Opdrachten

Stichting ICTU Senior projectleider keteninformatievoorziening (KIV) voor het programma Straffen en Beschermen

Senior projectleider keteninformatievoorziening (KIV) voor het programma Straffen en Beschermen

Info

Functie

Senior projectleider keteninformatievoorziening (KIV) voor het programma Straffen en Beschermen

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

23.10.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

121092

Sluitingsdatum

date-icon17.10.2022 clock-icon10:10

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)

DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Inleiding programma implementatie wet Straffen en Beschermen:
De Wet Straffen en Beschermen (verder: wet SenB) heeft gevolgen voor de wijze waarop de betrokken ketenpartners – de Dienst Justitiële Inrichtingen, het openbaar ministerie, de Raad voor de rechtspraak, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Justitiële informatiedienst (Justid) en de reclassering – samenwerken. Delen van de wet zijn inmiddels in werking getreden. Het laatste onderdeel dat nog in werking moet treden is het informeren en raadplegen van slachtoffers ten behoeve van de beslissingen van DJI over het toekennen van re-integratieverlof.
Naast de inwerkingtreding van dit deel van de Wet straffen en beschermen zullen de taken van het OM voor het informeren en raadplegen van slachtoffers in de detentiefase worden overgedragen aan het CJIB.
Om zeker te stellen dat deze veranderingen goed op elkaar aan sluiten zijn inmiddels de ketenwerkprocessen uitgewerkt die de veranderingen van de wet SenB met zich meebrengen. Daarbij is ook in beeld gebracht welke informatie hiervoor tussen partijen moet worden uitgewisseld, in de vorm van techniekonafhankelijke informatieproducten. Voor de taakoverdracht moeten op dezelfde wijze de ketenwerkprocessen c.a. worden uitgewerkt. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de samenhang van de reeds opgestelde processen onder de wet SenB.

Taakomschrijving:
De sr. projectleider KIV draag zorg voor de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van de
veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners, die voortvloeien uit de Wet
Straffen en beschermen en de taakoverdracht van het OM naar het CJIB.
Daarnaast maakt de sr. Projectleider KIV deel uit van het kernteam dat zich bezighoudt met het opstellen van de ketensolutionarchitectuur, de basis voor de toekomstige IV-architectuur voor de uitvoering van Straffen en beschermen. Het kernteam is samengesteld uit architecten en medewerkers van de ketenpartners en de strafrechtketen

De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de noodzakelijke veranderingen in de eigen organisatie. De sr. Projectleider KIV is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen de ketenpartners, opdat de veranderingen in goede samenhang tot stand komen. De sr. projectleider KIV draagt zorg voor afdoende resultaat, stuurt op planning en intervenieert procesmatig én inhoudelijk als er problemen zijn in de realisatie van de samenhangende verandering en escaleert tijdig naar de programma- directeur als de problemen niet tussen de projectleiders en verandermanagers van de ketenpartners kunnen worden opgelost. Onderhandelingsvaardigheden zijn van cruciaal belang, evenals het weten te doorbreken van processen die stagneren

De sr. projectleider KIV geeft dagelijks leiding aan een meervoudig complex ketenbreed ICT-project voor de invoering van de wet Straffen en Beschermen:
•    Het aansturen van de ketenpartners (iedere ketenpartner heeft een eigen PL) op basis van de gemaakte planning
•    Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de ketenparters;
•    Het organiseren van het gemeenschappelijk koppelvlak en de juiste informatie-structuur voor het uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners.
•    Het realiseren van het gemeenschappelijk koppelvlak en de ICT-oplossingen per ketenpartner in lijn met de ICT-architectuur van de strafrechtsketen
•    Het actief deelnemen aan het kerenteam voor het opstellen van de ketensolution architectuur.

