Opdrachten

Stichting ICTU Stafadviseur IV

Stafadviseur IV

Info

Functie

Stafadviseur IV

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

19.02.2024 - 30.12.2024

Opdrachtnummer

153528

Sluitingsdatum

date-icon16.02.2024 clock-icon13:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Je bezit expertise op het gebied van procesmanagement en hebt uitgebreide ervaring in het opstellen van IV-continuïteitsplannen en het organiseren van bewustwordingscampagnes. Daarnaast heb je een achtergrond in informatiemanagement en ben je vertrouwd met IT-servicebeheer en continuïteitsmanagement. Kennis van de bedrijfsvoering van Defensie is een pré, maar je bent ook in staat om deze kennis snel eigen te maken. Je past je ervaring en kennis toe om bij te dragen aan de genoemde trajecten, waarbij je de Staf KMar cluster IV ontlast en ondersteunt waar mogelijk. Je weet je boodschap effectief over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk, en hebt de vaardigheid om dit ook visueel op strategisch en tactisch niveau te doen. Je bent vertrouwd met zowel de taal van zowel de business als die van de techniek en hebt tastbare bijdragen geleverd en hands-on praktijkervaring opgedaan met bedrijfscontinuïteitsplanning.

Verder:

 • Bezit je ten minste een afgeronde HBO-opleiding in bedrijfskunde, informatiemanagement of een vergelijkbare richting.
 • Heb je minimaal 1,5 jaar werkervaring op het gebied van Business Continuity Management en ben je bekend met de ISO22301-standaard.
 • Ben je bedreven in projectmatig werken en staat resultaatgerichtheid bij jou voorop.
 • Beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en ben je sociaal vaardig.
 • Heb je inzicht in bestuurlijke verhoudingen en ben je bedreven in het betrekken van belanghebbenden.
 • Bezit je ervaring binnen de overheid.
 • Heb je aantoonbare interesse in het veiligheidsdomein.


Behoefte aan inzet:

 • Voor deze positie is een veiligheidsonderzoek (B) vereist, dat na het gesprek met de opdrachtgever zal worden aangevraagd (zie: www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek).
 • De werkbelasting bedraagt maximaal 36 uur en minimaal 32 uur per week, startend zo spoedig mogelijk (direct na goedkeuring van het veiligheidsonderzoek) tot en met 30 juni 2024 met een optie voor verlenging, met mogelijk perspectief op verlenging.
 • De werklocatie is niet alleen beperkt tot Den Haag, maar kan ook elders in het land zijn, gezien het accent op de operationele processen en de informatieverstrekking van de KMar.
 • Thuiswerken afhankelijk van de werkzaamheden en in overleg met de leidinggevende, eveneens een mogelijkheid.

Achtergrond opdracht
ICTU is op zoek naar een stafadviseur Informatievoorziening (IV) Continuïteit voor de afdeling Staf/IV van de Koninklijke Marechaussee (KMar). ICTU zet zich in voor een verbetering van de digitale overheid via diverse projecten en programma's, zoals te vinden op www.ictu.nl. Een van deze initiatieven is het Team Strategische Vraagstukken voor de Koninklijke Marechaussee (verder aangeduid als KMar). Dit multidisciplinaire ICTU-team adviseert niet alleen over strategische vraagstukken, maar fungeert ook als sparringpartner voor de Staf/IV van de KMar. De stafadviseur IV Continuïteit opereert vanuit het ICTU-team ten behoeve van de afdeling Staf KMar cluster IV, een militaire dienst onder het ministerie van Defensie (raadpleeg ook www.defensie.nl/organisatie/marechaussee). Als politieorganisatie met een militaire status is de KMar een unieke partner in de bestrijding van criminaliteit, waarbij opsporing een van de voornaamste instrumenten is die de KMar hanteert.

