Opdrachten

Stichting ICTU Workpackage Leader UC1

Workpackage Leader UC1

Info

Functie

Workpackage Leader UC1

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.10.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

121442

Sluitingsdatum

date-icon14.10.2022 clock-icon07:00

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Inleiding
ICTU werkt als projectorganisatie aan een betere digitale overheid voor en samen met andere overheidsorganisaties.
Begin maart 2022 is het verzoek gekomen vanuit het ministerie van BZK aan ICTU om voor het thema DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID, de LSP (Large Scale Pilot) EUDI Wallet, de Nederlandse interesse en deelname te begeleiden (BID-management). In een consortium, geleid door Frankrijk en Duitsland, is een voorstel uitgewerkt en ingediend voor EU funding (augustus 2022). Het consortium (LSP Potential) is een van de 4 consortia dat meedingt als Large Scale Pilot (LSP) voor de European Digital Identity Wallet (hierna: EUDI wallet).

Als vervolg hierop, en vooruitlopend op de gunning in december 2022, wordt ICTU gevraagd te starten met de activiteiten die verbonden zijn aan LSP potential, en daarnaast een kwartiermakersfase te starten voor het opbouwen en onderhouden van een kennis- en leernetwerk rondom de overige LSPs voor de EUDI, waarvan de uitvoeringsfase vanaf januari 2023 plaatsvindt.

Dit netwerk betreft zowel de deelnemende Nederlandse partijen aan LSP Potential (en haar departementale vertegenwoordigers), de deelnemende (publieke- en private) Nederlandse partijen aan andere consortia als overige geïnteresseerden binnen Nederland.

ICTU zet zich hierbij in op het stakeholdermanagement, het coördineren en opbouwen van het netwerk rondom de Nederlandse inbreng en het opbouwen van een kennis- en leernetwerk vanuit de overige deelnemers, zodanig dat BLSP als een actief, toegankelijk en vindbare kennis- en netwerkpartij binnen zowel de Nederlandse als Europese omgeving wordt gezien.

Het BLSP is t.b.v. bovenstaande uitwerking op zoek naar onderstaand profiel voor werkzaamheden in LSP EUDI Potential.


Gewenste profiel
De WP Leader UC1 opereert in hoge mate zelfstandig, denkt strategisch en pro-actief, is sterk in analyse en is in staat de uitkomsten op heldere wijze te verwoorden en te vertalen naar bestuurlijke relevantie. De rol behelst het kunnen optreden als een “Single point of contact/SPOC” voor UC1 namens Nederland, het coördineren van de processen rondom de Europese workpackages, waarin diverse EU-lidstaten samen met partners onderdelen van de Europese digitale overheid ontwikkelen en de doorvertaling naar NL hiervan. Hij/zij is een volwassen gesprekspartner voor de (keten)partners. Hij/zij zorgt voor inhoudelijke scherpte, zorgvuldig werk en gedegen documentatie. Daarom zal de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal, zowel mondeling als schriftelijk moeten beschikken en ervaring moeten hebben in het schrijven van bestuurlijke notities in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. Hij/zij heeft een (hands-on) oplossingen mentaliteit. Hij/zij weet zich complexe zaken snel eigen te maken en biedt structuur in een soms dynamische omgeving.

We verwachten dat de kandidaat als WP Leader UC1 minimaal 20 jaar ervaring heeft in complexe trajecten, bij voorkeur in een keten van overheidspartijen. De WP Leader UC1 heeft een proactieve houding, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De WP Leader UC1 heeft oog voor de gemeenschappelijke en verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen van ministeries, andere overheden, de EU en weet daarnaar te handelen en te communiceren.

Competenties:
•    Resultaatgericht;
•    Overtuigingskracht;
•    Proactief;
•    Verbindend;
•    Netwerken;
•    Omgevingsbewust;
•    Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
•    Netwerkvaardigheid;
•    Analyserend vermogen;
•    Nauwkeurig;
•    Zelfstandig;
•    Samenwerken;
•    Stressbestendig.

Gevraagde kennis en vaardigheden:
•    Aantoonbare relevante projectervaring in EU-projecten;
•    Affiniteit met informatiemanagement en/of informatisering bij overheden;
•    Ervaring met sturen, adviseren en begeleiden van EU-implementatietrajecten voor meerdere rijksoverheidsinstellingen, gemeenten en uitvoeringsorganisaties etc.;
•    Het vertalen van business behoefte in ICT-diensten;
•    Informatie-, applicatie- en/of IT-architectuur;
•    Kennis van en ervaring met implementatie- en/of verandermanagement;
•    Kennis van en ervaring met projectmanagement;
•    Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen van werkprocessen over verschillende bestuurslagen;
•    Kennis van en betrokkenheid bij Europese digitaliseringsinitiatieven en -projecten (en aanpalende (IT-) onderwerpen is een must;
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift.

