Hoe kom je als zzp'er aan nieuwe opdrachten?

Wanneer je gaat starten als zzp’er is de grootste uitdaging waarschijnlijk het krijgen van zzp opdrachten. Uiteraard kent het werken als freelancer of zzp’er vele voordelen. Veel mensen vinden het niet fijn om voor een werkgever te werken en dit soort werk past goed bij de toenemende behoefte van zowel mensen als organisaties aan flexibiliteit. Maar het is wel goed om te bedenken dat het zeker niet voor iedereen is weggelegd. Hieronder gaan we allereerst kijken naar het verschil tussen werken in loondienst en als zelfstandig professional. Daarna kijken we naar de voordelen en tot slot naar hoe je aan nieuwe opdrachten kunt komen.

Het verschil tussen werken in loondienst en werken als zelfstandige

Veel mensen staan voor de keuze om te werken als werknemer in loondienst of als zzp’er. Maar wat is nou precies het verschil? Zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Je bent dan een zelfstandig ondernemer die arbeid verricht voor je eigen rekening, en voor eigen risico. Andere termen die vaak worden gebruikt hiervoor zijn freelancer of zelfstandige. Je hebt natuurlijk verschillende soorten freelancers. Een kleine bakker bijvoorbeeld is ook een freelancer, die gewoon in zijn eentje zijn producten aan mensen verkoopt. Wanneer we het over freelancers hebben bedoelen we meestal echter de zelfstandig professionals die arbeid of diensten verkopen aan opdrachtgevers. Dit is veruit het grootste deel van alle freelancers. De belastingdienst hanteert 5 criteria om te bepalen of jij wel of niet een zelfstandige bent.

 • Heb je zelfstandigheid bij het inrichten en uitvoeren van je werkzaamheden
 • Je werkt voor meer dan één opdrachtgever
 • Je bent gericht op het maken van winst en hebt hier perspectief op
 • Je hebt de bijbehorende risico’s van werkzaamheden
 • Je geeft kennis van ondernemerschap, dus je staat zo officieel te boek

Wat zijn de belangrijkste voordelen van werken als zzp’er?

Werken als freelancer biedt verschillende voordelen. Uiteraard zijn er ook nadelen, zoals meer risico, minder zekerheid op inkomen en meer uren kwijt aan werken. De voordelen zijn echter groot, de belangrijkste hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Meer vrijheid en flexibiliteit

Het grootste voordeel van werken als freelancer is misschien wel dat je vrij bent om te werken wanneer jij wil en waar jij wil. Je richt je werk en werkdag natuurlijk helemaal zelf in. Natuurlijk heb je hierbij wel te maken met deadlines en moet je altijd goede kwaliteit leveren. Daarnaast heb je meer flexibiliteit. Je kunt zelf weten op welke dagen je werkt, wanneer je vakantie neemt, en hoe je werkplek eruit ziet. Je kunt ook op verschillende werkplekken werken, als jij dat fijn vindt. Rekening houdend met je deadlines kun je helemaal zelf je privé/werk balans creëren. Let wel op, een valkuil is dat deze doorslaat naar werken. Als je het goed inricht zijn vrijheid en flexibiliteit echter grote voordelen.

Je bent eigen baas

Je bent natuurlijk eigen baas als freelancer, wat altijd leuk is. Je kiest je eigen opdrachten, je kiest met wie je werkt en zoals al genoemd wanneer en waar. Je bepaalt dus ook hoeveel uur je werkt. Heb je even minder energie of veel leuke dingen gepland? Dan werk je even wat minder. Heb je juist veel energie en tijd? Dan werk je langer door. Ideaal!

Je bepaalt je eigen tarieven

Als freelancer bepaal je helemaal zelf je tarieven, die uiteraard wel marktconform moeten zijn. Wanneer je een goede naam hebt opgebouwd kun je steeds meer vragen voor je diensten. In dat geval zul je vaak meer verdienen dan iemand die in loondienst werkt. Bijkomend voordeel is dat je dan steeds minder op zoek hoeft naar nieuwe opdrachten, omdat je jouw netwerk goed kunt inzetten voor het vinden van jouw volgende zp opdracht.

Hoe vind je nieuwe opdrachten als zzp’er?

De grootste uitdaging voor veel freelancers is toch het wel vinden van nieuwe zzp opdrachten. Je kunt dat op veel manieren doen, door middel van marketing of via goede online platformen. Wil jij starten als zzp’er en ben je op zoek naar nieuwe opdrachten? Registreer je dan op het online platform Striive. Vind nieuwe opdrachten, werk aan je ervaring en competentie en bouw je netwerk uit. Op deze manier kan jij direct profiteren van alle voordelen!


Zes redenen voor een btw boete. En hoe voorkom zo'n boete?

Een btw boete is nooit leuk. Er zijn verschillende redenen voor de Belastingdienst om je zo’n boete op te leggen. Maar gelukkig kun je zo’n boete ook eenvoudig voorkomen. We zetten het even voor je op een rijtje.

Belangrijk hierbij is het onderscheid dat de Belastingdienst maakt tussen verzuim- en vergrijpboetes.