Algemene omschrijving van de functie: Als operationele organisatie draagt de KMar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de staat in diverse vitale processen. Business Continuity Management (BCM) is een proces dat door de KMar wordt toegepast om zich te beschermen tegen ontwrichtende gebeurtenissen die de bedrijfsactiviteiten kunnen verstoren, zoals cyberaanvallen, natuurrampen, technische storingen en andere onvoorziene situaties. Het doel is niet alleen gericht op bescherming, maar ook op het minimaliseren van de kans op dergelijke gebeurtenissen en het waarborgen van het vermogen van de organisatie om volledig te herstellen na een incident. Hierbij wordt gestreefd naar het beperken van de impact op de bedrijfsvoering. BCM is nauw verbonden met de veerkracht van de organisatie. IV-continuïteit is een onderdeel van het grotere BCM. IV-continuïteit omvat zowel preventieve als reactieve maatregelen die de KMar implementeert om ervoor te zorgen dat de informatie blijft stromen, zodat processen operationeel blijven in geval van verstoringen in de reguliere dienstverlening. IV-continuïteit richt zich op het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die door de organisatie wordt gebruikt, zowel in fysieke documenten als digitale gegevens.

De stafadviseur IV Continuïteit neemt het voortouw samen met collega's uit de operatie in het doorlopen van een gestructureerde reeks stappen en activiteiten. Dit omvat niet alleen een diepgaande risicoanalyse, maar ook het identificeren van kritieke bedrijfsprocessen. Daarnaast zal de focus liggen op het actief ontwikkelen van gedegen plannen voor bedrijfscontinuïteit en herstel met de nadruk op de informatiestromen. In aanvulling hierop speelt het creëren van bewustwording omtrent IV-continuïteit een cruciale rol binnen de organisatie. Het is niet alleen een kwestie van inzicht vergaren, maar ook van het actief bevorderen van een cultuur waarin de waarde van IV-continuïteit wordt erkend en begrepen door alle medewerkers. Hierbij wordt verwacht dat de uitvoering van deze opdracht

Eisen

 • Minimaal een HBO-opleiding in bedrijfskunde, informatiemanagement of een vergelijkbare studierichting.
 • Je hebt minimaal 1,5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van Business Continuity Management en bent bekend met de ISO22301-standaard.
 • Minimaal 1,5 jaar ervaring in werken binnen overheidsprojecten.
 • Wensen

 • Ervaring met bedrijfscontinuïteitsplanning
 • Ervaring met bewustwordingscampagnes
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden (schriftelijk, mondeling en visualisatie)
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bedrijfsgegevens

  Bedrijfs gegevens

  Stichting ICTU

  Rolomschrijving en taakafspraken

  Opdrachtomschrijving
  Je bezit expertise op het gebied van procesmanagement en hebt uitgebreide ervaring in het opstellen van IV-continuïteitsplannen en het organiseren van bewustwordingscampagnes. Daarnaast heb je een achtergrond in informatiemanagement en ben je vertrouwd met IT-servicebeheer en continuïteitsmanagement. Kennis van de bedrijfsvoering van Defensie is een pré, maar je bent ook in staat om deze kennis snel eigen te maken. Je past je ervaring en kennis toe om bij te dragen aan de genoemde trajecten, waarbij je de Staf KMar cluster IV ontlast en ondersteunt waar mogelijk. Je weet je boodschap effectief over te brengen, zowel mondeling als schriftelijk, en hebt de vaardigheid om dit ook visueel op strategisch en tactisch niveau te doen. Je bent vertrouwd met zowel de taal van zowel de business als die van de techniek en hebt tastbare bijdragen geleverd en hands-on praktijkervaring opgedaan met bedrijfscontinuïteitsplanning.

  Verder:

  • Bezit je ten minste een afgeronde HBO-opleiding in bedrijfskunde, informatiemanagement of een vergelijkbare richting.
  • Heb je minimaal 1,5 jaar werkervaring op het gebied van Business Continuity Management en ben je bekend met de ISO22301-standaard.
  • Ben je bedreven in projectmatig werken en staat resultaatgerichtheid bij jou voorop.
  • Beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en ben je sociaal vaardig.
  • Heb je inzicht in bestuurlijke verhoudingen en ben je bedreven in het betrekken van belanghebbenden.
  • Bezit je ervaring binnen de overheid.
  • Heb je aantoonbare interesse in het veiligheidsdomein.