Naar verwachting is dit een fulltime opdracht

De sr. Projectleider KIV maakt deel uit van het programmabureau straffen en beschermen en werkt intensief samen met de programmadirecteur en de business analist. Daarnaast werkt hij/zij intensief samen met de IV-projectleiders van de ketenpartners en de overige deelnemers binnen het programma.

Gewenste profiel

De projectleider:
•    Heeft meerdere IV-projecten uitgevoerd binnen de rijksoverheid
•    Heeft aantoonbare kennis van architectuur principes;
•    Heeft kennis, ervaring en expertise in het JenV domein;
•    Heeft ervaring met het samenwerken met keten en/of externe partners;
• Legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen en schakelt tussen verschillende niveaus;

Competenties
•    Resultaatgericht en in staat om veranderingen te realiseren
•    Gericht op samenwerken en projectmatig werken
•    Gestructureerd, en analytisch
•    Ondernemend en zelfstandig
•    Professioneel, creatief en kijkt over de grenzen van de opdracht heen
•    Energiek, enthousiast en goede luisteraar
•    Op de hoogte van de laatste ontwikkeling in IT, digitalisering en architectuur.

Eisen

1.    Beschikt over een afgeronde universitaire of HBO-opleiding met aanvullende managementtrainingen en cursussen gericht op projectmanagement;
2.    Beschikt over recente (afgelopen 5 jaar) ervaring in het speelveld tussen Rijk en (keten)partners;
3.    Beschikt over recente ervaring (afgelopen 5 jaar) met het werken als projectleider binnen een overheidsorganisatie.
4.    Beschikt over kennis en ervaring met het werken als projectleider binnen een IT-project onder architectuur.
 
Wensen

1.    Ervaring met het werken aan opdrachten op het gebied van Ketensamenwerking
2.    Ervaring met het werken aan opdrachten op het gebied van Justitie en Veiligheid
3.    Ervaring met het werken als binnen een architectuur team

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Stichting ICTU

Rolomschrijving en taakafspraken

BIEDINGEN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN GEDAAN MET EEN CV IN ICTU FORMAT. ALLEEN HET ICTU CV WORDT NAAR DE KLANT GESTUURD. DIT DIENT EEN VOLWAARDIG CV TE ZIJN MET ALLE WERKERVARING. (ZIE BIJLAGE)

DAARBIJ DIENEN ALLE EISEN EN WENSEN PUNTSGEWIJS TE WORDEN GEMOTIVEERD IN HET ICTU CV.

Inleiding programma implementatie wet Straffen en Beschermen:
De Wet Straffen en Beschermen (verder: wet SenB) heeft gevolgen voor de wijze waarop de betrokken ketenpartners – de Dienst Justitiële Inrichtingen, het openbaar ministerie, de Raad voor de rechtspraak, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Justitiële informatiedienst (Justid) en de reclassering – samenwerken. Delen van de wet zijn inmiddels in werking getreden. Het laatste onderdeel dat nog in werking moet treden is het informeren en raadplegen van slachtoffers ten behoeve van de beslissingen van DJI over het toekennen van re-integratieverlof.
Naast de inwerkingtreding van dit deel van de Wet straffen en beschermen zullen de taken van het OM voor het informeren en raadplegen van slachtoffers in de detentiefase worden overgedragen aan het CJIB.
Om zeker te stellen dat deze veranderingen goed op elkaar aan sluiten zijn inmiddels de ketenwerkprocessen uitgewerkt die de veranderingen van de wet SenB met zich meebrengen. Daarbij is ook in beeld gebracht welke informatie hiervoor tussen partijen moet worden uitgewisseld, in de vorm van techniekonafhankelijke informatieproducten. Voor de taakoverdracht moeten op dezelfde wijze de ketenwerkprocessen c.a. worden uitgewerkt. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de samenhang van de reeds opgestelde processen onder de wet SenB.