Een verzuimboete is een btw boete voor lichtere overtredingen. Zoals te laat aangifte doen of te laat betalen. De bedragen zijn meestal te overzien.
Vergrijpboetes zijn een stuk hoger en worden bijvoorbeeld opgelegd als de Belastingdienst van mening is dat je erg nalatig bent geweest of zelfs bewust verkeerde informatie hebt gegeven.

1. Aangifte te laat indienen

Boetebedrag: € 65,-

Als je te laat aangifte van de omzetbelasting doet, riskeer je een btw boete. Die boete is in veel gevallen nog wel te voorkomen door binnen zeven dagen na de uiterste aangiftedatum alsnog aangifte te doen. De Belastingdienst kijkt in dat geval of je de vorige aangifte wel op tijd hebt ingediend en betaald. Je krijgt dan alleen een verzuimmededeling. Maar als je vorige keer ook te laat was, kun je op een verzuimboete rekenen. De Belastingdienst moet zo’n boete overigens opleggen binnen een jaar na afloop van het betreffende tijdvak.

2. Te laat of te weinig omzetbelasting betalen

Boetebedrag: 3% met een minimum van € 50,- en een maximum van € 5.278,-

De btw boete voor het te laat aangeven van omzetbelasting lijkt misschien niet zo hoog, maar meestal betekent te laat aangifte doen ook dat je te laat betaalt. Of misschien heb je wel op tijd aangifte gedaan, maar die aangifte vervolgens niet (volledig) betaald. In al die gevallen kun je een verzuimboete krijgen. In het uitzonderlijke geval dat iemand stelselmatig te laat betaalt, kan de Belastingdienst het boetepercentage verhogen van 3% naar 10%.

Overigens geldt ook voor deze boete een coulancetermijn van 7 kalenderdagen. Betaal je binnen die periode alsnog? Dan krijg je alleen een verzuimmelding en geen boete. Als je vorige keer wel op tijd was tenminste.

3. Vergissen bij je btw aangifte

Boetebedrag: 5% van de verschuldigde belasting met een maximum van € 5.278,-

Een mens kan zich vergissen bij zijn btw aangifte. Je kunt een factuur vergeten of een andere administratieve fout maken. Zorg dan je dat zelf tijdig corrigeert. Als het bedrag van de vergissing lager is dan € 1.000,- mag je het bij je eerstvolgende aangifte verbeteren. Bij hogere bedragen moet je een zogeheten suppletieformulier invullen. Je vindt dit formulier via Inloggen voor ondernemers, bij ‘overige formulieren’.

Als een suppletieaangifte later dan 3 maanden na de betreffende btw periode wordt gedaan, kan de Belastingdienst belastingrente heffen. En als de correctie meer dan € 20.000,- of meer dan 10% van de eerdere aangifte bedraagt, kan er ook nog een verzuimboete van 5% volgen. Niet fijn, maar als je jouw vergissing niet zelf corrigeert en de belastingdienst ontdekt je vergissing achteraf, loop je het risico op een veel hogere vergrijpboete.

4. Btw boete door ‘grove schuld’

Boetebedrag: maximaal 100% van het bedrag waarop de ‘grove schuld’ betrekking heeft. De belastingdienst legt echter meestal 25% op.

De boetes tot nu toe hadden betrekking op situaties die de belasting met de term ‘verzuim’ aanduidt, een lichtere overtreding dus. Vervelender wordt het als je aangifte niet klopt, dat is volgens de Belastingdienst méér dan een vergissing. Dan kunnen er zogenaamde vergrijpboetes volgen en die zijn een stuk hoger. Een voorbeeld is als je een foutieve aangifte omzetbelasting doet die volgens de belastingdienst is veroorzaakt door grove schuld ofwel ‘aan opzet grenzende onachtzaamheid’.

5. Opzettelijk verzwijgen van inkomsten

Boetebedrag: maximaal 100% van het bedrag waarop de opzet-schuld betrekking heeft. De belastingdienst legt echter meestal 50% op.

Je kunt ook een zware vergrijpboete krijgen als je de Belastingdienst bewust verkeerde informatie geeft. Je geeft bijvoorbeeld een gedeelte van je omzet niet op om minder omzetbelasting af te hoeven dragen.

6. Geen suppletieaangifte doen

Boetebedrag: maximaal 100% van bedrag dat door het niet indienen van de suppletieaangifte te weinig is betaald.

Zoals aangegeven moet je eventuele fouten in eerdere aangiftes corrigeren via een suppletieformulier. Doe je dat niet terwijl je wist – of behoorde te weten – dat in een aangifte van de afgelopen 5 jaar fouten zijn gemaakt? Dan loop je het risico – als de belastingdienst er dan zelf achterkomt – een vergrijpboete te krijgen. Zelfs als de 5 jaar nog niet zijn verstreken!

Bezwaar maken tegen een btw boete
De eerste drie boetes betroffen verzuimboetes, de rest waren vergrijpboetes. Het onderscheid tussen verzuim en vergrijp zal niet in alle gevallen glashelder zijn. Belangrijk is dat als de Belastingdienst ergens een verzuimboete voor heeft opgelegd, er daarna géén vergrijpboete meer mag volgen. De Belastingdienst moet kiezen.

