Zes redenen voor een btw boete. En hoe voorkom zo'n boete?

Een btw boete is nooit leuk. Er zijn verschillende redenen voor de Belastingdienst om je zo’n boete op te leggen. Maar gelukkig kun je zo’n boete ook eenvoudig voorkomen. We zetten het even voor je op een rijtje.

Belangrijk hierbij is het onderscheid dat de Belastingdienst maakt tussen verzuim- en vergrijpboetes.

Een verzuimboete is een btw boete voor lichtere overtredingen. Zoals te laat aangifte doen of te laat betalen. De bedragen zijn meestal te overzien.
Vergrijpboetes zijn een stuk hoger en worden bijvoorbeeld opgelegd als de Belastingdienst van mening is dat je erg nalatig bent geweest of zelfs bewust verkeerde informatie hebt gegeven.

1. Aangifte te laat indienen

Boetebedrag: € 65,-

Als je te laat aangifte van de omzetbelasting doet, riskeer je een btw boete. Die boete is in veel gevallen nog wel te voorkomen door binnen zeven dagen na de uiterste aangiftedatum alsnog aangifte te doen. De Belastingdienst kijkt in dat geval of je de vorige aangifte wel op tijd hebt ingediend en betaald. Je krijgt dan alleen een verzuimmededeling. Maar als je vorige keer ook te laat was, kun je op een verzuimboete rekenen. De Belastingdienst moet zo’n boete overigens opleggen binnen een jaar na afloop van het betreffende tijdvak.

2. Te laat of te weinig omzetbelasting betalen

Boetebedrag: 3% met een minimum van € 50,- en een maximum van € 5.278,-

De btw boete voor het te laat aangeven van omzetbelasting lijkt misschien niet zo hoog, maar meestal betekent te laat aangifte doen ook dat je te laat betaalt. Of misschien heb je wel op tijd aangifte gedaan, maar die aangifte vervolgens niet (volledig) betaald. In al die gevallen kun je een verzuimboete krijgen. In het uitzonderlijke geval dat iemand stelselmatig te laat betaalt, kan de Belastingdienst het boetepercentage verhogen van 3% naar 10%.

Overigens geldt ook voor deze boete een coulancetermijn van 7 kalenderdagen. Betaal je binnen die periode alsnog? Dan krijg je alleen een verzuimmelding en geen boete. Als je vorige keer wel op tijd was tenminste.

3. Vergissen bij je btw aangifte

Boetebedrag: 5% van de verschuldigde belasting met een maximum van € 5.278,-

Een mens kan zich vergissen bij zijn btw aangifte. Je kunt een factuur vergeten of een andere administratieve fout maken. Zorg dan je dat zelf tijdig corrigeert. Als het bedrag van de vergissing lager is dan € 1.000,- mag je het bij je eerstvolgende aangifte verbeteren. Bij hogere bedragen moet je een zogeheten suppletieformulier invullen. Je vindt dit formulier via Inloggen voor ondernemers, bij ‘overige formulieren’.

Als een suppletieaangifte later dan 3 maanden na de betreffende btw periode wordt gedaan, kan de Belastingdienst belastingrente heffen. En als de correctie meer dan € 20.000,- of meer dan 10% van de eerdere aangifte bedraagt, kan er ook nog een verzuimboete van 5% volgen. Niet fijn, maar als je jouw vergissing niet zelf corrigeert en de belastingdienst ontdekt je vergissing achteraf, loop je het risico op een veel hogere vergrijpboete.

4. Btw boete door ‘grove schuld’

Boetebedrag: maximaal 100% van het bedrag waarop de ‘grove schuld’ betrekking heeft. De belastingdienst legt echter meestal 25% op.

De boetes tot nu toe hadden betrekking op situaties die de belasting met de term ‘verzuim’ aanduidt, een lichtere overtreding dus. Vervelender wordt het als je aangifte niet klopt, dat is volgens de Belastingdienst méér dan een vergissing. Dan kunnen er zogenaamde vergrijpboetes volgen en die zijn een stuk hoger. Een voorbeeld is als je een foutieve aangifte omzetbelasting doet die volgens de belastingdienst is veroorzaakt door grove schuld ofwel ‘aan opzet grenzende onachtzaamheid’.

5. Opzettelijk verzwijgen van inkomsten

Boetebedrag: maximaal 100% van het bedrag waarop de opzet-schuld betrekking heeft. De belastingdienst legt echter meestal 50% op.

Je kunt ook een zware vergrijpboete krijgen als je de Belastingdienst bewust verkeerde informatie geeft. Je geeft bijvoorbeeld een gedeelte van je omzet niet op om minder omzetbelasting af te hoeven dragen.

6. Geen suppletieaangifte doen

Boetebedrag: maximaal 100% van bedrag dat door het niet indienen van de suppletieaangifte te weinig is betaald.

Zoals aangegeven moet je eventuele fouten in eerdere aangiftes corrigeren via een suppletieformulier. Doe je dat niet terwijl je wist – of behoorde te weten – dat in een aangifte van de afgelopen 5 jaar fouten zijn gemaakt? Dan loop je het risico – als de belastingdienst er dan zelf achterkomt – een vergrijpboete te krijgen. Zelfs als de 5 jaar nog niet zijn verstreken!

Bezwaar maken tegen een btw boete
De eerste drie boetes betroffen verzuimboetes, de rest waren vergrijpboetes. Het onderscheid tussen verzuim en vergrijp zal niet in alle gevallen glashelder zijn. Belangrijk is dat als de Belastingdienst ergens een verzuimboete voor heeft opgelegd, er daarna géén vergrijpboete meer mag volgen. De Belastingdienst moet kiezen.

Tegen zowel een verzuim- als vergrijpboete kun je bezwaar maken. Bij een vergrijpboete heb je ook het recht om gehoord te worden, zodat je kunt toelichten waarom je de aangifte op de betreffende manier hebt ingediend.