Taakomschrijving:
De sr. projectleider KIV draag zorg voor de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van de
veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners, die voortvloeien uit de Wet
Straffen en beschermen en de taakoverdracht van het OM naar het CJIB.
Daarnaast maakt de sr. Projectleider KIV deel uit van het kernteam dat zich bezighoudt met het opstellen van de ketensolutionarchitectuur, de basis voor de toekomstige IV-architectuur voor de uitvoering van Straffen en beschermen. Het kernteam is samengesteld uit architecten en medewerkers van de ketenpartners en de strafrechtketen

De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de noodzakelijke veranderingen in de eigen organisatie. De sr. Projectleider KIV is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen de ketenpartners, opdat de veranderingen in goede samenhang tot stand komen. De sr. projectleider KIV draagt zorg voor afdoende resultaat, stuurt op planning en intervenieert procesmatig én inhoudelijk als er problemen zijn in de realisatie van de samenhangende verandering en escaleert tijdig naar de programma- directeur als de problemen niet tussen de projectleiders en verandermanagers van de ketenpartners kunnen worden opgelost. Onderhandelingsvaardigheden zijn van cruciaal belang, evenals het weten te doorbreken van processen die stagneren

De sr. projectleider KIV geeft dagelijks leiding aan een meervoudig complex ketenbreed ICT-project voor de invoering van de wet Straffen en Beschermen:
•    Het aansturen van de ketenpartners (iedere ketenpartner heeft een eigen PL) op basis van de gemaakte planning
•    Bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de ketenparters;
•    Het organiseren van het gemeenschappelijk koppelvlak en de juiste informatie-structuur voor het uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners.
•    Het realiseren van het gemeenschappelijk koppelvlak en de ICT-oplossingen per ketenpartner in lijn met de ICT-architectuur van de strafrechtsketen
•    Het actief deelnemen aan het kerenteam voor het opstellen van de ketensolution architectuur.

Naar verwachting is dit een fulltime opdracht

De sr. Projectleider KIV maakt deel uit van het programmabureau straffen en beschermen en werkt intensief samen met de programmadirecteur en de business analist. Daarnaast werkt hij/zij intensief samen met de IV-projectleiders van de ketenpartners en de overige deelnemers binnen het programma.

Gewenste profiel

De projectleider:
•    Heeft meerdere IV-projecten uitgevoerd binnen de rijksoverheid
•    Heeft aantoonbare kennis van architectuur principes;
•    Heeft kennis, ervaring en expertise in het JenV domein;
•    Heeft ervaring met het samenwerken met keten en/of externe partners;
• Legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen en schakelt tussen verschillende niveaus;

Competenties
•    Resultaatgericht en in staat om veranderingen te realiseren
•    Gericht op samenwerken en projectmatig werken
•    Gestructureerd, en analytisch
•    Ondernemend en zelfstandig
•    Professioneel, creatief en kijkt over de grenzen van de opdracht heen
•    Energiek, enthousiast en goede luisteraar
•    Op de hoogte van de laatste ontwikkeling in IT, digitalisering en architectuur.

Eisen

1.    Beschikt over een afgeronde universitaire of HBO-opleiding met aanvullende managementtrainingen en cursussen gericht op projectmanagement;
2.    Beschikt over recente (afgelopen 5 jaar) ervaring in het speelveld tussen Rijk en (keten)partners;
3.    Beschikt over recente ervaring (afgelopen 5 jaar) met het werken als projectleider binnen een overheidsorganisatie.
4.    Beschikt over kennis en ervaring met het werken als projectleider binnen een IT-project onder architectuur.
 
Wensen

1.    Ervaring met het werken aan opdrachten op het gebied van Ketensamenwerking
2.    Ervaring met het werken aan opdrachten op het gebied van Justitie en Veiligheid
3.    Ervaring met het werken als binnen een architectuur team

De recruiter

Celine Correia

Myler

Deel deze opdracht

Adres

Myler, Part of HeadFirst Group
Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Contact

(023) 56 856 30
support@myler.nl
KvK: 30242711
btw: NL.8196.10.380.B01

Privacy Preference Center