Tegen zowel een verzuim- als vergrijpboete kun je bezwaar maken. Bij een vergrijpboete heb je ook het recht om gehoord te worden, zodat je kunt toelichten waarom je de aangifte op de betreffende manier hebt ingediend.


Internationaal IT talent werven, Myler helpt

Internationaal talenten werven is niet gebonden aan de Europese grenzen, weten we inmiddels bij Myler. In onder andere Azië en Amerika is een enorm aanbod aan hoog opgeleide IT’ers. Maar hoe zit dat met de papierwinkel? Myler ontzorgt.

Buitenlandse IT‘ers als oplossing in een overspannen markt

Iedere recruiter en HR professional weet dat het vandaag de dag een uitdaging is om goed gekwalificeerde IT’ers te vinden. En zoals we in eerdere blogs al schreven, is internationaal IT talent werven daarvoor steeds vaker de oplossing. Op onze site vind je meerdere cases van succesvolle matching van IT experts uit onder andere Costa Rica bij toonaangevende Nederlandse opdrachtgevers.

Behalve de uitdaging om in die enorme internationale pool van experts de juiste kandidaten te vinden en te matchen, is er ook een administratieve uitdaging. Voor veel Nederlandse werkgevers blijkt dat vaak nog iets waar ze tegenop zien. En zien we dat ondanks de urgentie van een vacature men toch de buitenland route links laat liggen. En dat is zonde.

Vergunningen voor buitenlandse IT’ers

Moet de ingehuurde IT expert bijvoorbeeld beschikken over een vergunning om hier te mogen werken? Dat hangt allereerst af van hun land van herkomst. Komt de IT’er uit een land in de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, dan is geen verdere vergunning nodig. Ze profiteren van het vrije economische verkeer tussen landen in Europa. Maar vinden we een buitenlandse IT’er in bijvoorbeeld Zuid-Amerika? Dan is het papierwerk ingewikkelder.

In dat geval zijn er voor IT’ers gelukkig wel meer mogelijkheden dan voor reguliere arbeidsmigranten. ‘Gewone’ werknemers moeten veelal een werkvergunning (TWV) of een zogenaamde gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. Maar zoekt een bedrijf werknemers met gespecialiseerde kennis dan kunnen die vaak relatief eenvoudig als zogenaamde kennismigrant of via een blauwe kaart regeling worden ingehuurd. In beide gevallen gaat het om leidinggevende of specialistische functies op HBO+ niveau. Waarbij de hoogte van het salaris vaak de maatstaf is. Los van de toestemming om als kennismigrant of via zo’n blauwe kaart aan de slag te gaan, kan er uiteraard nog steeds een visum nodig zijn voor de werknemer. Afhankelijk van het land van herkomst moet ook die procedure worden doorlopen.

Overigens zijn er ook nog regelingen die gelden voor IT’ers die van buiten de EU komen maar bij een internationaal bedrijf binnen de EU werken. Onder specifieke voorwaarden kunnen die vanuit een andere Europese vestiging tijdelijk in Nederland komen werken.

Myler ontzorgt bij internationaal IT talent werven

Het zijn zomaar voorbeelden van vraagstukken waar je als werkgever tegenaan loopt als internationaal IT talent werven een oplossing is voor je vacatureprobleem. Want zo’n traject beperkt zich uiteraard niet alleen tot werkvergunningen en visa. Hoe zit het met belastingen en arbeidsrechtelijke zaken? Mag het gezin meekomen en mag ook de partner in ons land aan het werk? En ook heel praktisch, hoe regelen we huisvesting voor onze internationale werknemers? Het zijn stuk voor stuk zaken waarin de Myler Global Sourcing dienstverlening jou als werkgever ontzorgt. Want is het niet doodzonde om belangrijke vacatures niet in te vullen terwijl ergens ter wereld een droomkandidaat rondloopt. Myler vindt die kandidaat en zorgt dat hij of zij probleemloos aan het werk kan. Check hier hoe we dat doen.


Internationale IT recruitment? Myler regelt het

De vakantie is bij uitstek het moment om na te denken over nieuwe sourcing oplossingen zoals internationale IT recruitment. Myler’s Global sourcing dienstverlening blijkt namelijk steeds vaker een prima optie om schaars IT talent te vinden.

Belangrijk, want de ambities van organisaties zijn vaak groter dan de beschikbare resources. En juist dan is het een prettige gedachte dat Nederland voor buitenlandse kenniswerkers erg aantrekkelijk is. Omdat we op veel gebieden voorop lopen en veel te bieden hebben. Niet alleen wat betreft de inhoud van het werk en de kwaliteit van de opdrachtgevers, maar ook als het gaat om het verdere wonen en werken.

Een voorbeeld, kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is zo’n voorbeeld van een kennisgebied waar we de komende jaren nog heel veel knowhow en inventiviteit nodig hebben. Recent werd versie 2.0 van de Nederlandse Digitaliseringstrategie gepubliceerd. Van alle nieuwe digitale technologieën wordt van Artificiële Intelligentie (AI) de grootste impact verwacht op de economie en maatschappij.