Taken:
•    Organiseren en/of uitvoeren van impactanalyse op organisatie, beheer, processen en informatiehuishouding. Met het oog op een al dan niet op te stellen de landelijke netwerkinfrastructuur;
•    Trekker en deels ook uitvoerder van het uitwerken van use case beschrijvingen, probleemanalyses, architectuurprincipes, projectorganisaties etc.;
•    Adviseren (op strategisch niveau) m.b.t. scope en toepassingsgebied van het project (realisatie in kleinere tussenstappen);
•    Uitvoering geven aan en mee-ontwikkelen van het jaarlijkse werkplan BLSP;
•    Als Sr. Strategisch Adviseur strategisch denken/vormgeven en adviseren met het team BLSP;
•    Analyseren relevante ontwikkelingen in het EU-speelveld;
•    Het kunnen meenemen van binnenlandse en buitenlandse stakeholders (draagvlak creëren) t.a.v. van nieuwe (EU) ontwikkelingen en de landelijke te ontwikkelen aanpak;
•    Organiseren en sturen van use case ontwikkeling en uitvoering, met meerdere Europese lidstaten in de context van een Europese Large Scape Pilot.


Eisen
-    WO werk-/denk niveau;
-    Bekendheid met aanverwante Europese ontwikkelingen samenhangend met digitale identiteit (SDG-verordening, DE4A, revisie eIDAS, Europese datastrategie, etc.);
-    Heeft een uitgebreid relevant nationaal en Europees netwerk (met EU-lidstaten, dossierhouders) t.a.v. de Europese programma’s en daaraan gelinieerde programma’s EU-besluitvormingservaring in comitologie is een pré;
-    Minimaal twee jaar ervaring in internationale pilots/projecten en de vraagstukken die hierbij spelen, in het bijzonder rondom ontwikkelingen van het Once Only Principle (OOP) en Once Only Technical System (OOTS);
-    Heeft aantoonbare ervaring met sturing binnen en werken in EU-Large Scale Pilots ten aanzien van de totstandkoming en de uitvoering hiervan;
-    Minimaal 2 jaar doorlopende ervaring met Europese samenwerkingsprojecten;
-    Goede beheersing zowel mondeling als schriftelijk in de Engelse taal;
-    Per direct inzetbaar.


Wensen
Ervaring met projecten binnen Rijks- en lokale overheid of vergelijkbare organisaties.
Ervaring in Europese digitaliseringsprojecten (Large Scale Pilots)  
Ervaring met digitalisering van publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)
DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Inleiding
ICTU werkt als projectorganisatie aan een betere digitale overheid voor en samen met andere overheidsorganisaties.
Begin maart 2022 is het verzoek gekomen vanuit het ministerie van BZK aan ICTU om voor het thema DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID, de LSP (Large Scale Pilot) EUDI Wallet, de Nederlandse interesse en deelname te begeleiden (BID-management). In een consortium, geleid door Frankrijk en Duitsland, is een voorstel uitgewerkt en ingediend voor EU funding (augustus 2022). Het consortium (LSP Potential) is een van de 4 consortia dat meedingt als Large Scale Pilot (LSP) voor de European Digital Identity Wallet (hierna: EUDI wallet).

Als vervolg hierop, en vooruitlopend op de gunning in december 2022, wordt ICTU gevraagd te starten met de activiteiten die verbonden zijn aan LSP potential, en daarnaast een kwartiermakersfase te starten voor het opbouwen en onderhouden van een kennis- en leernetwerk rondom de overige LSPs voor de EUDI, waarvan de uitvoeringsfase vanaf januari 2023 plaatsvindt.

Dit netwerk betreft zowel de deelnemende Nederlandse partijen aan LSP Potential (en haar departementale vertegenwoordigers), de deelnemende (publieke- en private) Nederlandse partijen aan andere consortia als overige geïnteresseerden binnen Nederland.

ICTU zet zich hierbij in op het stakeholdermanagement, het coördineren en opbouwen van het netwerk rondom de Nederlandse inbreng en het opbouwen van een kennis- en leernetwerk vanuit de overige deelnemers, zodanig dat BLSP als een actief, toegankelijk en vindbare kennis- en netwerkpartij binnen zowel de Nederlandse als Europese omgeving wordt gezien.

Het BLSP is t.b.v. bovenstaande uitwerking op zoek naar onderstaand profiel voor werkzaamheden in LSP EUDI Potential.


