Adviseur Strategie Implementatie

Info

Functie

Senior Adviseur Strategie Implementatie

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.10.2022 - 30.03.2023

Opdrachtnummer

121466

Sluitingsdatum

date-icon12.10.2022 clock-icon13:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)

DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Taakomschrijving
Over ICTU
ICTU werkt aan een betere digitale overheid.
Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen.

Programma Realisatie IBDS
Verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven staat centraal in de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), die in november 2021 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Digitalisering en datagedreven werken hebben een grote impact op de samenleving. Het biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om bij te dragen aan het bereiken van maatschappelijke opgaven en de dienstverlening van de overheid te verbeteren, maar brengt ook risico’s voor publieke waarden met zich mee. Daarom zet de IBDS in op het benutten van de potentie van data, op een manier dat de publieke waarden worden geborgd. De IBDS is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en koepels van medeoverheden. Hiermee is een ambitieuze stap gezet vanuit het overheidsbrede databeleid, met een stip op de horizon voor 2025.

Het programma IBDS wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK, binnen de directie Digitale Samenleving, team publieke waarden, data en algoritmen. De uitvoering en sturing van het programma gebeurt zo interbestuurlijk mogelijk. ICTU ondersteunt BZK bij het uitvoeren van verschillende projecten binnen het programma en verzorgt de programma brede ondersteuning.

Fasering van het programma
In 2022 is gestart met het programma IBDS om ‘van de kant’ te komen om de ambities uit de IBDS te realiseren. Inmiddels is de opschaling ingezet om vanaf 2023 door te pakken met een meerjarig perspectief. Om vanuit de strategie en visie IBDS de vertaling te maken naar een meerjarig programma, waarin een doelgerichte aanpak met behalen van kort cyclische resultaten centraal staat willen we ons laten begeleiden bij het proces om hiertoe te komen, waarbij vele partijen betrokken moeten worden om met elkaar de nodige stappen te kunnen zetten voor de komende jaren.

Senior Adviseur Strategie Implementatie en tevens procesbegeleider
Van de Senior Adviseur verwachten wij meerjarige kennis en kunde op het vlak van Strategie Implementatie. Daar waar veel strategieën stranden is het van groot belang dat juist de IBDS tot executie komt met duidelijke doelen en aanpak voor de komende jaren.
De Senior Adviseur moet in staat zijn om vanuit het vakgebied Strategie Implementatie juist die accenten te leggen die van belang zijn om executie van strategie te laten slagen. Waarbij diegene oog moet hebben voor de vele betrokken partijen en in staat moet zijn om politieke belangen die spelen in het oog te houden en mee te wegen. Hij/zij moet in staat zijn om het programmateam en betrokken partners te begeleiden in het opzetten van een stevig fundament voor een meerjarig groot programma. Het gemeenschappelijke doel, concretisering van de (deel)opgaven en samenhang tussen de opdrachten (het programma is meer dan de som der delen) is daarbij voor ons van groot belang. 

Ondertussen is het programma wel al ‘van de kant aan het komen’. Onderdeel van de opdracht is dus ook om dat wat loopt te integreren/mee te nemen in de strategie implementatie. We zijn op zoek naar iemand die meters heeft gemaakt in het vakgebied en vanuit zijn/haar kennis en kunde op bestuurlijk en strategisch niveau kan opereren en liefst een autoriteit is in wat hij/zij doet. Interactie met en toelichting geven aan (topambtelijke) bestuurders zal onderdeel zijn van de werkzaamheden. 

Overigens kunnen we ons voorstellen dat gevraagde niet direct in profiel van één persoon past, dan wel gevraagde bij meerdere personen past. Daartoe kan in duo op de uitvraag gereageerd worden. We zoeken wel naar aantoonbare ervaring bij meerdere organisaties toegepast voor langere tijdsduur.

Van belang is creativiteit, buiten gebaande paden denkend, enthousiasmerend om gewenste beweging op diverse manieren in gang te zetten, waarbij creëren en behouden van draagvlak bij de vele betrokken partijen/personen van belang is.

We zijn op zoek naar iemand die zowel flexibel kan (mee)bewegen als standvastig is/kan zijn en om weet te gaan met de vele belangen die spelen. De kandidaat brengt ruime ervaring op strategisch niveau mee om te kunnen onderscheiden. Hij/zij moet goed kunnen omgaan met mensen binnen en buiten het programma; energiek, enthousiast en op originele wijze opereren. Belangrijke competenties van de kandidaat zijn analytisch sterk, onafhankelijk en leiderschap binnen en buiten de programmaorganisatie.