In het rapport ‘AI voor Nederland; vergroten, versnellen, verbinden’ presenteerden organisaties als TopTeam ICT, VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO dan ook een eerste aanzet voor een nationale AI strategie. Geen luxe, want een groot aantal landen ging ons daarin voor en stimuleert actief de AI kennis- en productontwikkeling. Een belangrijke stap omdat juist bij een onderwerp als AI een voorsprong lastig blijkt om in te halen. Een concurrentievoordeel op AI gebied ‘lekt’ veel minder makkelijk weg dan bij andere technologieën, zo wordt in het rapport uitgelegd. Een enorm voordeel dus als je een voorsprong hebt, maar ook een gigantisch probleem als je achter dreigt te lopen.

Maar hoe kom je aan AI specialisten?

Het rapport toont aan dat we binnen Nederland ons best zullen moeten doen om onze AI projecten de komende jaren te bemensen. Hoewel er nogal wat toonaangevende AI spelers hun roots in Nederland hebben, is veel van de kennis op dit gebied inmiddels in buitenlandse handen. Bedrijven als Euvision en Scyfer zijn bijvoorbeeld overgenomen door de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm. En het Nederlandse onderzoek en onderwijs staat hoog aangeschreven, maar dat betekent ook dat men in het buitenland volop aast op onze wetenschappers en topspecialisten. In het rapport worden verschillende initiatieven voorgesteld om een potentiële braindrain tegen te gaan. Ook wil men meer buitenlandse studenten lokken in de hoop dat ze na hun afstuderen hun carrière binnen Nederland voortzetten.

Meer kansen met internationale IT recruitment

Voor de huidige projectplannen zijn die studenten natuurlijk geen oplossing. Daarvoor zoeken we afgestudeerde professionals met de juiste kennis en ervaring. En juist daar kan Myler met de internationale IT recruitment dienstverlening direct helpen. Op gebieden als kunstmatige intelligentie maar ook bij andere schaarse expertisegebieden. Onze global sourcing specialisten zorgen met partners binnen én buiten Europa voor de juiste match. En uiteraard gaat onze dienstverlening verder dan alleen het zoeken en vinden van hooggekwalificeerde professionals. We faciliteren ook hun huisvesting, regelen hun visa en helpen ze verder op weg in ons land. De praktijkverhalen bewijzen dat dat werkt.

Meer weten over wat onze internationale IT recruitment aanpak voor jouw organisatie kan betekenen? Check hier de ins en outs van onze dienstverlening of neem direct contact op. We vertellen je graag alles.


Tijdelijk inhuren van buitenlandse IT'ers een optie? Absoluut!

Is in deze krappe arbeidsmarkt het tijdelijk inhuren van IT-professionals uit het buitenland de oplossing? Niet altijd misschien, maar in veel gevallen kan het een uitkomst zijn voor een moeilijk in te vullen positie.

Als je niet met de verkeerde intentie – namelijk besparen op tarieven – naar buitenlandse professionals zoekt, kan het een goede optie zijn om tekorten op de lokale arbeidsmarkt op te vangen. Veelgehoorde praktische belemmeringen (bijv. intakegesprekken op afstand en administratieve rompslomp) blijken in de praktijk nogal mee te vallen. In steeds meer organisaties is Engels de voertaal, Skype-calls ter kennismaking zijn tegenwoordig heel normaal en het voor het organiseren van werkvergunningen en huisvesting zijn gespecialiseerde bureaus. Bij Myler zetten we serieus in op deze zogenoemde global sourcing bij het invullen van openstaande zzp opdrachten.

Niet naar het buitenland om goedkoper uit te zijn

Wat opvalt is dat we ons soms nauwelijks bewust lijken van de beweegredenen van buitenlandse IT toppers om naar Nederland te komen. Zo wordt nogal eens gedacht dat men in het buitenland minder kritisch kijkt naar tarieven als zij de kans hebben om naar Nederland te komen. Niets is minder waar, zo wordt bevestigd door de Global Talent Acquisition Monitor van 2018. Het grootschalige onderzoek van de Intelligence Group, uitgevoerd onder 60.000 respondenten uit 28 landen, toonde dat het financiële aspect voor arbeidsmigranten juist erg belangrijk is. Een goed tarief is voor 41% van de buitenlandse IT-professionals juist een belangrijk argument om de komst naar Nederland te overwegen. Dat arbeidsmigranten vanzelfsprekend goedkoper zijn dan Nederlandse krachten kunnen we niet zomaar stellen. Dat moet voor opdrachtgevers dan ook niet de drijfveer zijn.

Tijdelijk inhuren aantrekkelijk voor de culturele verbreding

Een argument dat exact even hoog scoort voor veel buitenlandse werknemers is de mogelijkheid om een keer diepgaand kennis te maken met andere culturen. Een interessant punt waarmee we bij het tijdelijk zzp inhuren van buitenlandse professionals ons voordeel doen. Een werkomgeving waarin niet-Nederlandse IT’ers nauw kunnen samenwerken met hun Nederlandse collega’s en echt kennismaken met onze cultuur, is voor hen veel interessanter dan in een kantoortuin en appartement terechtkomen met een paar collega expats.