Gewenste profiel
De WP Leader UC1 opereert in hoge mate zelfstandig, denkt strategisch en pro-actief, is sterk in analyse en is in staat de uitkomsten op heldere wijze te verwoorden en te vertalen naar bestuurlijke relevantie. De rol behelst het kunnen optreden als een “Single point of contact/SPOC” voor UC1 namens Nederland, het coördineren van de processen rondom de Europese workpackages, waarin diverse EU-lidstaten samen met partners onderdelen van de Europese digitale overheid ontwikkelen en de doorvertaling naar NL hiervan. Hij/zij is een volwassen gesprekspartner voor de (keten)partners. Hij/zij zorgt voor inhoudelijke scherpte, zorgvuldig werk en gedegen documentatie. Daarom zal de kandidaat over goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal, zowel mondeling als schriftelijk moeten beschikken en ervaring moeten hebben in het schrijven van bestuurlijke notities in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. Hij/zij heeft een (hands-on) oplossingen mentaliteit. Hij/zij weet zich complexe zaken snel eigen te maken en biedt structuur in een soms dynamische omgeving.

We verwachten dat de kandidaat als WP Leader UC1 minimaal 20 jaar ervaring heeft in complexe trajecten, bij voorkeur in een keten van overheidspartijen. De WP Leader UC1 heeft een proactieve houding, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De WP Leader UC1 heeft oog voor de gemeenschappelijke en verschillende (bestuurlijke, inhoudelijke en financiële) belangen van ministeries, andere overheden, de EU en weet daarnaar te handelen en te communiceren.

Competenties:
•    Resultaatgericht;
•    Overtuigingskracht;
•    Proactief;
•    Verbindend;
•    Netwerken;
•    Omgevingsbewust;
•    Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
•    Netwerkvaardigheid;
•    Analyserend vermogen;
•    Nauwkeurig;
•    Zelfstandig;
•    Samenwerken;
•    Stressbestendig.

Gevraagde kennis en vaardigheden:
•    Aantoonbare relevante projectervaring in EU-projecten;
•    Affiniteit met informatiemanagement en/of informatisering bij overheden;
•    Ervaring met sturen, adviseren en begeleiden van EU-implementatietrajecten voor meerdere rijksoverheidsinstellingen, gemeenten en uitvoeringsorganisaties etc.;
•    Het vertalen van business behoefte in ICT-diensten;
•    Informatie-, applicatie- en/of IT-architectuur;
•    Kennis van en ervaring met implementatie- en/of verandermanagement;
•    Kennis van en ervaring met projectmanagement;
•    Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen van werkprocessen over verschillende bestuurslagen;
•    Kennis van en betrokkenheid bij Europese digitaliseringsinitiatieven en -projecten (en aanpalende (IT-) onderwerpen is een must;
•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift.

Taken:
•    Organiseren en/of uitvoeren van impactanalyse op organisatie, beheer, processen en informatiehuishouding. Met het oog op een al dan niet op te stellen de landelijke netwerkinfrastructuur;
•    Trekker en deels ook uitvoerder van het uitwerken van use case beschrijvingen, probleemanalyses, architectuurprincipes, projectorganisaties etc.;
•    Adviseren (op strategisch niveau) m.b.t. scope en toepassingsgebied van het project (realisatie in kleinere tussenstappen);
•    Uitvoering geven aan en mee-ontwikkelen van het jaarlijkse werkplan BLSP;
•    Als Sr. Strategisch Adviseur strategisch denken/vormgeven en adviseren met het team BLSP;
•    Analyseren relevante ontwikkelingen in het EU-speelveld;
•    Het kunnen meenemen van binnenlandse en buitenlandse stakeholders (draagvlak creëren) t.a.v. van nieuwe (EU) ontwikkelingen en de landelijke te ontwikkelen aanpak;
•    Organiseren en sturen van use case ontwikkeling en uitvoering, met meerdere Europese lidstaten in de context van een Europese Large Scape Pilot.


Eisen
-    WO werk-/denk niveau;
-    Bekendheid met aanverwante Europese ontwikkelingen samenhangend met digitale identiteit (SDG-verordening, DE4A, revisie eIDAS, Europese datastrategie, etc.);
-    Heeft een uitgebreid relevant nationaal en Europees netwerk (met EU-lidstaten, dossierhouders) t.a.v. de Europese programma’s en daaraan gelinieerde programma’s EU-besluitvormingservaring in comitologie is een pré;
-    Minimaal twee jaar ervaring in internationale pilots/projecten en de vraagstukken die hierbij spelen, in het bijzonder rondom ontwikkelingen van het Once Only Principle (OOP) en Once Only Technical System (OOTS);
-    Heeft aantoonbare ervaring met sturing binnen en werken in EU-Large Scale Pilots ten aanzien van de totstandkoming en de uitvoering hiervan;
-    Minimaal 2 jaar doorlopende ervaring met Europese samenwerkingsprojecten;
-    Goede beheersing zowel mondeling als schriftelijk in de Engelse taal;
-    Per direct inzetbaar.


Wensen
Ervaring met projecten binnen Rijks- en lokale overheid of vergelijkbare organisaties.
Ervaring in Europese digitaliseringsprojecten (Large Scale Pilots)  
Ervaring met digitalisering van publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven.


De recruiter