Gewenste profiel
Wij zoeken een collega die:
o    Expert is op het gebied van Strategie Implementatie
o    WO werk/denk niveau heeft en beschikt over meerjarige relevante en aantoonbare ervaring in een dergelijke functie
o    Aantoonbaar communicatief sterk is, in woord en geschrift;
o    In staat is op Strategisch en Hoog Politiek/Bestuurlijk niveau te communiceren;
o    Begrip heeft voor de uitdaging waarvoor de diverse betrokken partijen staan;
o    Een netwerk heeft in het vakgebied, in staat is snel een netwerk te bouwen en onderhouden met betrokken partijen bij de IBDS;

o    Zelfstandig en flexibel is en een goede aansluiting heeft met het team.
o    Aantoonbaar in staat is verschillende partijen te verbinden;
o    Aantoonbare ervaring heeft met executie van meerjarige strategieën in complexe bestuurlijke omgeving waar vele partijen bij betrokken zijn.
o    Wetenschappelijke ervaring met link naar academische wereld is een pré

Gevraagde competenties:
•    Projectmatig werken
•    Analyserend vermogen
•    Politiek/Bestuurlijke sensitiviteit
•    Samenwerken
•    Luisteren
•    Omgevingsbewustzijn
•    Resultaatgericht
•    Zelfstandig
•    Stressbestendig

Eisen
•    WO werk/denk niveau en opleiding passend bij profiel;
•    Minimaal 10 jaar relevante en aantoonbare ervaring met Strategie Implementatie en procesbegeleiding.
•    Aantoonbare ervaring met het opereren op strategisch en bestuurlijk niveau.
•    Aantoonbare Internationale ervaring met het begeleiden van Strategie Implementatie in bestuurlijk complexe organisatie en/of omgevingen, bij voorkeur ook in de Non Profit Sector.

Wensen
Aantoonbare ervaring met Strategie Implementatie en procesbegeleiding.
Aantoonbare ervaring met begeleiden van complexe vraagstukken en teams.
Aantoonbare ervaring op bestuurlijk en strategisch niveau.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)

DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Taakomschrijving
Over ICTU
ICTU werkt aan een betere digitale overheid.
Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen.

Programma Realisatie IBDS
Verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven staat centraal in de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), die in november 2021 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Digitalisering en datagedreven werken hebben een grote impact op de samenleving. Het biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om bij te dragen aan het bereiken van maatschappelijke opgaven en de dienstverlening van de overheid te verbeteren, maar brengt ook risico’s voor publieke waarden met zich mee. Daarom zet de IBDS in op het benutten van de potentie van data, op een manier dat de publieke waarden worden geborgd. De IBDS is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en koepels van medeoverheden. Hiermee is een ambitieuze stap gezet vanuit het overheidsbrede databeleid, met een stip op de horizon voor 2025.

Het programma IBDS wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK, binnen de directie Digitale Samenleving, team publieke waarden, data en algoritmen. De uitvoering en sturing van het programma gebeurt zo interbestuurlijk mogelijk. ICTU ondersteunt BZK bij het uitvoeren van verschillende projecten binnen het programma en verzorgt de programma brede ondersteuning.

Fasering van het programma
In 2022 is gestart met het programma IBDS om ‘van de kant’ te komen om de ambities uit de IBDS te realiseren. Inmiddels is de opschaling ingezet om vanaf 2023 door te pakken met een meerjarig perspectief. Om vanuit de strategie en visie IBDS de vertaling te maken naar een meerjarig programma, waarin een doelgerichte aanpak met behalen van kort cyclische resultaten centraal staat willen we ons laten begeleiden bij het proces om hiertoe te komen, waarbij vele partijen betrokken moeten worden om met elkaar de nodige stappen te kunnen zetten voor de komende jaren.