Zaken als werken bij een groot internationaal bedrijf, de persoonlijke uitdaging en zelfs de mogelijkheid om een taal te leren, blijken juist minder belangrijk dan we nogal eens denken. Overigens zijn dit algemene conclusies. Het onderzoek leerde vooral dat de motivaties van de werknemers sterk verschillen, afhankelijk van hun land van herkomst. Dat maakt het tijdelijk inhuren van professionals uit het buitenland ook zo’n interessante puzzel. Wáár je gaat werven heeft direct invloed op hóe je moet werven. En omgekeerd bepalen de zaken waarmee je werknemers denkt te kunnen verleiden, dus ook in welk land je het best de zoektocht kunt starten.

Internationale recruitment, een vak

De buitenlandse markt is dus een aantrekkelijke optie voor het tijdelijk inhuren van professionals, maar wel een die deskundig moet worden aangevlogen. Bij Myler hebben we die deskundigheid in huis. We vertellen je graag alles over onze internationale recruitment aanpak. Klik hier voor meer informatie.


ICTU selecteert Myler opnieuw als preferred supplier

Op 3 juni 2019 vond de ondertekening plaats van de nieuwe ICTU raamovereenkomsten voor de tijdelijke inhuur van externe resources.

Betrokken partijen die in deze nieuwe overeenkomsten deelnemen zijn Myler, Hinttech en Between.

Nieuwe overeenkomsten voor inhuur extern personeel

De nieuwe raamovereenkomsten betreffen de inhuur van extern personeel voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid van verlenging van twee keer een jaar. De raamovereenkomsten vervangen de huidige raamovereenkomsten. De uitvraag voor deze raamovereenkomsten vond zoals gebruikelijk plaats via publicatie van de Europese aanbesteding op TenderNed op 21 november 2018.

André Regtop, algemeen directeur van ICTU:

“Voor onze projecten is het essentieel dat we gebruik kunnen maken van een flexibele schil van experts die hun kennis en ervaring bijdragen op de gebieden waar we dat nodig hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook met deze nieuwe raamovereenkomsten hierin kunnen voorzien.”

Uitdagende mogelijkheden voor extern personeel

Met de gekozen constructie maakt ICTU het mogelijk voor extern personeel uit alle segmenten van de markt – van grotere marktpartijen tot zzp’ers – om mee te werken aan maatschappelijk relevante projecten bij ICTU.

Flexibel werken bij ICTU?

Ben je op zoek naar een tijdelijke opdracht bij ICTU? Bekijk dan hier ons opdrachtenaanbod en meld je meteen aan op ons platform Select. We houden je dan automatisch op de hoogte.


Krapte in de freelance ICT markt blijft

Dat het vinden van professionals in de freelance ICT markt een uitdaging vormt, is geen ‘breaking news’. Maar deze week werd weer eens bevestigd dat de enorme behoefte aan IT’ers voorlopig nog wel even aanhoudt.

Dat was in ieder geval de conclusie bij de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 op de Brainport Industries Campus te Eindhoven. De nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact – Thea Koster, bestuurder bij het Deltion College Zwolle – maakte duidelijk dat we ondanks alle inspanningen, vooral bezig zijn om niet verder achterop te raken.

Het Nationaal Techniekpact 2020

Eerst even terug naar dat Nationaal Techniekpact, want wat hield dat ook alweer in? Het samenwerkingsverband is in 2013 gesloten door bedrijven, overheden, onderwijs en vakbonden. Doelstelling was om veel meer mensen warm te maken voor een beroep in de techniek. Destijds was de waarschuwing dat er in 2020 zo’n 70.000 technisch geschoolden (waaronder veel IT’ers) met pensioen zouden gaan. Dat lag toen nog 7 jaar in de toekomst en we waren net de crisis aan het wegspoelen, maar inmiddels is 2020 dus nog maar 7 maanden weg.

Wat zeggen de cijfers?

Laten we het eens concreet maken met wat cijfers die door het Techniekpact werden gepresenteerd. Allereerst is tussen 2013 en 2018 het aantal personen met een ICT baan met 81.000 gestegen. En nee, niet slechts in rollen die ‘iets met IT doen’, 62.000 van die mensen zijn daadwerkelijk bezig met software en applicatieontwikkeling. In absolute aantallen een uitpuilende Johan Cruijff Arena vol, maar qua percentages zijn de cijfers al wat minder indrukwekkend. Als onderdeel van de totale beroepsbevolking is de groei van het aantal IT’ers minder dan een procent in 5 jaar tijd.

Tegelijkertijd rapporteert het UWV dat over het laatste kwartaal van vorig jaar er ruim 71.000 vacatures in de techniek open stonden, waarvan 15.000 alleen al in de IT. Dat waren er twee jaar eerder nog iets meer dan 11.000. Het aantal IT professionals is met minder dan een procent gegroeid, het aantal openstaande vacatures met ruim 30 procent, we hebben dus nog wat te doen de komende tijd. Met name het aantal vrouwen in de IT en het docententekort op middelbare scholen vormen daarbij volgens het Techniekpact een uitdaging.