  Behoefte aan inzet:

  • Voor deze positie is een veiligheidsonderzoek (B) vereist, dat na het gesprek met de opdrachtgever zal worden aangevraagd (zie: www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-inlichtingen-en-veiligheid/veiligheidsonderzoek).
  • De werkbelasting bedraagt maximaal 36 uur en minimaal 32 uur per week, startend zo spoedig mogelijk (direct na goedkeuring van het veiligheidsonderzoek) tot en met 30 juni 2024 met een optie voor verlenging, met mogelijk perspectief op verlenging.
  • De werklocatie is niet alleen beperkt tot Den Haag, maar kan ook elders in het land zijn, gezien het accent op de operationele processen en de informatieverstrekking van de KMar.
  • Thuiswerken afhankelijk van de werkzaamheden en in overleg met de leidinggevende, eveneens een mogelijkheid.

  Achtergrond opdracht
  ICTU is op zoek naar een stafadviseur Informatievoorziening (IV) Continuïteit voor de afdeling Staf/IV van de Koninklijke Marechaussee (KMar). ICTU zet zich in voor een verbetering van de digitale overheid via diverse projecten en programma's, zoals te vinden op www.ictu.nl. Een van deze initiatieven is het Team Strategische Vraagstukken voor de Koninklijke Marechaussee (verder aangeduid als KMar). Dit multidisciplinaire ICTU-team adviseert niet alleen over strategische vraagstukken, maar fungeert ook als sparringpartner voor de Staf/IV van de KMar. De stafadviseur IV Continuïteit opereert vanuit het ICTU-team ten behoeve van de afdeling Staf KMar cluster IV, een militaire dienst onder het ministerie van Defensie (raadpleeg ook www.defensie.nl/organisatie/marechaussee). Als politieorganisatie met een militaire status is de KMar een unieke partner in de bestrijding van criminaliteit, waarbij opsporing een van de voornaamste instrumenten is die de KMar hanteert.

  Algemene omschrijving van de functie: Als operationele organisatie draagt de KMar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de staat in diverse vitale processen. Business Continuity Management (BCM) is een proces dat door de KMar wordt toegepast om zich te beschermen tegen ontwrichtende gebeurtenissen die de bedrijfsactiviteiten kunnen verstoren, zoals cyberaanvallen, natuurrampen, technische storingen en andere onvoorziene situaties. Het doel is niet alleen gericht op bescherming, maar ook op het minimaliseren van de kans op dergelijke gebeurtenissen en het waarborgen van het vermogen van de organisatie om volledig te herstellen na een incident. Hierbij wordt gestreefd naar het beperken van de impact op de bedrijfsvoering. BCM is nauw verbonden met de veerkracht van de organisatie. IV-continuïteit is een onderdeel van het grotere BCM. IV-continuïteit omvat zowel preventieve als reactieve maatregelen die de KMar implementeert om ervoor te zorgen dat de informatie blijft stromen, zodat processen operationeel blijven in geval van verstoringen in de reguliere dienstverlening. IV-continuïteit richt zich op het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die door de organisatie wordt gebruikt, zowel in fysieke documenten als digitale gegevens.

  De stafadviseur IV Continuïteit neemt het voortouw samen met collega's uit de operatie in het doorlopen van een gestructureerde reeks stappen en activiteiten. Dit omvat niet alleen een diepgaande risicoanalyse, maar ook het identificeren van kritieke bedrijfsprocessen. Daarnaast zal de focus liggen op het actief ontwikkelen van gedegen plannen voor bedrijfscontinuïteit en herstel met de nadruk op de informatiestromen. In aanvulling hierop speelt het creëren van bewustwording omtrent IV-continuïteit een cruciale rol binnen de organisatie. Het is niet alleen een kwestie van inzicht vergaren, maar ook van het actief bevorderen van een cultuur waarin de waarde van IV-continuïteit wordt erkend en begrepen door alle medewerkers. Hierbij wordt verwacht dat de uitvoering van deze opdracht

  Eisen

 • Minimaal een HBO-opleiding in bedrijfskunde, informatiemanagement of een vergelijkbare studierichting.
 • Je hebt minimaal 1,5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van Business Continuity Management en bent bekend met de ISO22301-standaard.
 • Minimaal 1,5 jaar ervaring in werken binnen overheidsprojecten.
 • Wensen

 • Ervaring met bedrijfscontinuïteitsplanning
 • Ervaring met bewustwordingscampagnes
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden (schriftelijk, mondeling en visualisatie)
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  De recruiter

  Celine Correia

  Myler

  Deel deze opdracht