Senior Adviseur Strategie Implementatie en tevens procesbegeleider
Van de Senior Adviseur verwachten wij meerjarige kennis en kunde op het vlak van Strategie Implementatie. Daar waar veel strategieën stranden is het van groot belang dat juist de IBDS tot executie komt met duidelijke doelen en aanpak voor de komende jaren.
De Senior Adviseur moet in staat zijn om vanuit het vakgebied Strategie Implementatie juist die accenten te leggen die van belang zijn om executie van strategie te laten slagen. Waarbij diegene oog moet hebben voor de vele betrokken partijen en in staat moet zijn om politieke belangen die spelen in het oog te houden en mee te wegen. Hij/zij moet in staat zijn om het programmateam en betrokken partners te begeleiden in het opzetten van een stevig fundament voor een meerjarig groot programma. Het gemeenschappelijke doel, concretisering van de (deel)opgaven en samenhang tussen de opdrachten (het programma is meer dan de som der delen) is daarbij voor ons van groot belang. 

Ondertussen is het programma wel al ‘van de kant aan het komen’. Onderdeel van de opdracht is dus ook om dat wat loopt te integreren/mee te nemen in de strategie implementatie. We zijn op zoek naar iemand die meters heeft gemaakt in het vakgebied en vanuit zijn/haar kennis en kunde op bestuurlijk en strategisch niveau kan opereren en liefst een autoriteit is in wat hij/zij doet. Interactie met en toelichting geven aan (topambtelijke) bestuurders zal onderdeel zijn van de werkzaamheden. 

Overigens kunnen we ons voorstellen dat gevraagde niet direct in profiel van één persoon past, dan wel gevraagde bij meerdere personen past. Daartoe kan in duo op de uitvraag gereageerd worden. We zoeken wel naar aantoonbare ervaring bij meerdere organisaties toegepast voor langere tijdsduur.

Van belang is creativiteit, buiten gebaande paden denkend, enthousiasmerend om gewenste beweging op diverse manieren in gang te zetten, waarbij creëren en behouden van draagvlak bij de vele betrokken partijen/personen van belang is.

We zijn op zoek naar iemand die zowel flexibel kan (mee)bewegen als standvastig is/kan zijn en om weet te gaan met de vele belangen die spelen. De kandidaat brengt ruime ervaring op strategisch niveau mee om te kunnen onderscheiden. Hij/zij moet goed kunnen omgaan met mensen binnen en buiten het programma; energiek, enthousiast en op originele wijze opereren. Belangrijke competenties van de kandidaat zijn analytisch sterk, onafhankelijk en leiderschap binnen en buiten de programmaorganisatie.

Gewenste profiel
Wij zoeken een collega die:
o    Expert is op het gebied van Strategie Implementatie
o    WO werk/denk niveau heeft en beschikt over meerjarige relevante en aantoonbare ervaring in een dergelijke functie
o    Aantoonbaar communicatief sterk is, in woord en geschrift;
o    In staat is op Strategisch en Hoog Politiek/Bestuurlijk niveau te communiceren;
o    Begrip heeft voor de uitdaging waarvoor de diverse betrokken partijen staan;
o    Een netwerk heeft in het vakgebied, in staat is snel een netwerk te bouwen en onderhouden met betrokken partijen bij de IBDS;

o    Zelfstandig en flexibel is en een goede aansluiting heeft met het team.
o    Aantoonbaar in staat is verschillende partijen te verbinden;
o    Aantoonbare ervaring heeft met executie van meerjarige strategieën in complexe bestuurlijke omgeving waar vele partijen bij betrokken zijn.
o    Wetenschappelijke ervaring met link naar academische wereld is een pré

Gevraagde competenties:
•    Projectmatig werken
•    Analyserend vermogen
•    Politiek/Bestuurlijke sensitiviteit
•    Samenwerken
•    Luisteren
•    Omgevingsbewustzijn
•    Resultaatgericht
•    Zelfstandig
•    Stressbestendig

Eisen
•    WO werk/denk niveau en opleiding passend bij profiel;
•    Minimaal 10 jaar relevante en aantoonbare ervaring met Strategie Implementatie en procesbegeleiding.
•    Aantoonbare ervaring met het opereren op strategisch en bestuurlijk niveau.
•    Aantoonbare Internationale ervaring met het begeleiden van Strategie Implementatie in bestuurlijk complexe organisatie en/of omgevingen, bij voorkeur ook in de Non Profit Sector.

Wensen
Aantoonbare ervaring met Strategie Implementatie en procesbegeleiding.
Aantoonbare ervaring met begeleiden van complexe vraagstukken en teams.
Aantoonbare ervaring op bestuurlijk en strategisch niveau.

De recruiter

Celine Correia

Myler

Deel deze opdracht