Te weinig vrouwen, ook in de freelance ICT markt

Om met de vrouwen te beginnen, daar is wat vreemds aan de hand. Hoewel het aantal vrouwen in bèta beroepen in de periode tussen 2013 en 2018 met bijna een kwart is gestegen, stagneert het percentage vrouwelijke IT’ers al jaren op zo’n 11% van de gehele beroepsgroep. Kennelijk is er behalve het veelbesproken glazen plafond ook nog zoiets als een glazen firewall. Het gaat daarbij tijdens de werving van vrouwelijke IT’ers vaak al mis volgens een interessant onderzoek van Booking.com. Overigens geeft Booking.com zelf het goede voorbeeld. Een vrouwelijke ceo, de Nederlandse Gillian Tans, geeft leiding aan dit ‘IT-centric’ bedrijf.

Meer ICT docenten nodig

Een ander pijnpunt is het tekort aan ICT docenten in het voortgezet onderwijs. Daar is ICT een relatief nieuw vak dat erg belangrijk is om scholieren enthousiast te krijgen om een IT richting te kiezen. Er zijn alleen geen docenten te vinden. Het aantal moeilijk te vervullen vacatures is in het hele onderwijs natuurlijk groot, maar ICT spant de kroon. Van alle vacatures voor ICT docenten is maar liefst 70% moeilijk in te vullen. Tegelijkertijd zijn er wellicht zat IT’ers die het eigenlijk wel leuk lijkt om ook een dag per week les te geven als parttime freelance ICT docent, maar part-time en IT zijn ook nog geen gelukkige combinatie. Wat ongetwijfeld mede komt door het tekort aan IT’ers, waarmee de cirkel weer rond is. Uitdagingen genoeg dus de komende jaren.

Kansen genoeg voor de freelance ICT professional

Als je nu als freelance IT’er werkzaam bent, betekent het bovenstaande in eerste instantie natuurlijk vooral dat je volop kansen hebt. Je zult het de komende jaren druk hebben om alle freelance opdrachten en onvervulde vaste vacatures in te vullen. En tegelijkertijd heb je alle ruimte om goed na te denken over de volgende stap in je ontwikkeling (waaronder een dagdeel lesgeven wellicht?). Daar helpen we je graag mee bij Myler. Niet alleen met opdrachten, maar bijvoorbeeld ook met concrete ondersteuning bij je verdere loopbaanplanning via ons Myler Premium programma. Meer weten over je mogelijkheden? Schrijf je vandaag nog in, dan houden we je up-to-date in de freelance ICT markt.


Werken bij de overheid, bij DigiJust bijvoorbeeld?

Gelukkig zijn er naast krantenkoppen over falende overheidsprojecten ook volop succesnummers, zoals DigiJust bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijd om eens na te denken of zo’n overheidsuitdaging ook iets is voor jou?

IT en de overheid, een lastige relatie

De overheid en automatisering, het lijkt vaak geen gelukkig huwelijk. Afgelopen maand nog haalde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid de krantenkoppen nadat ze het INSPECT project bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) per direct stopzette. De kosten zouden tientallen miljoenen hoger uitvallen, de doelen zouden niet gehaald worden en de deadline van 2021 bleek niet realistisch.

Niet voor niets was in 2014 het advies van het ‘Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid’ om een Bureau ICT-toetsing (BIT) op te zetten. Dat BIT is er gekomen en toetst sindsdien de risico’s en slaagkans van grote projecten bij de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen. De adviezen zijn openbaar en dat heeft effect. Het stopzetten van de NVWA automatisering was nadrukkelijk op advies van het BIT.

Ook veel succesvolle projecten

Toch verdient dit wat nuancering. Als er veel IT projecten bij de overheid moeizaam verlopen, mogen we allereerst niet vergeten dat werken bij de overheid mooi is en dat er ook heel veel succesvolle projecten zijn. En dat die stuk voor stuk enorm complex zijn door hun reikwijdte, de talloze afhankelijkheden en relaties. Nog los van het feit dat door maatschappelijk en politieke ontwikkelingen doel en scope van deze projecten gaandeweg de rit nogal eens wijzigen. Terwijl overheidsprojecten er natuurlijk wél toe doen. Belangrijk in een tijd waar veel van onze IT professionals op zoek zijn naar maatschappelijk relevant werk. En dus is het goed om soms ook even naar succesnummers te kijken.

Zoals bijvoorbeeld DigiJust

Zomaar een voorbeeld is DigiJust. Dat is een digitale werkomgeving die binnen Justitie en Veiligheid (JenV) wordt gebruikt voor onder andere het organiseren van documentstromen, het dossierbeheer en de archivering van documenten. Het systeem staat bekend om de gebruiksvriendelijkheid en de intuïtieve manier van werken. Het is dan ook leuk om te zien dat DigiJust sinds de invoering niet alleen door het bestuursdepartement en verschillende uitvoeringsorganisaties van JenV – zoals DJI, IND, DT&V en Justis – is ingezet. DigiJust is inmiddels ook al buiten het ministerie bij het Rijksvastgoedbedrijf in gebruik genomen.

Naast DigiJust volop innovatie bij JenV

Los van grote systeemprojecten op het gebied van bijvoorbeeld digitaal document- en dossierbeheer wordt er bij de overheid ook volop uitgekeken naar nieuwe IT Toepassingen voor actuele maatschappelijke issues. Om even bij datzelfde JenV te blijven, onder de noemer ‘Innoveer mee met JenV’ wordt daar veel aandacht besteed aan innovatie. Dat varieert van technologie om drones te detecteren tot een robot om sneller relevante jurisprudentie te vinden in tientallen miljoenen rechterlijke uitspraken. En van een digitale datakluis voor burgers tot en met het automatisch herkennen van stempels in paspoorten en het analyseren van het bijbehorende reisgedrag.

Ook zin in uitdagingen bij de overheid?

Je komt bij Myler dan ook regelmatig nieuwe opdrachten tegen bij de overheid. Op ieder werkgebied en voor ieder type professional. Van belastingdienst tot DigiJust en van productowner tot tester. Een idee voor jou om eens na te denken over een opdracht bij de overheid? Begin dan met je bij ons aan te melden. Dat kost je niets en verplicht je tot niets maar we zorgen wel dat je automatisch op de hoogte blijft van de leukste opdrachten in overheidsland.


Een gave opdracht als inkoper via Myler bij het CAK

Dankzij de ruim 20 jaar ervaring als inkoper bij verschillende soorten organisaties, heeft zelfstandig professional Jos nu een gave opdracht bij het CAK in Den Haag.

Jos deed zijn ervaring op bij veel verschillende opdrachtgevers, van beursgenoteerde bedrijven tot aan (semi) overheid instellingen. De laatste tien jaar specialiseerde hij zich in het vakgebied van Europees aanbesteden en projectmanagement, en het verder ontwikkelen van soft- en social skills. Jos heeft de evolutie van het inkoopvak van kelderfunctie tot aan boardroom level mogen meemaken en vindt het ook helemaal leuk om (jong) talent te enthousiasmeren voor zijn prachtige vak.

Bij het CAK in Den Haag ervaart hij een mooie en inspirerende werkomgeving in een veranderende werkcultuur. Jos begeleidt daar Europese aanbestedingen: van inkoop van ICT software, SAAS Cloud oplossingen tot aan inhuur van extern personeel. Waarom Jos dit tegenwoordig met groot plezier als zelfstandig professional via Myler doet, vertelt hij je graag!

Waarom werk je als zelfstandig professional?

Meer vrijheid is blijheid! Begin dit jaar heb ik voor mijzelf de knoop doorgehakt en ben ik gestart als zelfstandig professional onder de bedrijfsnaam Inkoophuis. Een spannende, maar ook een leuke periode.

Waarom kies je voor werken via Myler?

Myler heeft een raamovereenkomst met het CAK afgesloten na het doorlopen van een Europese aanbesteding. Het CAK zocht een ervaren (senior) inkoper. Vervolgens ben ik via Myler met het CAK in gesprek gegaan.

Wat vind je van onze samenwerking?

De samenwerking bevalt mij tot nu toe goed. Ik word als zelfstandig professional goed geïnformeerd en betrokken bij het plaatsingsproces en ik krijg ongevraagd goede adviezen. Daarnaast kan ik altijd terugvallen op een medewerker bij Myler als ik toch nog vragen heb.

“De professionele aanpak van Myler spreekt mij erg aan en niet geheel onbelangrijk voor een zelfstandig professional, de afspraken worden nagekomen.’

Wil je verder nog iets kwijt?

Als ondernemer wil je altijd je kansen en risico’s zoveel mogelijk spreiden. In de huidige arbeidsmarktconjunctuur zijn er relatief veel inkoopopdrachten voor het type zelfstandig professional als ik, en het einde is nog lang niet in zicht. Ik zou graag met maximaal drie matchmakers een samenwerking  willen aangaan, hierdoor ontstaat er meer commitment naar elkaar toe. Het zou dan ook mooi zijn als ik Myler hiertoe mag rekenen.

Dank je wel!

Dank je wel Jos, voor je uitgebreide antwoorden en wat goed om te horen dat wij jou zo naar tevredenheid kunnen helpen. Mede dankzij onze samenwerking binnen HeadFirst Group, waar wij sinds oktober 2018 onderdeel van zijn, kunnen wij nu ongetwijfeld nog meer voldoen aan jouw wensen. We hopen dan ook dat we nog lang met elkaar zullen samenwerken!


Handige tips voor een perfect intakegesprek

Of het nu de eerste keer is of als je al vaker een intakegesprek hebt gevoerd, voor de meeste mensen is zo’n gesprek toch even spannend. Een goede voorbereiding helpt dan enorm. Omdat we je hier graag bij helpen, geven je een aantal handige tips!

Wat is nu eigenlijk een intakegesprek?

Als je als zelfstandig professional op een interim opdracht wil starten, voer je een intakegesprek met je toekomstige opdrachtgever. Hij of zij wil er in dit gesprek achter komen wie de meest geschikte kandidaat is voor de openstaande positie. Hoewel het doel van dit gesprek dus hetzelfde is als bij een sollicitatiegesprek, is het goed je de verschillen te realiseren.

Je gaat in het sollicitatiegesprek  vooral na of de functie is zoals jij die verwacht en of de organisatie en de bedrijfscultuur bij jou passen, je wil tenslotte weten of jij je er voor langere tijd aan gaat binden. Klikte het? Dan volgt soms een extra kennismakingsgesprek met teamleden. Sowieso volgt er een onderhandelingsgesprek over je arbeidsvoorwaarden.

Bij een intakegesprek is om te beginnen de procedure al veel korter, je hebt namelijk maar één gesprek. Dit kan zijn met iemand van HR of Inkoop, maar meestal is dit met de teamleider. Als het mag van de Opdrachtgever, dan gaan wij graag mee. Het is ook mogelijk om een pre-intakegesprek in te plannen, zodat wij jou kunnen helpen met de voorbereiding. Het gaat er bij dit gesprek vooral om of jij de opdracht binnen de gestelde termijn en op een prettige manier kunt uitvoeren. Onderhandelen over het tarief is niet nodig omdat wij dat samen met jou en de opdrachtgever vooraf al vastgesteld hebben.

De voorbereiding van je intakegesprek

Ga na wat je allemaal weet over de organisatie en wat je nog meer zou willen weten. Welke vragen komen er in je op over het bedrijf en de opdracht? En welke antwoorden kun je hierop al vinden? Bekijk in ieder geval de website van het bedrijf en zoek op LinkedIn je gesprekspartner(s) op. Blijven vragen onbeantwoord? Schrijf ze op en neem ze mee naar je intakegesprek.

Bereid ook vragen voor die je kunt verwachten, voorbeelden zijn:

 • Wil je jezelf even voorstellen?
  Wees hierbij vooral jezelf en bedenk van tevoren wat je over jezelf wil vertellen. Of je nu enthousiast of juist wat gereserveerd bent, zorg er vooral voor dat jij je er lekker bij voelt. Het gaat om de indruk die jij je gesprekpartner(s) wil geven, omdat zij mede op basis daarvan bepalen of je binnen het team past.
 • Wat kun jij toevoegen aan dit team?
  Naast het noemen van specifieke skills die jij beheerst, kun je ook goed iets noemen waaraan je onlangs hebt gewerkt en waar je echt trots op bent. Vertel er vooral bij waarom je zo trots bent. Noem ook de tegenslagen die je erbij tegenkwam en hoe je dit hebt opgelost. Met de skills die hiervoor nodig waren, kun jij waarschijnlijk waarde toevoegen aan het team.
 • Wat zijn je sterke en zwakke punten?
  Bedenk hierbij goed dat je sterke punt vaak ook je zwakte kan zijn. Ben je bijvoorbeeld accuraat en wil je slagen maken, dan kun je vaak al snel irriteren aan anderen die iets meer tijd nodig hebben. Het is helemaal prima om je zelfkennis te delen en erbij te vermelden dat dit je aandacht heeft. Vind je het moeilijk om dit te bedenken, vraag anderen dan wat zij sterk en minder sterk aan jou vinden.
 • Heb jij zelf nog vragen?
  Deze vraag komt eigenlijk altijd, het is daarom goed dat je deze voorbereidt omdat je hiermee je interesse toont. Zorg er dus voor dat je een paar vragen vooraf hebt genoteerd en ga aan het einde van het gesprek ook echt even na of alles is beantwoord. Zo niet, stel dan nog even die ene brandende vraag: namelijk wat is de cultuur binnen het bedrijf? Dit vind je namelijk niet snel online.

Praktische tips

 • Check meer dan alleen je reistijd!
  Op tijd komen lijkt vanzelfsprekend, maar helaas horen we in de praktijk te vaak dat mensen toch te laat komen. Je staat dan meteen al 1-0 achter en dat geeft ook jezelf een vervelend startgevoel. Check daarom niet alleen je reistijd, maar kijk ook naar de tijd die verder nog nodig is vanaf het bijvoorbeeld het parkeerterrein, of in het gebouw zelf om op de juiste plek aan te komen. Soms is het gewoon druk bij de receptie of bij de controlepoortjes bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen. Zorg er dus liever voor dat je 15 minuten te vroeg bent. Zo heb je nog even tijd voor een kopje koffie en kun je alvast wat indrukken opdoen van het bedrijf, de mensen en de sfeer. Je kunt hierna in alle rust het gesprek aangaan.
 • Welke kleding trek je aan?
  Ga vooral netjes en verzorgd gekleed. Afhankelijk van het bedrijf waar je naartoe gaat, kies je minimaal voor een nette broek of rok met gestreken blouse of mooie top. Wil je autoriteit uitstralen, trek er dan een jasje bij aan. Weet dat wij de opdrachtgever goed kennen en je over je kledingkeuze kunnen adviseren in het eventuele voorbereidende (telefoon)gesprek! Maar je kunt ook zelf nog eens goed op de website of op LinkedIn kijken of je foto’s van medewerkers tegenkomt. Zien de medewerkers er voor jouw gevoel anders uit dan waar jij je lekker bij voelt, stel hier dan vragen over in je intakegesprek.
 • Wat neem je mee?
  Er kan gevraagd worden om je ID, je gesprekspartner wil natuurlijk zeker zijn dat hij of zij de juiste persoon voor zich heeft. Neem dit dus mee! Bij overheidsinstellingen moet je dit zelfs bij je hebben, anders kom je het gebouw niet eens in. Zorg er ook voor dat je jouw cv en de opdracht bij je hebt. Zo kun je hier tijdens het gesprek altijd nog even in terugkijken en op terugkomen. Tot slot is het handig om naast je vragenlijst ook pen en papier bij je te hebben om notities te kunnen maken.